2019-08-17 14:00

Legea Educaţiei Naţionale, modificată. Vezi care sunt principalele prevederi

 |  21:01
Legea Educaţiei Naţionale, modificată. Vezi care sunt principalele prevederi

Legea Educaţiei Naţionale a fost modificată prin OUG 49/2014, aprobată de Guvern în şedinţa din 26 iunie. Noile măsuri se vor aplica începând cu data de 1 septembrie a acestui an, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) susţine însă că această ordonanță de urgență nu rezolvă problemele majore din educație. “Rămân încă în așteptare chestiuni fundamentalei: salarizarea nemotivantă a personalului din învățământ; posibilitatea de pensionare înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea pensiei, așa cum se întâmplă în țările civilizate, pentru cadrele didactice a căror sănătate nu le permite să rămână la catedră până la împlinirea vârstei standard de pensionare; necesitatea elaborării unui Statut al personalului didactic; debirocratizarea sistemului de învățământ; depolitizarea funcțiilor de conducere; reforma curriculară”, susţin reprezentanţii FSLI

Măsuri

Una dintre principalele măsuri ce vizează stabilitatea sistemului de învăţământ şi creşterea performanţei acestuia este posibilitatea prelungirii învăţământului profesional, peste limita de 3 ani, dacă agentul economic organizator al programului consideră necesară această măsură.

Parte a învăţământului terţiar, non-universitar, învăţământul postliceal poate fi organizat în şcoli postliceale/colegii postliceale, în cadrul liceelor cu personalitate juridică sau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.

Programul „A doua şansă”, adresat persoanelor care nu au frecventat şcoala sau care au abandonat şcoala şi au depăşit limita de vârstă pentru încadrarea în învăţământul obligatoriu, se extinde pe toate nivelurile de învăţământ preuniversitar obligatoriu, nu doar la nivel gimnazial, aşa cum era specificat în Legea Educaţiei Naţionale (LEN) 1/2011.

Elevii nu vor mai fi obligaţi să plătească pentru eliberarea actelor de studii. Norma didactică pentru cadrele didactice cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I şi cel din corpul profesorilor mentori, se poate reduce cu 2 ore, săptămânal (de la 18 la 16 ore), fără diminuarea salariului.

Anual, la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, se realizează evaluarea personalului didactic de predare şi didactic auxiliar, în baza unei metodologii stabilite de MEN.

Titularizarea cadrelor didactice se face pe baza unui concurs organizat de inspectoratele şcolare, cu metodologie elaborată de MEN.

Studenţii care intră în sistemul de învăţământ superior românesc, în baza unor acorduri internaţionale, vor avea posibilitatea înmatriculării şi după 1 octombrie (cazuri excepţionale). Universitatea îşi va putea, astfel, suplimenta locurile cu până la 10% din capacitatea de şcolarizare.

S-a reglementat existenţa doctoratului cu frecvenţă redusă. Această forma de învăţământ îi are în vedere pe doctoranzii care, în acelaşi timp, au un loc de muncă (în prezent, sunt mulţi doctoranzi în această situaţie) şi nu pot participa la toate activităţile didactice aferente, aşa cum o fac aceia de la locurile bugetate sau care beneficiază de burse. OUG mai stabileşte recunoaşterea masteratului didactic, în paralel cu modulele I şi II de Psihopedagogie.

De asemenea, în vederea creşterii performanţelor, instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii, asociaţii sau unităţi de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea Senatului universităţilor şi în condiţiile legii.

O altă prevedere se referă la clarificarea modului de funcţionare a Consiliului de Administraţie la nivelul unităţilor de învăţământ, astfel, preşedintele CA va fi directorul, iar la şedinţele acestui consiliu vor fi invitaţi reprezentanţi ai sindicatelor. După caz, dacă tematica o cere, vor fi prezenţi şi reprezentanţi ai elevilor. În plus, este prevăzută deblocarea procesului decizional în CA: deciziile pot fi luate şi în prezenţa a jumătate plus unu din membri, în acest caz fiind necesar votul a două treimi din membrii Consiliului.

OUG reglementează şi numirea directorilor. Inspectoratul şcolar are obligaţia să coordoneze procesul de ocupare a posturilor de conducere, dar în comisie există numai un reprezentant al inspectoratului. Ceilalţi membri sunt desemnaţi de Consiliul profesoral, Consiliul de Administraţie al şcolii şi autorităţile locale. Această formulă a fost discutată şi acceptată de toate părţile implicate.

În vederea accesării fondurilor europene, acolo unde autorităţile locale solicită, cluburile şi palatele copiilor pot trece, prin Hotărâre de Guvern, în administrarea acestora, ceea ce presupune ca toate cheltuielile de capital să revină autorităţilor locale.

Trei sesiuni de Bac

Modificările LEN mai prevăd posibilitatea organizării celei de-a treia sesiuni a examenului de Bacalaureat şi introducerea opţiunii de a pregăti absolvenţii de clasa a XII-a, care nu au promovat Bacalaureatul, prin meditaţii instituţionalizate.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-07-02Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiriPUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray