2019-10-16 05:56

Guvernul dă OK-ul: doctrinele politice pot circula libere printre studenţi şi profesori

 |  19:29
Guvernul dă OK-ul: doctrinele politice pot circula libere printre studenţi şi profesori

Prin asumarea,mâine, a răspunderii faţă de Legea educaţiei naţionale, membrii Guvernului,majoritatea dintre ei cadre didactice universitare, au „năvălit” pestearticolele privind învăţământul superior şi le-au modificat la sânge. La ultimaşedinţă de Guvern au fost operate 82 de modificări. Într-una din ele,demnitarii au dat frâu liber circulaţiei doctrinelor politice la toatenivelurile universitare.

După cum se ştie, dezbaterea pe textul Legii educaţiei naţionales-a oprit încă din luna mai la Comisia de învăţământ a Senatului. Odată ce GuvernulBoc a decis să-şi asume răspunderea asupra actului normativ, într-o manieră maimult sau mai puţin legală, s-a trecut la alte modificări de text. La ultimaşedinţă de Guvern au fost operate 82 de modificări pe textul legii, pe careziarul „Puterea” le are în posesie. Astfel, la articolul 110, membrii Executivului,majoritatea profesori în sistemul universitar de stat şi particular, au ţinutsă precizeze la alineatul (1), punctul „i” că sistemul naţional de învăţământsuperior se bazează, printre altele, „pe principiul independenţei de ideologii,religii şi doctrine politice”. Plecând de la motivarea oficială potrivit căreia„locurile special amenajate incită la segregare”, guvernanţii au ţinut să maiadauge în lista principiilor cel al „consultării partenerilor sociali în luareadeciziilor”. „În fond, acesta este interesul pe care-l urmăreşte ministrulFuneriu: politizarea universităţilor de stat. De fapt, el încearcă voalat săimpună schimbarea rectorilor pe considerente politice, mai ales în condiţiileîn care nu se ştie cât va mai rezista actualul Executiv la conducere. Pentrumoment, principala ţintă este să lovească în rectorul de la Universitatea «Babeş-Bolyai»din Cluj Napoca, Andrei Marga, care a criticat public, în mai multe rânduri,activitatea actualei guvernări. Această acţiune nu este întâmplătoare, deoarecemulţi dintre guvernanţi, în frunte cu premierul Emil Boc, sunt profesori laaceastă instituţie de învăţământ superior”, ne-au declarat surse avizate dinPNL.

Firmele vorbeneficia gratis de spaţiile din facultăţi

Dintr-un alt text propus spre modificare reiese clarinteresul Executivului de a întări poziţia politică a viitoarelor conduceriuniversitare, prin acordarea dreptului de înfiinţare de societăţi comercialesau fundaţii, firme ce se pot folosi pe deplin de spaţiile şi bunurile dindotarea instituţiilor de învăţământ superior. În consecinţă, la alin. (1),articolul 121, se stipulează: „Instituţiile de învăţământ superior potînfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii sauasociaţii, cu aprobarea Senatului universitar. Condiţia ca acestea să seînfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelorinstituţiei şi să nu influenţeze negativ în nici un fel activităţile deînvăţământ, cercetare şi consultanţă”. Până aici nu am identificat nici omodificare faţă de textul iniţial, în schimb, la alineatul 3 din acelaşiarticol sunt adăugate următoarele: „... Universitatea poate acorda dreptul deadministrare sau folosinţă a bunurilor din patrimoniu societăţilor comercialesau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar, sau fundaţiilorîn care are calitatea de fondator, prin contract, cu aprobarea Senatuluiuniversitar. Bunurile proprietate publică nu pot constitui aport aluniversităţii la capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii”.Mai mulţi profesori întreabă pe site-ul Ministerului Educaţiei dacă laînfiinţarea de firme în spaţiul universitar prioritate au cadrele didactice.„Nu o să aibă nici o prioritate. Doar cei din interior, care aparţin şireprezintă un puternic partid, sau alţii din afară, la fel de puternici, voravea acces să înfiinţeze firme în universităţi”, ne-au precizat aceleaşi surse.Ştefan Vlaston, preşedintele Asociaţiei EDU CER, ne-a confirmat că „operarea demodificări în textul de lege va continua şi la următoarele şedinţe de Guvern”.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638946-03-12Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray