2020-07-03 21:00

DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (VI)

 |  13:35
DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (VI)

Ziarul Puterea continuă publicarea capitolelor „Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București”, reglementare care prezintă interes pentru un număr mare de bucureșteni.

 CAP. VII. Modificarea prețurilor/tarifelor

ART. 18

(1)   Prețurile/tarifele pot fi modificate în următoarele situaţii:

(a)               la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciului şi numai după intrarea în exploatare a acestora;

(b)               la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor tipurilor de lucrări k, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutive.

(2)   Propunerea de modificare a prețurilor/tarifelor se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 3 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificare Prețului/Tarifului. Dispozițiile art. 12 se aplică în mod corespunzător.

ART. 19

(1)   Modificarea prețurilor/tarifelor se face potrivit formulei nr.4:

Tk,modificat = Tk+∆Tk                                                                                                      [4]

unde:

Tk,modificat este prețul/tariful modificat pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Tk – prețul/tariful actual pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

∆Tk - creşterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k.

(2)   Creşterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k se determină cu formula următoare:

        

DOCUMENT. Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (VI)
zoom

                                                       [5]

unde:

∆Ck,v este creşterea cheltuielilor variabile ca urmare a influenţelor primite în costuri;

∆Ck,f - creşterea cheltuielilor fixe ca urmare a influenţelor primite în costuri;

r% - cota de profit rezonabil a operatorului;

d% - cota de dezvoltare, după caz;

Qk - cantitatea tipului de lucrare/activitate k programată la nivelul anului în care se face propunerea (care este diferită de cea considerată la stabilirea prețului/tarifului).

(3)   Modificarea prețurilor/tarifelor se face cu respectarea următoarelor criterii:

(a)               pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii primeşi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta avizare, în limita preţurilor de piaţă;

(b)               consumurile specifice de energie, combustibil, materii prime şi materiale vor fi luate în calcul la nivelul celor avute în vedere la avizarea precedentă sau la nivelul rezultat ca urmare a intrării în exploatare a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a Serviciului;

(c)               cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d)               cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa, după caz, se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)               Fondul IID, după caz, se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

(f)                 cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

(4)   În situaţia în care operatorului nu i-a fost solicitată de către Municipiul București constituirea unei cote de dezvoltare, sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în Preţurile/Tarifele actuale, formula de modificare nr. [4] se adaptează în mod corespunzător.

(5)   În situaţia în care Operatorul constituie Fondul IID, formula de modificare nr. [5] se adaptează în mod corespunzător.

  ART. 20

(1)   Modificare prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate  de către operatori,  încasate în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete, se propune și se fundamentează de către operator cu respectarea prevederilor art.18 și art.19.

(2)   Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 3 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificarea Prețului/Tarifului, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3)   Formula nr.5 se adaptează corespunzător.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-06-06Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz