2020-02-19 12:38

DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (IV)

 |  11:21
DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (IV)

Ziarul Puterea continuă publicarea capitolelor „Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București”, reglementare care prezintă interes pentru un număr mare de bucureșteni.

CAP. V. Stabilirea prețurilor/tarifelor

ART. 12

(1)   Nivelul prețurilor/tarifelor se determină de către fiecare operator luând în calcul numai cheltuielile specifice serviciului pe care îl prestează în baza contractului de delegare/hotărârii de dare în administrare.

(2)   Prețurile/tarifele se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 1 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor.

(3)   Fiecare fișă de fundamentare va fi însoțită de lista lucrărilor/activităților specifice serviciului prestate de operator în cadrul furnizării/prestării serviciului.

(4)   În cazul în care nu este posibilă fundamentarea unui preț/tarif al întregului serviciu, operatorul va fundamenta prețul/tariful fiecărei lucrări/activități specifice serviciului prestat în cadrul furnizării/prestării serviciului.

(5)   Fundamentarea prețurilor/tarifelor se face pe baza cheltuielilor materiale (consumuri normate de materii prime, materiale şi energie, calculate pe baza preţurilor în vigoare), a cheltuielilor salariale, a cheltuielilor operaționale, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli specifice fiecărui serviciu în parte.

(6)   Cheltuielile specifice unui serviciu, care nu se regăsesc în categoriile cuprinse în Fișa de fundamentare a cheltuielilor, vor fi cuprinse la poziția ”Alte cheltuieli specifice serviciului” și vor fi fundamentate pe baza memoriului tehnico-economic prevăzut la art.9, alin. (2), lit.c).

(7)   Operatorul prezintă cheile de alocare ale Cheltuielilor indirecte în memoriu tehnico-economic care însoțește solicitarea de aprobare a prețurilor/tarifelor.

ART. 13

(1)   Stabilirea prețurilor/tarifelor se face potrivit formulei nr.1:

                                                                                        

DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (IV)
zoom

                     [1]

unde:

Tk = prețul/tariful stabilit pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Vk = valoarea programată a tipului de lucrare/activitate k la nivelul anului în care se face propunerea;

Qk = cantitatea programată a tipului de lucrare/activitate k la nivelul anului în care se face propunerea.

(2)   Stabilirea prețurilor/tarifelor pentru fiecare tip de lucrare/activitate, sau dacă este posibil pe întregul serviciu, se face cu respectarea următoarelor criterii:

(a)               cheltuielile cu materiile prime și materialele, energia electrică, apa şi combustibilii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi cantităţile anuale propuse spre consum;

(b)               consumurile specifice de energie, apa şi materiale vor fi luate în calcul la nivelurile ce reflectă situaţia reală de exploatare şi funcţionare;

(c)               cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d)               cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)               cantităţile de servicii/lucrări se vor programa la nivel anual;

(f)                prețurile/tarifele vor include o cotă de profit rezonabil şi după caz, Fondul IID determinat potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3)    Hotărârea de aprobare adoptată de CGMB va conține prevederi referitoare la intervalul de timp anterior datei stabilirii, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrilor de ajustare.

ART. 14

(1)   Stabilirea prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate  de către operatori,  încasate în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete, este propusă de către operator  și se fundamentează cu respectarea prevederilor art.13.

(2)   Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 1 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3)   În formula nr.1, termenii au următoarea semnificație:

Tk = prețul/tariful stabilit pentru serviciul k, încasat în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete;

Vk = Valoarea estimată  pentru serviciul k la nivelul anului în care se face propunerea;

Qk = Număr estimat de beneficiari la nivelul anului în care se face propunerea.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-06-05Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine