2020-07-05 05:03

DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (V)

 |  10:50
DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (V)

Ziarul Puterea continuă publicarea capitolelor „Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București”, reglementare care prezintă interes pentru un număr mare de bucureșteni.

CAP. VI. Ajustarea prețurilor/tarifelor

ART. 15

(1)   Prețurile/tarifele se pot ajusta, la un interval de minimum 3 luni, cu avizul AMRSP, pe baza cererilor de ajustare primite de la operator, în baza creşterii/scăderii parametrilor de ajustare cu +/- 5% faţă de nivelul existent la data precedentei aprobări.

(2)    Parametrii de ajustare sunt:

a)      indicele preţurilor de consum;

b)      evoluția cursului de schimb leu/euro;

c)      evoluția costului forței de muncă.

(3)   Nivelul prețurilor/tarifelor se determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a operatorului, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor şi tarifelor pe economie.

(4)   În Hotărârea de aprobare a prețurilor/tarifelor ajustate adoptată de CGMB vor fi menţionate prețurile/tarifele ajustate ale serviciului şi nivelul parametrilor existenți la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data stabilirii sau ajustării precedente, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrilor de ajustare.

(5)   Propunerea de ajustare a prețurilor/tarifele se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 2 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Prețului/Tarifului. Dispozițiile art. 12 se aplică în mod corespunzător.

ART. 16

(1)   Ajustarea prețurilor/tarifelor se face potrivit formulei nr.2:

Tk,ajustat = Tk+∆Tk                                                                                                         [2]

unde:

Tk,ajustat este prețul/tariful ajustat pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Tk - prețul/tariful actual pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k)

∆Tk - creşterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k, determinată de influenţele reale primite în costuri.

(2)   Creşterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k, ∆Tk, urmare a influenţelor reale primite în costuri, se determină cu formula următoare:

DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (V)
zoom

                                                        [3]

unde:

∆Ck este creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele primite în costuri;

r% - cota de profit rezonabil al operatorului;

d% - cota de dezvoltare, după caz;

Qk - cantitatea tipului de lucrare k luată în calcul la determinarea prețului/tarifului actual pentru tipul de lucrare k care nu diferă de cantitatea luată în calcul la determinarea prețului/tarifului în vigoare;

FIID - Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare care se include în nivelul preţurilor/ tarifelor, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.198/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Ajustarea prețului/tarifului se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

(a)               pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii prime şi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta ajustare;

(b)               consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedentă;

(c)               cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d)               cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)               cantitățile tipurilor de lucrări k se vor lua în calcul la nivelul avut în vedere la avizarea anterioară;

(f)                cota de profit se menţine la nivelul avizat anterior, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4)   În situaţia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în preţurile/tarifele actuale, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

(5)   În situaţia în care operatorul constituie sau modifică Fondul IID, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

ART. 17

(1)   Ajustarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate de către operatori,  încasate în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete, se propune și se fundamentează de către operator cu respectarea prevederilor art.15 și art.16.

(2)   Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 2 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Prețului/Tarifului, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3)   Formula nr.3 se adaptează corespunzător.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-06-05Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz