2019-11-21 08:28

Evaluările Naţionale la a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc în intervalul 18 mai - 3 iunie 2015

 |  21:01
Evaluările Naţionale la a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc în intervalul 18 mai - 3 iunie 2015

Valentina Grigore

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat joi pe site-ul www.edu.ro, calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN-2015) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015.

Subiectele vor avea un nivel mediu de dificultate şi sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test – învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasele a IV-a şi a VI-a administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit.

Sălile în care se susţine EN-2015 sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a EN-2015 din respectiva unitate de învăţământ solicită comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli.

Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.

Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic. Rezultatele obţinute la EN-2015 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Teste

Conform calendarului, aceste evaluări se vor desfăşura în perioada 18 mai - 3 iunie, după cum urmează

*clasa a II-a (Limba română: 18 mai - scris şi 19 mai - citit; Limba română pentru minorităţile naţionale -scris/citit: 19 mai; Matematică: 20 mai; Limba maternă: 21 mai - scris şi 22 mai - citit);

*clasa a IV-a (26 mai: Limba română; 27 mai: Matematică; 28 mai - Limba maternă)

* clasa a VI-a (2 iunie: Limbă şi comunicare; 3 iunie: Matematică şi ştiinţe).


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-12-18Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray