2020-08-10 03:05

Nemulțumirile Consiliului Elevilor legate de schimbările preconizate pentru învățământul gimnazial. „Nu am fost consultați înainte de elaborarea planurilor cadru!”

 |  21:01
Nemulțumirile Consiliului Elevilor legate de schimbările preconizate pentru învățământul gimnazial. „Nu am fost consultați înainte de elaborarea planurilor cadru!”

Consiliul Național al Elevilor (CNE) a adopta o rezoluție referitoare la planurile cadru din învățământul gimnazial. Trei propuneri de planuri cadru au fost elaborate de Institutul de Științe ale Educației (ISE) și supuse dezbaterii publice. După centralizarea răspunsurilor la chestionarul online, ISE a susținut, săptămâna trecută, o dezbatere în direct, la care a participat și ministrul Educației, Adrian Curaj. Cum chestionarul era astfel întocmit, încât erai obligat să alegi una dintre variantele propuse de ISE, chiar dacă nu agreai niciuna, s-a tras concluzia că Planul Cadru nr. 2 este cel „preferat de majoritatea participanților la dezbatere”. În realitate, atât majoritatea cadrelor didactice, cât și elevii, inclusiv reprezentanții CNE, resping toate cele trei propuneri. „Nici măcar nu am fost consultați înainte de elaborarea planurilor cadru, deși, până la urmă, suntem beneficiarii sistemului de Învățământ”, declară Horia Oniță, președintele CNE, pentru PUTEREA.

Conducerea CNE susține că niciuna dintre cele trei variante „nu vine în întâmpinarea nevoilor și cerințelor actuale ale elevilor”. CNE are mai multe propuneri, care nu țin atât de structura planurilor cadru, cât de „profesionalizarea”și „însănătoșirea”  Învățământului: trecerea clasei a IX-a la gimnaziu astfel încât învățământul obligatoriu de 10 clase să fie format din cinci clase primare ( clasa zero, clasele I-IV) și cinci clase gimnaziale (clasele V-IX); creșterea numărului de consilieri psihopedagogici, astfel încât, începând din clasa a V-a fiecare elev să poată beneficia gratuit de consiliere; programă transdisciplinară începând cu învățământul gimnazial; trei ore de sport pe săptămână; program național de formare continuă a cadrelor didactice în consonanță cu noile planuri-cadru.

Reproducem în continuare, integral, Rezoluția CNE (intertitlurile ne aparțin).

Rata de părăsire timpurie de școlii este de 17% și în creștere

Având în vedere cele 4 propuneri de plan-cadru elaborate de către Institutul pentru Științele Educației și de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansate în dezbatere publică; Luând în considerare faptul că analfabetismul în rândul elevilor este de 6% și în creștere, analfabetismul funcțional este de 42%, iar rata de părăsire timpurie de școlii este de 17% și în creștere (cu precădere între învățământul gimnazial și liceal)Consiliul National al Elevilor adoptă următoarea rezoluție:

Unde e profilul elevului absolvent al celor 10 clase de învățământ obligatoriu?

1. Considerăm ca fiind nepotrivite propunerile de plan-cadru, având în vedere faptul că niciuna dintre acestea nu vine în întâmpinarea nevoilor și cerințelor actuale ale elevilor. De asemenea, condamnăm lipsa de viziune ce ar trebui fundamentată pe un studiu de fezabilitate și de impact generat privind conturarea profilul elevului absolvent al celor 10 clase de învățământ obligatoriu. În acest sens, planurile cadru ar trebui să fie construite astfel încât, la sfârșitul traseului educațional, elevii să își fi însușit valorile principiile și abilitățile necesare integrării în societate și inserției pe piața muncii sau continuării traseului educațional în sistemul liceal;

Cadrele didactice trebuie să poată aplica planurile cadru

2. Se propune implementarea în regim de urgentă a unui program la nivel național de formare continuă a cadrelor didactice astfel încât acestea să poată implementa cu eficiență maximă curriculumul adaptat noilor planuri-cadru. Considerăm că profesionalismul și înalta competență pedagogică și teoretică a cadrelor didactice constituie premise sine-qua-non pentru implementarea noii reforme curriculare. De asemenea, suntem convinși de faptul că profesorii sunt actorii cu cea mai mare responsabilitate în sistemul de educație, având în vedere faptul că aceștia furnizează cunoștințele și resursele de care elevii au nevoie pentru a-și însuși competențe, valori și principii și, în același timp, reprezintă modele de conduită morală și etică, fundamentale pentru construirea caracterului și personalității unui elev. În acest sens, milităm pentru aplicarea legii 1/2011 cu privire la susținerea masteratului didactic pentru toate cadrele didactice din sistemul de învățământ și implementarea unui program național pentru formarea continuă a cadrelor didactice care să aibă statut obligatoriu;

Clasa a IX-a să treacă la gimnaziu

3. Propunem reorganizarea structurii anilor de studiu, așa cum prevedea inițial proiectul de lege a educației naționale, prin trecerea clasei a IX-a la gimnaziu astfel încât învățământul obligatoriu de 10 clase să fie format din cinci clase primare ( clasa zero, clasele I-IV) și cinci clase gimnaziale (clasele V-IX). La sfârșitul celor 10 ani de învățământ obligatoriu elevii să susțină un test național care să evalueze suma de competențe dobândite în cadrul anilor de studiu. În acest sens, planul-cadru ar trebui să aibă în vedere propunerea de includere a clasei a IX-a în cadrul învățământului gimnazial. Astfel, propunem ca:

• evaluarea să fie formată din mai multe probe pe parcursul mai multor zile

• evaluarea să abordeze atât latura teoretică, cât și pe cea practică prin diferite etape ale procesului de evaluare

• în majoritatea cazurilor, acolo unde se poate, testele să fie aplicate sub formă de grilă, iar rezultate să fie exprimate sub formă de nivel de competențe, prezentate defalcat

După cei 10 ani de învățământ obligatoriu elevii se pot angaja, având vârsta minimă legală pentru a intra în câmpul muncii, ori se pot înscrie în învățământul liceal, căpătând mai multă maturitate și experiență astfel încât să poată lua o decizie informată cu privire la traseul educațional individual. De asemenea, învățământul liceal: teoretic, tehnologic sau vocațional ar trebui să aibă o durată de 3 ani, în urma căreia elevii aceștia să poată intra în câmpul muncii, obținând calificarea sau continuând cu studiile universitare. Mai mult decât atâta, trebuie luat în considerare faptul că din 2020, învățământul devine obligatoriu pentru 13 clase. (0-XII)

* Încurajăm parteneriatul între instituțiile de învățământ, A.J.O.F.M. și mediul antreprenorial în vederea eficientizării tranziției de la școală la viața activă.

Fiecare elev să beneficieze de consiliere psihopedagogică

4. Implementarea în regim de urgentă a unui program național pentru consilierea elevilor din învățământul gimnazial și, totodată, creșterea numărului de consilieri psihopedagogici raportat la numărul de elevi. Propunem implementarea unor proiecte de infrastructură pentru crearea unor centre de consiliere psihopedagogică astfel încât începând din clasa a V-a fiecare elev să poată beneficia gratuit de consiliere. În același timp, procesul educativ trebuie să fie în strânsă concordanță cu specificul fiecărui elev dar și cu traseul educațional individual;

Învățământ transdisciplinar din clasa a V-a

5. Încurajăm abordarea transdisciplinară începând cu învățământul gimnazial, pentru a avea însușită aria de competențe în vederea abordării integrate

Trei ore de sport săptămânal

6. Încurajăm creșterea numărului de ore de sport la 3 ore pe săptămână. În acest sens, considerăm vitală modificarea conceptuală a structurii orei de sport, având în vedere caracterul vetust al desfășurării acestora. Așadar, propunem ca elevii să fie motivați să întreprindă activități sportive în centre specializate, susținerea orelor fiind mai apoi dovedită. Având în vedere dotările proaste ale școlilor și inconveniența orei de sport situate între ore teoretice, costul ar trebui să fie suportat într-o măsură oarecare de către unitățile de învățământ.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-02-23Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiriPUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz