2019-10-16 20:56

Israel, bucuria sufletului, bucuria cunoaşterii

 |  15:27
Israel, bucuria sufletului, bucuria cunoaşterii

Amdescoperit, cu mare emoţie, că în România zilelor noastre există oameni totaldevotaţi activităţii lor şi care, în plus, transmit cu pasiune şi celor din jurîntreaga lor cunoaştere.

Deşi voiîncepe cu câteva date “tehnice” pentru a vă introduce în această lume, văpromit că, parcurgând acest material până la final, veţi fi cuceriţi.

Estevorba despre MARSHAL TURISM.

MARSHALTURISM este o agenţie care a luat fiinţă în anul 1992, devenind în foarte scurttimp lider pe piaţa românească de profil, poziţie pe care şi-a păstrat-o neschimbatăde-a lungul anilor. Ambiţia de a crea un “alt stil de a călători”a făcut din MARSHAL TURISM un nume puternic, recunoscut, clădit cu onestitate,cu dedicaţie, cu pasiune şi cu deosebit respect faţă de adevăratele valori şitradiţii.

DomnulIon Antonescu, preşedintele MARSHAL TURISM, a conceput şi a dezvoltat acest brand,graţie vocaţiei, experienţei îndelungate în domeniu, dar şi prin ideiinovatoare. Pasionat de turism, a călătorit în toate colţurile lumii, culegândexperienţe nemaiîntâlnite pe care le-a dăruit tuturor cu generozitate. Dar celmai drag loc, pe care l-a văzut şi l-a revăzut de zeci de ori, a fost şi a rămasŢara Sfântă. Şi-a dorit să facă cunoscute aceste minuni şi astfel s-a născutideea unui Circuit în Israel, în cele mai importante locuri ale creştinătăţii.

Iatănumai câteva repere din traseul oferit de Marshal Turism: Tel Aviv, Ierusalim,Haifa, Muntele Tabor, Nazareth, Canaa Galileii, Tabgha, Capernaum, ValeaIordanului, Marea Moartă, Bethleem. Fiecare loc are o semnificaţie aparte, oputernică încărcătură religioasă şi istorică. Iar această “stare” are un impact asupra sufletului şi a minţii fiecăruiadintre noi, atunci când istoria acestor locuri este povestită de însuşi celcare a creat circuitul pentru turiştii săi, Domnul Ion Antonescu, deoarece elînsoţeşte personal grupurile care au ales să parcurgă acest drum.

Vă invitsă citiţi mărturiile unor importanţi oameni de cultură şi sper ca acestea să văconvingă să fiţi parte la pelerinajele pe care MARSHAL TURISM şi Domnul Ion Antonescu,le-au pregătit pentru dumneavoastră, în anul care vine: pentru bucuriasufletului şi – deopotrivă - pentru bucuria cunoaşterii.

“RĂZVAN THEODORESCU,

Profesor universitar Membru al Academiei Române

Domnului

ION ANTONESCU

Preşedinte Marshal Turism

Iubite domnule Antonescu,

Sunt dintre cei care au călătorit de mai multeori la Locurile Sfinte din Orient, înarmat fiind nu cu puţine cunoştinţe despreantica civilizaţie a Palestinei, despre spiritualitatea cea veche amozaismului, a creştinismului şi a Islamului deopotrivă. Cred, fără orgoliu, cămai sunt şi unul dintre acei români care s-au aplecat cu atenţie asupratrecutului şi a monumentelor Iudeii, Samariei sau Galileii, ale Ierusalimului,Bethleemului, Taborului. Vizita pe care am făcut-o în Israel în compania Domniei Voastre şi aunor alese personalităţi culturale româneşti, în această ultimă iarnă amileniului, mi-a dezvăluit un fapt neaşteptat: acela că Domnia Voastră, conducătoral unei excelente societăţi de turism de reputaţie naţională şi internaţională,sunteţi un profund cunoscător al spiritualităţilor tradiţionale, al textelorbiblice, al celor mai venerabile locuri de cult ale lumii noastre. Un cunoscătoratât de bun încât eu însumi am aflat lucruri noi despre civilizaţii pe care lecredeam fără taine pentru mine. Pentru aceasta şi pentru tot ceea ce făptuiţiîn sfera culturală prin deschideri de noi orizonturi geografice compatrioţilornoştri, pentru nobleţea şi generozitatea demersului Domniei Voastre în sferapublică, pentru lecţiile admirabile despre o lume de istorie şi de poveste sacră,vă sunt recunoscător şi vă îmbrăţişez.

Răzvan Theodorescu”

“Dragă Mareşale,

În lunga mea viaţă am avut ocazia să calc de paisprezece ori Pământul Făgăduinţei,aşa încât, atunci când am răspuns invitaţiei tale de a mă aventura şi acincisprezecea oară pe urmele lui Isus, mărturisesc că nu mă aşteptam la cevanou, deşi eu te cam ştiam pe tine şi ştiam de ce eşti în stare.

Am recapitulat experienţele unice trăite lângă tine în excursiile pecare le-ai organizat în Moldova şi Grecia, arătându-le oamenilor arta al cărorstaroste ministerial erai, frumuseţile acestor locuri fascinante, încărcate depovara istorică a secolelor care s-au scurs peste ele.

N-am uitat niciodată zilele petrecute împreună, nici ceasurile de poeticădesfătare cu care dulce ne-ai împovărat, nici uimitoarea ta elocinţă cu care deatâtea ori m-ai uluit.

Totuşi, să descopăr ceva nou în Israelul atât de cunoscut mie, mi se păreaceva de neconceput. Iată de ce, dragul meu prieten, te felicit că ai insistat săvin, pentru a cincisprezecea oară, şi să (re)văd Pământul Sfânt, într-o nouă şisurprinzătoare lumină.

Cu ce să încep? Cu organizarea impecabilă a excursiei, cu programul alcătuitcu precizie elveţiană, cu bogăţia obiectivelor de vizitat sau cu memoria tafabuloasă care poate stârni invidie chiar şi unui actor ca mine?

Ştiu doar că pelerinajul pe care îl organizezi de atâţia ani cu succesulbinecunoscut, reprezintă, de fapt, un profund act de cultură şi spiritualitatepentru care ortodoxia în general şi ortodoxia română în special, ar trebui să-ţifie recunoscătoare.

Pentru mine a fost o experienţă deosebită pe care o recomand din toatăinima celor care sunt îndrăgostiţi de Israel şi vor să-l descopere în toatăsplendoarea lui, aşa cum nici unul din ghizii locali n-ar şti să-l prezinte.

Îţi doresc să nu abandonezi niciodată acest program cultural şi să faci,pe viitor, câţi mai mulţi oameni fericiţi, aşa cum m-ai făcut şi pe mine. Radu Beligan”

”Stimate Domnule Ion Antonescu,

Israelul este o ţară pe care de mult doream săo vizităm, şi eu şi soţia mea. Motivele sunt multe şi uşor de explicat: Ne-am născutşi am crescut cu numele sfinţite de paşii Mântuitorului cunoscute, despre carene-au vorbit părinţii noştri, profesorii la şcoală, bisericile pe care le-amfrecventat şi nenumăratele lecturi parcurse. Este normal să doreşti să le vezi cu ochiiproprii, să păşeşti pe unde a păşit El. Faptul că am făcut această minunată călătorieîn Israel cu compania pe care o conduceţi, dar în special numai când s-a desfăşuratsub îndrumarea Dvs. directă, nu a fost o simplă întâmplare. Reputaţia Dvs. demare conducător al Locurilor Sfinte şi minunat organizator de excursii, care audevenit "legendă", ne-a determinat să vă căutăm şi să vă cerem să neprimiţi în unul dintre grupurile pe care le organizaţi cu acea destinaţie.Excursia pe care tocmai am realizat-o sub conducerea Dvs. ne-a confirmat deplinaşteptările: organizare perfectă, selectarea colegilor de excursie, parcurgereacelor mai interesante şi frumoase locuri, odihnă în hoteluri dintre cele maiconfortabile, totul ne-a delectat. Ele au fost însă umbrite de surpriza de adescoperi în Dvs. o adevărată "enciclopedie vie" care ne-a fermecatcu informaţiile de o mare diversitate şi precizie, pe care ni le-aţi oferit,asupra locurilor şi oamenilor care s-au perindat acolo, de-a lungul multor sutede ani. Vă mulţumim pentru toate acestea, şi vă informăm că de pe acuma, caurmare a încântării noastre, am încropit un nou grup, de oameni de înaltă ţinutăintelectuală, pe care vă rugăm să-l acceptaţi, pentru a repeta acelaşi voiaj,în una din lunile următoare.

Prof. dr. Andrei Firică

Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale”

”Stimate Domnule Ion Antonescu,

Distinse Mareshal,

Proaspăt revenit din fabuloasa deplasare în ţinuturilesacre ale Orientului, doresc şi pe această cale să vă exprim profundagratitudine pentru prilejul oferit, prin amabilitatea domniei voastre de acunoaşte, la faţa locului, vestigiile legate de apariţia creştinismului peplaneta noastră.

Cunoştinţele despre locurile vizitate ar fi fostcu siguranţă incomplete, dacă nu ar fi fost întregite de explicaţiile de oextraordinară valoare documentară, oferite de către dumneavoastră personal,dovedind astfel nouă, tuturor participanţilor la excursie, că avem de-a face cuun profund cunoscător al spiritualităţii Orientului şi nu numai.

Pentru toate acestea, primiţi, vă rog, cele maicalde mulţumiri, precum şi urarea sinceră de a continua în misiunea nobilă şigeneroasă de a-i ajuta pe români să descopere tainele credinţei în Dumnezeu.

Cu aleasă consideraţie,

Ambasador Gheorghe DinicĂ”


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638951-12-17

Mai multe imagini:
Israel, bucuria sufletului, bucuria cunoaşterii
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray