2020-02-18 20:45

DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (III)

 |  16:59
DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (III)

Ziarul Puterea continuă și astăzi publicarea capitolelor „Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București”, reglementare care prezintă interes pentru un număr mare de bucureșteni.

CAP. IV. Dispoziții generale

ART. 6

Prețurile/tarifele se fundamentează pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a cheltuielilor pentru protecţia mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din Contract, şi include, după caz, o cotă de dezvoltare pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a serviciilor, precum şi un profit rezonabil.

ART. 7

 

(1)        În vederea asigurării surselor de venit necesare dezvoltării infrastructurii publice aferente serviciilor, CGMB poate aproba, după caz, aplicarea unei cote de dezvoltare de către operator. Cota de dezvoltare se determină pe baza unui studiu tehnico-economic din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi gradul de creştere a calităţii serviciului. Studiul se întocmește la solicitarea Municipiului București prin grija operatorului, care poate elabora acest studiu cu personalul propriu, sau cu terți, în condițiile legii.

(2)        Cota de dezvoltare se include în preț/tarif numai după aprobarea acesteia prin hotărârea CGMB.

(3)        Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează de către operator, cu avizul CGMB, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.

ART. 8

 

(1)        CGMB şi operatorul au obligaţia, în situația în care realizează proiecte de dezvoltare a infrastructurii serviciilor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, să constituie şi să alimenteze Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, ca un fond de rezervă, denumit Fondul IID, pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei.

(2)        Fondul IID se constituie, se alimentează și se utilizează conform Normelor pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

ART. 9

 

(1)        Aprobarea stabilirii, ajustării, modificării prețurilor/tarifelor se face de către CGMB, pe baza solicitărilor operatorului, cu avizul AMRSP.

(2)        Operatorul care solicită aprobarea prețurilor/tarifelor transmite către CGMB solicitarea de stabilire/modificare/ajustare a prețurilor/tarifelor, conținând următoarele:

(a)        cererea de aprobare a prețurilor/tarifelor, care conţine: i. în cazul stabilirii: nivelul propus al prețurilor/tarifelor; ii. în cazul modificării sau ajustării: nivelul Prețurilor/Tarifelor în vigoare, prețurile/tarifele solicitate şi justificarea propunerii de ajustare sau modificare; (b)        fişa de fundamentare; (c)        memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor/tarifelor; (d)        alte date şi informaţii necesare fundamentării preţurilor şi tarifelor propuse.

ART. 10

 

(1)        În cazul în care este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru implementarea unor proiecte de investiții, CGMB poate aproba reguli sau formule de modificare a prețurilor/tarifelor și/sau îi poate transfera operatorului sumele necesare realizării investițiilor în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de delegare, sau după caz, stabilite prin hotărârea de dare în administrare.

(2)        Investițiile realizate de către operatori din sume transferate în acest scop de către Municipiul București nu se amortizează prin preț/tarif.

(3)        În aplicarea alin. (1), regulile sau formulele de modificare a prețurilor/tarifelor se avizează în prealabil de către AMRSP.

ART. 11

Monitorizarea şi controlul prețurilor/tarifelor practicate de operatori se face de către AMRSP.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-06-05Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine