2020-07-04 02:24

Noul an şcolar începe luni şi va fi mai lung cu patru zile decât în anii precedenţi

 |  15:59
Noul an şcolar începe luni şi va fi mai lung cu patru zile decât în anii precedenţi

Noul an şcolar care începe pe 13 septembrie vaavea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare, cu patru maimulte decât în anii şcolari precedenţi, elevii urmând să încheie cursurile în17 iunie 2011. Peste 3,2 milioane de elevi şi preşcolari încep cursurile luni.Potrivit structurii noului an şcolar afişată pe site-ul Ministerului Educaţiei,elevii încep cursurile în 13 septembrie 2010 şi le încheie vineri, 17 iunie2011, nefiind făcută nici o menţiune privind terminarea cursurilor mai devremepentru elevii claselor a VIII-a, a XII-a şi, respectiv, a XIII-a. Finalizareacursurilor mai devreme este însă anunţată în metodologia de organizare aexamenului naţional şi a celui de bacalaureat. Astfel, potrivit metodologiei,elevii claselor a VIII-a vor finaliza cursurile cu o săptămână mai devreme de17 iunie, respectiv în 10 iunie, iar liceenii din clasele a XII-a şi,respectiv, a XIII-a vor termina cursurile în 27 mai. Anul şcolar a început în 1septembrie 2010, se va încheia pe 31 august 2011 şi va fi structurat pe douăsemestre. Astfel, în semestrul I sunt programate cursuri în intervalul 13septembrie - 21 decembrie. În perioada 1 - 7 noiembrie, clasele din învăţământulprimar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă. Elevii vor aveavacanţă de iarnă din 22 decembrie 2010 până în 4 ianuarie 2011. Cursurilesemestrului I vor fi reluate în 5 ianuarie 2011 şi vor dura până în 28ianuarie. Vacanţă intersemestrială este programată pentru intervalul 29ianuarie - 6 februarie 2011. Cursurile în semestrul II încep în 7 februarie2011 şi durează până în 15 aprilie.

Din 16aprilie şi până în 25 aprilie 2011 elevii vor fi în vacanţă de primăvară,cursurile semestrului II urmând să fie reluate în 26 aprilie. Semestrul II seva încheia în 17 iunie. Elevii vor fi în vacanţa de vară din 18 iunie până în11 septembrie, cu o săptămână mai puţin decât în anul şcolar 2009-2010.Totodată, elevii nu vor merge la cursuri nici în zilele libere prevăzute delege. Tezele din semestrul I al anului şcolar 2010-2011 vor fi susţinute, deregulă, până la data de 17 decembrie 2010, iar cele de pe semestrul II, până ladata de 20 mai 2011.

În situaţiideosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice localespeciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cerereaconducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolarcare au fost stabilite prin ordinul ministrului educaţiei. Structura anuluişcolar poate fi modificată în condiţiile asigurării unui număr de zile decursuri de 177 de zile lucrătoare, precum şi cu posibilitatea ca toţi elevii săparticipe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.Calendarul examenelor şi evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire,respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendaruladmiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului. Evaluarea naţională din perioada 20 - 22iunie 2011 se va suprapune cu proba de evaluare a competenţelor lingvisticeîntr-o limbă de circulaţie internaţională programată în perioada 20 - 23 iunie.Prima sesiune a examenului de bacalaureat are loc în intervalul 6 iunie - 1iulie. În prima parte a perioadei de bacalaureat, respectiv 6 - 23 iunie, suntprogramate probele orale, iar din 27 iunie şi până în 1 iulie elevii vorsusţine probele scrise. Elevii clasei a IX-a de liceu, filiera tehnologică,învăţământ de zi, vor avea, pe lângă cele 36 de săptămâni de cursuri, şi treisăptămâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederileplanurilor-cadru. De asemenea, pentru clasa a XI-a - anul de completare şipentru învăţământul special, clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior alliceului, filiera tehnologică, durata cursurilor va fi de 37 de săptămâni,însumând 183 de zile. Totodată, pentru clasa a XI-a de liceu - filieratehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu -filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare durata cursurilor este, înfuncţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 182 dezile lucrătoare, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile lucrătoare.În învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), duratacursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-06-27Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz