2019-10-17 13:22

Câți condamnați ar urma să beneficieze de grațiere

 |  12:56
Câți condamnați ar urma să beneficieze de grațiere

Guvernul nu poate construi „peste noapte” penitenciare pentru a acoperi deficitul de 9.000 de locuri, a declarat ministru Justiției, Florin Iordache, după ședința de Guvern. Iordache a precizat, anterior, că ministerul său a finalizat proiectul ordonanței de urgență privind grațierea colectivă. Conform unor surse oficiale citate de presă, proiectul ar fi urmat să fie adoptat în ședința Executivului de azi, însă, la intervenția președintelui Iohannis, documentul va intra în dezbatere publică.

„Ţinând cont de politica penală corentă, putem da o lege a graţierii care să nu vizeze faptele grave, faptele care vizează corupţia, spălarea de bani şi alte infracţiuni foarte grave, astfel încât, din estimările pe care le-a făcut Ministerul Justiţiei, în jur de 2.300 - 2.500 de persoane pot beneficia de această lege a graţierii”, a declarat ministrul Justiţiei Florin Iordache, la finalul şedinţei Executivului, citat de News.ro.

Graţierea nu va viza faptele de corupţie şi alte infracțiuni grave, susține ministrul.

O altă ordonanță elaborată de Ministerul Justiției se referă la hotărârile Curţii Constituţionale privind abuzul în serviciu și conflictul de interese. Conform premierului Grindeanu, cele două fapte nu se vor dezincrimina, ci se vor „clarifica”.

Actualizare - Proiectul ordonanței de urgență

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONAŢĂ DE URGENŢĂpentru graţierea unor pedepse

”În temeiul art. 115 alin. (4)şi alin. (6) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. 1  (1) Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv precum şi pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată.(2) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanţă.

Art. 2 Se graţiază în parte :

a) cu 1/2 pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de 60 ani, femeilor însărcinate (gravide) sau persoanelor care au întreţinere minori cu vârsta de până la 5 ani;b) cu 1/2 sau, după caz, cu restul de pedeapsă neexecutat din  pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care, conform expertizei medico-legale emisă de instituţiile abilitate sunt diagnosticate cu boli incurabile în faze terminale;

Art. 3 (1) Prevederile art. 1–2 nu se aplică celor condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite în stare de recidivă şi celor care sunt recidivişti prin condamnări anterioare;(2) Graţierea este condiţionată de achitarea despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă, în termen de 1 an de la punerea în libertate.(3) Pevederile alin. (2) nu se aplică condamnaţilor pentru care se graţiază potrivit art. 2 lit. a) şi b);(4) Nu beneficiază de prevederile art.1 cei care au săvârşit următoarele infracţiuni:

A. Infracţiuni reglementate de Codul Penal:1) infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în art. 155-173 Cod penal anterior şi în art. 394-412 Cod penal în vigoare;2) infracţiunile de omor prevăzute în art. 174-177 Cod penal anterior şi în art. 188-191 Cod penal în vigoare;3) vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 Cod penal anterior şi în art. 194 Cod penal în vigoare;4) lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte prevăzute de art. 183 Cod penal anterior şi în art. 195 cod penal în vigoare;5) lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzute de art. 189 Cod penal anterior şi în art. 205 cod penal în vigoare;6) violarea de domiciliu prevăzută în art. 192, alin 2 Cod penal anterior şi în art. 224 alin.2 cod penal în vigoare7) şantajul prevăzut în art. 194 Cod penal anterior şi în art. 207 cod penal în vigoare8) violul prevăzut de art. 197 Cod penal anterior şi în art. 2018 cod penal în vigoare ;9) actul sexual cu un minor prevăzut de art. 198 Cod penal anterior alin 2-4 şi în art. 220 alin 2-4 cod penal în vigoare ;10) agresiunea sexuală prevăzută în art. 219 Cod penal în vigoare11) corupţia sexuală prevăzută de art. 202 Cod penal anterior şi în art. 221 cod penal în vigoare ;12) incestul prevăzut de art. 203 Cod penal anterior şi în art. 377 cod penal în vigoare;13) furtul prevăzut de art. 209 Cod penal anterior şi în art. 229 cod penal în vigoare;14) tâlhăria prevăzută de art. 211 Cod penal anterior şi în art. 233 – 234 cod penal în vigoare;15) pirateria prevăzută de art.212 Cod penal anterior şi în art.  235 cod penal în vigoare, precum şi tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei prevăzută de art. 236 cod penal în vigoare;16) înşelăciunea prevăzută de art 215 alin 2-5 Cod penal anterior şi în art 244-245 cod penal în vigoare;17) ultrajul prevăzut de art. 239  Cod penal anterior şi în art. 257 cod penal în vigoare;18) tortura prevăzută de art. 267 1 Cod penal anterior şi în art. 282 cod penal în vigoare;19) represiunea nedreaptă prevăzută de art. 268 Cod penal anterior şi în art. 283 cod penal în vigoare;20) evadarea prevăzută de art. 269 Cod penal anterior şi în art. 285 cod penal în vigoare;21) înlesnirea evadării prevăzută de art. 270 Cod penal anterior şi în art. 286 cod penal în vigoare;22) părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate prevăzută de art. 275 alin. 3 Cod penal anterior şi în art. 331 alin. 3 cod penal în vigoare;23) neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă prevăzută în art. 329 alin. 2 cod penal în vigoare24) nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive prevăzută de art. 279 1 Cod penal anterior şi în art. 345 alin 2-4 cod penal în vigoare;25) falsificarea de monede sau de alte valori prevăzută de art. 282 Cod penal anterior şi în art 310-312 cod penal în vigoare;26) falsificarea de valori străine prevăzută de art. 284 Cod penal anterior;27) deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzută de art. 285 Cod penal anterior şi în art. 314 cod penal în vigoare;28) luarea de mită prevăzută de art. 254 Cod penal anterior şi cod penal în vigoare;29) darea de mită prevăzută de art. 255 Cod penal anterior şi  art. 290 cod penal în vigoare;30) traficul de influenţă prevăzut de art. 257 Cod penal anterior şi art. 291 cod penal în vigoare;31) cumpărarea de influenţă prevăzut de art. 292 cod penal în vigoare ;32) nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri prevăzute de art 302 2 alin. 2 Cod penal anterior;33) relele tratamente aplicate minorului prevăzute de art. 306 Cod penal anterior;34) traficul de stupefiante prevăzute de art. 312 Cod penal anterior;35) falsificarea de alimente sau alte produse prevăzute de art. 313 Cod penal anterior şi în art. 357 cod penal în vigoare;36) proxenetismul prevăzut de art. 329 Cod penal anterior şi în art. 213 cod penal în vigoare;37) constituirea unui grup infracţional organizat prevăzut de art. 367 cod penal în vigoare;38) racolarea minorilor în scopuri sexuale prevăzută de art 222 cod penal;39) sclavia prevăzută de art. 209 cod penal;40) traficul de persoane prevăzută de  art. 210 cod penal;41) traficul de minori prevăzută de art. 211 cod penal;42) folosirea serviciilor unei persoane exploatate prevăzută de art.  216  cod penal ;43) folosirea prostituţiei infantile prevăzută de art. 216 alin 1 cod penal;44) pornografia infantilă prevăzută de art. 374 cod penal;45) fraudele comise prin sistemul informatic şi   de plată electronice prevăzute de art. 249 –             251 cod penal;46) traficul de migranţi prevăzută de art. 263 cod penal;47) facilitarea şederii ilegale în România prevăzută de art. 264 cod penal48) divulgarea informaţiilor secreta de stat prevăzută de art. 303 cod penal;49) ultrajul judiciar prevăzut de ar. 279 cod penal;50) cercetarea abuzivă prevăzută de art. 280cod penal.

B. Infracţiuni reglementate de legi speciale:1. infracţiunile prevăzute în art. 276 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare2. infracţiunile prevăzute de art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;3.  infracţiunile prevăzute la art. 5 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 78 /2000;4. infracţiunile prevăzute de art 2-8 si art 10-14 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificările şi completările ulterioare;5. infracţiunile prevăzute de OUG nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României cu modificările şi completările ulterioare;6. infracţiunile prevăzute în Legea nr. 668/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu modificările şi completările ulterioare;7. infracţiunile prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;8. infracţiunile prevăzute în art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului - Republicată9. infracţiunile prevăzute de art 43, 44 alin 1, 46 şi 48 din Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediului de afaceri, prevenirea şi sancţionare corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;10. infracţiunile prevăzute de Legea nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, cu modificările şi completările ulterioare11. infracţiunile prevăzute de art 3-5 şi art. 7 alin 1 din Legea nr. 241/ 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;12. infracţiunile prevăzute de art. 143 alin 2 din Legea nr. 85 /2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;13. infractiunile prevăzute de art. 270 şi 272 din Legea nr. 86/ 2006 privind codul vamal al României, cu modificările ulterioare;14. infracţiunile prevăzute de Legea nr 39/2003 privind prevenirea criminalităţii organizate;15. infracţiunile prevăzutede Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;

Art. 4 -  Amenzile şi celelalte sancţiuni cu caracter administrativ aplicate nu se mai execută în măsura în care nu au fost executate.

Art. 5  (1) În cazul unei eventuale aplicării în mod succesiv a unor dispoziţii de graţiere cu privire la aceeaşi pedeapsă se va lua în considerare numai dispoziţia de graţiere mai favorabilă condamnatului.(2) Graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat, în acest caz partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiţionată este revocată sau anulată se execută numai partea de pedeapsă rămasă negraţiată.(3) Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi măsurilor educative.(4) Graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii deoarece s-au sustras de la executarea acesteia precum şi celor care au început executarea dar ulterior s-au sustras.(5) Persoanele graţiate care în decurs de trei ani săvârşesc cu intenţie o infracţiune, vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi.(6) Nerespectarea condiţiei prevăzute de art 3, alin 2 atrage revocarea graţierii.

Art. 6  Dispoziţiile prezentei ordonaţe de urgenţă se aplică numai faptelor comise până la data de 18.01.2017.Art.7 Prezenta ordonanţa intra in vigoare la data  de 18.02.2017.”


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2017-01-18

In legatura cu acest articol...

Iohannis a reușit să-l convingă pe Grindeanu: Ordonanța grațierii a fost AMÂNATĂ

Iohannis, decis să stopeze abuzul PSD. Participă la ședința de Guvern

JUDECĂTORII resping argumentele ministrului IORDACHE privind GRAȚIEREA. Vezi ce îi reproșează magistrații
Parerea ta...

TREI
18 Ian 2017

puscaria te maninca pe ti ne iordache aparatorul in fractorilor.vei face pusc arie sa fii sigur de asta gunoiule platit de mafie .cu ocazia asta veti fi s pulberati de la putere cr etinilor.exista unitati m ilitare dezafectaate care pot fi transformate in p uscarii in doua luni.te v om urmari peste tot si es ti terminat degeneratule
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray