2020-07-03 19:43

DOCUMENT.Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (VIII)

 |  10:44
DOCUMENT.Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (VIII)

Ziarul Puterea continuă publicarea articolelor „Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București”, reglementare care prezintă interes pentru un număr mare de bucureșteni. Astăzi, ultimul articol al Metodologiei, din capitolul VIII, „Dispoziții finale”.

 

 

ART. 23

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta Metodologie Tarifară.

În cazul în care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cotele de cheltuieli indirecte se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu pot fi identificate pe elemente de calculaţie; acestea sunt repartizate (imputate) pe servicii/lucrări/activități pe baza unor criterii convenţionale, după ce mai întâi au fost colectate pe centrele care le-au ocazionat.

Din această categorie fac parte cheltuielile indirecte de producţie (comune ale secţiei) care de fapt sunt directe faţă de secţiile care le-au generat şi indirecte faţă de servicii/activități/lucrări și  cheltuielile generale de administraţie.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica și atribui direct unei anumite lucrări sau unui anumit serviciu. Ele privesc întregul serviciu / mai multe activități conexe  ale unei secții sau ale unui operator.

În funcție de serviciul prestat, cheltuielile indirecte pot fi:

- Cheltuieli cu retribuțiile personalului de conducere, tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ, de deservire și pază, (impozitul, contribuția la asigurarile sociale și la fondul de șomaj, aferente acestor atribuții);

- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general/ chirii pentru mijloacele fixe de interes general;

- Cheltuieli pentru proiectare, agrementări, studii, cercetari, incercări experimentări, pentru conducere și asigurarea calității;

- Cheltuieli cu protecția muncii;

- Dobânzi bancare;

- Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace proprii de calcul automat sau prin unități specializate;

- Perisabilitățile stabilite prin norme aprobate de organele competente, care nu se pot localiza pe lucrări, produse, servicii;

- Cheltuieli cu utilaje de mică mecanizare, scule și dispozitive folosite la lucrări;

- Cheltuieli pentru amenajarea și întreținerea șantierului;

- Cheltuieli legate de predarea lucrărilor, inclusiv evacuarea șantierului;

- Cheltuieli legate de cazarea și transportul periodic al personalului, exclusiv cheltuielile cu transportul personalului nelocalnic de la locul de muncă la spațiile de cazare, puse la dispoziție de antrepriză, care se suportă din fondul pentru organizarea de șantier;

- Cheltuieli pentru efectuarea remedierilor și refacerilor de lucrari, neimputabile;

- Cheltuieli de protocol;

- Cheltuieli pentru publicitate (reclame, pliante);

- Cheltuieli pentru pregătire (calificare), creșterea competențelor;

- Alte cheltuieli de interes general și de executare a lucrărilor / prestare a serviciilor.

Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-06-08

Mai multe imagini:
DOCUMENT.Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (VIII)
zoom
DOCUMENT.Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (VIII)
zoom
DOCUMENT.Cum se stabilește nivelul prețurilor și tarifelor de administrare a domeniului public și privat în Capitală (VIII)
zoom

Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz