2019-07-24 12:20

DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (I)

 |  13:38
DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (I)

Ziarul Puterea publică, începând de vineri, o reglementare de mare interes pentru bucureșteni, care vizează modul de stabilire a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de administrare aflate în sfera de competență a Consiliului General al Muncipiului București (CGMB). Începem publicarea documentului cu primul capitol, „Scop și domeniu de aplicare”.

Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București

 

CAP. I. Scop și Domeniu de aplicare

ART. 1

Prezenta metodologie de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, denumită în continuare „Metodologia Tarifară”, este elaborată în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

ART. 2

 

(1)            Prezenta Metodologie Tarifară reglementează modul de determinare a nivelului prețurilor/tarifelor serviciilor de administrare a domeniului public și privat de către operatorii acestor servicii.

(2)            Prețurile/tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor, cât și obținerea celui mai scăzut cost al serviciilor.

(3)            Aprobarea prețurilor/tarifelor se face de către Consiliul General al Municipiului București („CGMB”), cu avizul prealabil al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, cu respectarea cerințelor și criteriilor din prezenta Metodologie Tarifară.

ART. 3

Serviciile de administrare a domeniului public și privat de interes local cărora li se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cel având ca obiect:

(a)                construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;

(b)            amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;

(c)                 amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

(d)            organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;

(e)                 instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;

(f)                  amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;

(g)            înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;

(h)            înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transpor pe cablu, a campingurilor;

(i)                  organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane.

ART. 4

Prezenta Metodologie Tarifară are la bază următoarele acte normative de referinţă:

(a)                Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

(b)            Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-06-01Parerea ta...

BRAVOS!
01 Iun 2018

E bine-venit!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


loading...


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray