2019-10-16 05:52

Pacienţii cu boli psihice ar putea desemna un reprezentant pe durata tratamentului

 |  16:18

Pacienţiicare suferă de boli psihice ar putea desemna un reprezentant care să îi asistesau să-i reprezinte pe durata tratamentului medical, în urma aprobării de cătreGuvern a modificării Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cutulburări psihice. Angajaţii unităţilor medicale trebuie să informeze pacienţiicu tulburări psihice despre acest nou drept şi să le pună la dispoziţie oconvenţie-model pentru desemnarea reprezentantului, informează MinisterulSănătăţii. O persoană poate avea un singur reprezentant convenţional în acelaşitimp, iar reprezentarea vizează numai asistarea persoanei în ceea ce priveşteinternarea şi tratamentul medical, ocupându-se inclusiv de respectareadrepturilor pacientului. Reprezentarea trebuie să fie gratuită, iarconvenţia-model trebuie semnată atât de pacient, cât şi de reprezentantuldesemnat de acesta. La semnarea convenţiei trebuie să fie prezent şi un martor,care să nu fie angajat al unităţii psihiatrice. Reprezentantul desemnat depacient are şi împuternicire privind decizii referitoare la tratamentul cuelectroşocuri. Acesta trebuie să reprezinte interesele pacientului pe lângăconducerea spitalului de psihiatrie, precum şi în faţa organelor judiciare, darnumai în ceea ce priveşte internarea şi tratamentul medical, precum şidrepturile pacientului pe durata tratamentului. El mai trebuie să fie informatprivind asistenţa medicală acordată bolnavului. Pacientul si reprezentantul potdenunţa, oricând, unilateral, convenţia de reprezentare. O altă nouă prevedere,redactată pentru a respecta Convenţia Europenă pentru Apărarea DrepturilorOmului şi a Libertăţilor Fundamentale, spune că ONG-urile au dreptul de a aveaacces în toate unităţile de psihiatrie.

Totodată,procedura de internare nevoluntară a devenit mai rapidă. Persoanele care potsolicita internarea nevoluntară sunt medicul de familie sau psihiatrul, familiapersoanei, reprezentanţii serviciilor abilitate ale administraţiei publicelocale, poliţiştii, jandarmii, pompierii, procurorul sau instanţa. O persoanăpoate fi internată nevoluntar de către medicul psihiatru după ce acesta trimitedocumentaţia necesară unei comisii formate din trei membri numiţi demanagementul spitalului (doi psihiatri şi un medic de altă specialitate sau unreprezentant al societăţii civile). Comisia analizează propunerea în maximum 48de ore. În cazul în care membrii comisiei decid internarea nevoluntară, aceastăhotărâre va fi înaintată, în termen de 24 de ore, judecătoriei competente, cupropunere de confirmare.

"Încazul unor situaţii de urgenţă, dacă medicul psihiatru, după evaluarea stăriide sănătate mintală consideră necesară internarea unei persoane, o poatedispune chiar fără acordul pacientului. În această situaţie, medicul trebuie săinformeze reprezentantul legal sau convenţional al pacientului sau, după caz,autoritatea tutelară, precum şi comisia special constituită de către managerulspitalului. Comisia analizează şi poate confirma sau revizui, în 24 de ore,decizia internării nevoluntare. În cazul în care comisia confirmă decizia deinternare nevoluntară, va fi urmată procedura explicată anterior", maiarată MS.Noua prevedere legislativă nu modifică reglementările conform cărora bolnaviipsihici monitorizaţi prin sistemul de asistenţă ambulatorie beneficiază, pelângă asistenţa medicală gratuită, de medicamente, care vor fi suportate dinFondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice a fostaprobată în şedinţa de Guvern, astfel încât să poată fi prevenite situaţiile-limită sau chiar tragice în care, uneori, sunt implicate persoanele care suferăde astfel de boli. Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere şi adoptareParlamentului.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638945-08-04Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray