2019-12-15 17:14

Pentru a fi integraţi în şcoală, copiii cu autism au nevoie de suportul întregii comunităţi (părinţi, profesori, copii), de schimbarea mentalităţii şi de multe resurse materiale şi umane.

 |  20:29
Pentru a fi integraţi în şcoală, copiii cu autism au nevoie de suportul întregii comunităţi (părinţi, profesori, copii), de schimbarea mentalităţii şi de multe resurse materiale şi umane.

Integrarea școlară a copiilor cu tulburări de spectru autist reprezintă un proces complex a cărui reușită este determinată de mulți factori. Având în vedere atitudinea discriminatorie a adulților (părinții copiilor tipici sau chiar cadrele didactice) la adresa copiilor cu cerințe educaționale speciale, prezentă în multe situații, devine evident rolul important al părinților în ceea ce privește acceptarea copiilor cu autism în grupul de copii, recunoașterea nevoilor lor distincte și modelarea atitudinii copiilor tipici și chiar a cadrelor didactice în sensul acceptării și tratării diferențiate, conform nevoilor lor. Am discutat cu părinți de copii tipici care au colegi cu autism și cu părinți de copii cu autism pentru a vedea care sunt dificultățile cu care se confruntă dar și care sunt soluțiile.

“Am copilul înscris la grupa mare. Din cei 14 înscrişi, 4 sunt cu cerinţe educative speciale, iar 2 cu autism.” “Copilul meu are în clasă o colegă cu autism, pe care a avut-o alături și la grădiniță.”

Părinții cu care am discutat dau dovadă de o bună informare cu privire la nevoile pe care le au copiii cu autism și la tipul de programe care ar trebui să fie implementate în școli. Ei semnalează nevoia existenței unor servicii integrate oferite de echipe multidisciplinare care ar răspunde nevoilor complexe ale acestor copii.

“Copiii cu autism au nevoie de o atenţie deosebită, de aceea includerea lor în şcoală presupune programe speciale, terapie cognitiv - comportamentală, logopedie, kinetoterapie şi, de asemenea, resurse umane (profesor psihopedagog, logoped, kinetoterapeut). Am experienţa unui părinte informat, în privinţa includerii şi evoluţiei copiilor cu CES.” “Cunosc că aceşti copii sunt sprijiniţi de către personalul didactic, auxiliar şi  nedidactic, fiind incluşi într-un program de remediere şcolară.” “În acest moment, şcoala de masă nu face eforturi pentru a integra copii cu CES, mai ales pe cei cu afecţiuni mai grave.”

Părinții copiilor identifică atât avantaje cât și dezavantaje ale procesului de incluziune școlară a copiilor cu autism. Copilul integrat are șansa de a-și dezvolta abilitățile de socializare și adaptare într-un colectiv. În același timp, copiii tipici vor învăța să fie mai toleranți și să nu mai discrimineze.

“Este necesar că aceşti copii să fie integraţi în şcoală şi în societate. Copiii se pot adapta mai uşor în comunitate.” “Copii nu vor mai discrimina și vor fi mai toleranți, valorizând mai bine propriile resurse.”

În ceea ce privește dezavantajele, unii părinți cred că programul școlii de masă poate fi prea solicitant pentru copiii cu TSA, ceea ce indică necesitatea lucrului după un curriculum adaptat sau a însoțirii copilului de către un shadow.  De asemenea, părinții se tem că copiii ar putea fi marginalizați și discriminați.

“Nu pot ţine ritmul cu ceilalţi copii şi uneori sunt marginalizaţi. Manifestările lor pot tulbura uneori procesul educaţional.” “Elevii cu autism ar putea fi discriminați. În învăţământul de masă (25-30 copii în clasă), copilul nu poate beneficia de aceeaşi atenţie ca într-o clasă specială (4-6 copii).”

Parte din aceste probleme ar putea fi depășite prin mărirea numărului de cadre didactice și auxiliare cu pregătire specializată, precum și a resurselor materiale și de spațiu. Un alt factor important pentru reușita procesului de incluziune îl reprezintă existența unei comunicări constante între școală și familie, cu implicarea altor persoane resursă: psihopedagogi, medici. Suportul întregii comunități (părinți, profesori, copii, autorități publice și instituții medicale) ar contribui în mod decisiv la integrarea copiilor.

“Factorii care determină o bună integrare sunt: factorii umani, factorii materiali și cei legaţi de spaţiu.” “Dotarea şcolii, pregătirea şi disponibilitatea cadrelor didactice și implicarea familiei. Copiii cu autism, pentru a putea fi integraţi, au nevoie de susţinerea familiei, a şcolii și a întregii comunităţi.” “Cred că discuţiile individuale purtate cu părinţii elevilor tipici de către coordonatorul clasei, de câte ori apar probleme, ar fi benefice pentru integrarea copiilor cu CES/autism.”

“Sunt esențiale educarea în spiritul toleranţei pentru colegii copilului cu CES și disponibilitatea cadrelor didactice de a învăţa şi aplica alte metode didactice. Pentru a fi integraţi în şcoală, copiii cu autism au nevoie de suportul întregii comunităţi (părinţi, profesori, copii) - de schimbarea mentalităţii şi de multe resurse materiale şi umane.”

“Societatea trebuie să fie educată să accepte şi să nu mai stigmatizeze copiii cu CES/autism, să susţină material costul terapiilor și să pregătească specialişti care să susţină actul educaţional.”

“Parteneriat bazat pe sprijin şi cooperare între administratorii şcolari, părinţi şi profesori.  Părinţii trebuie încurajaţi să participe la activităţile educaţionale acasă şi la şcoală, cat şi în supravegherea şi sprijinirea învăţării copilului.”

“Tipurile de măsuri care cred că pot conduce la integrarea mai bună a copiilor cu autism sunt: antrenarea părinţilor copiilor din clasă în programe comune; colaborarea cu alţi factori educaţionali (psihopedagog, medic de familie).”

De asemenea, părinții au punctat importanța existenței cât mai multor servicii și posibilitatea decontării lor de către stat și necesitatea respectării drepturilor existente în acest moment în plan legislativ.

“Serviciile sociale, în primul rând, trebuie să existe şi apoi să fie (măcar parţial) decontate de către stat, părinţii trebuie să facă presiuni să le fie respectate drepturile (chiar şi în acest cadru legal).”

Proiectul “Comunitate pregătită, copil integrat - suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” vine în sprijinul integrării școlare a copiilor cu autism prin propunerea unui model de colaborare inter-instituțională în care participă cadre didactice, psihologi și alți profesioniști din centre de consiliere și asistență pentru persoane cu TSA din cadrul DGASPC și părinți.

Proiectul este finanțat din granturile SEE 2009-2014 și implementat de Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu State Diagnostic and Counselling Center din Islanda și cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București – sector 4 și din Bacău, Botoșani, Brăila, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-04-21Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray