2019-10-18 04:28

Noua şcoală veche. În anul şcolar viitor, elevii vor învăţa tot după programele din 1989

 |  16:50
Noua şcoală veche. În anul şcolar viitor, elevii vor învăţa tot după programele din 1989

Organizaţiile nonguvernamentale din sistemul educaţional anunţă că, nicidin anul şcolar 2011-2012, elevii nu vor beneficia de programe şcolare adaptatenoilor cerinţe şi, implicit, nici de manuale alternative noi. În opiniacadrelor didactice, absenţa Legii educaţiei nu reprezintă un impediment înacest sens. Înfiinţarea, din toamna acestui an, de către ministrul educaţieiDaniel Funeriu, a unei Comisii pentru elaborarea noului Curriculum s-a dovedita fi o iniţiativă eşuată, deoarece în patru luni de existenţă, aceasta nu asupus dezbaterii publice nici un proiect de modificare a conţinuturilor pediscipline.

„De doi ani nu s-a reuşit elaborarea unui nou Curriculum şcolar, adecvatcontextului economic şi social actual, cerinţelor pieţei muncii, intrării înUniunea Europeană, politicilor educaţionale din UE, intereselor locale şi regionalede dezvoltare. Abia în toamna acestui an (de ce aşa târziu?), ministrul Funeriua înfiinţat o Comisie pentru elaborarea noului Curriculum condusă de FiruţaTacea, cu o componenţă necunoscută, fără un site de prezentare, o adresă deprimit propuneri, observaţii, discuţii. Nu se ştie ce lucrează aceşti oameni,ce-au făcut în 4 luni de la înfiinţare”, ne informează Ştefan Vlaston,preşedintele Asociaţiei EDU CER. Schimbarea şi adaptarea conţinuturilortematice ale disciplinelor din programa şcolară, de la toate nivelurile deînvăţământ, nu depind de prezenţa sau absenţa noii Legi a educaţiei. “AbsenţaLegii educaţiei nu reprezintă un impediment major, deoarece principiileconstrucţiei curriculare, descentralizarea acestuia în proporţie de 20-30% lanivelul şcolii şi 25% la nivelul profesorului, nu sunt contestate în discuţiiledin Parlament”, subliniază profesorul Vlaston. În acest sens, promovarea uneinoi Legi a educaţiei este un factor secundar. Un nou Curriculum poate fipromovat prin Ordin de ministru, iar principiile construcţiei au fost date încăde acum 3 ani în documentele Comisiei Miclea şi acceptate de forţele politice.“Esenţa modernizării învăţământului românesc nu este noua lege, ci Curriculumuleducaţional. Până acum nimic nu s-a făcut şi nimeni nu ştie cu ce se ocupă şicine sunt membrii comisiei înfiinţate de Funeriu şi conduse de o persoană totalnecunoscută, pe nume Firuţa Tacea. Am impresia că se lucrează în mare secret,deoarece ei trebuie să urmărească trei piloni importanţi: suprimarea orelor,suprimarea materiilor şi/sau comprimarea acestora. În toate cele trei cazuri,băieţii vor întâmpina rezistenţa inspectorilor şi profesorilor care se vorpomeni fără ore la catedră”, ne-a precizat Gheorghe Rădulescu, preşedinteleAgenţiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

Un Institut de Ştiinţe ale Educaţiei, inutil şi plătit la greu

ONG-urile de profil au convingerea că există bani şiministerul, având în subordine un institut specializat de ştiinţe ale educaţiei,plăteşte salarii în mod inutil. “Ministerul Educaţiei are resurse umane şi maiales financiare deosebite, un Institut de Ştiinţe ale Educaţiei care nu se ştiepentru ce ia salarii, dacă de 20 de ani n-a fost capabil să elaboreze un nouCurriculum şcolar, astfel încât elevii continuă să înveţe după aceleaşi tipare,discipline şi conţinuturi anterioare anului 1990”, se menţionează încomunicatul Asociaţiei EDU CER. Noul Curriculum trebuie să aibă patru ariicomponente: teoretică-conceptuală, aplicativă, interdiciplinară, de generare acompetenţelor de formare continuă. Totodată, este nevoie trei variante pentrufiecare disciplină: minimă, medie şi de aprofundare şi fiecare elev învaţă câtpoate şi cât îi place la o anumită disciplină. Apoi urmează etapastabilirii-listării competenţelor. Pe etape de şcolarizare şi pe materii destudii. Această etapă este fundaţia pe care seconstruiesc apoi programele şcolare. La gimnaziu este necesară introducereaunor discipline integratoare (educaţie pentru societate, ştiinţele mediului,ştiinţele vieţii), astfel încât numărul disciplinelor şi inclusiv al orelorpetrecute la şcoală să scadă considerabil.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638951-11-01Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray