2020-02-25 20:08

Peste 60% dintre români vor să-şi trimită copiii la studii în străinătate

 |  17:48
Peste 60% dintre români vor să-şi trimită copiii la studii în străinătate

Românii au opărere proastă despre învăţămîntului românesc, astfel că 61 la sută dintre eiar prefera să-şi trimită copiii la studii în străinătate, potrivit unui sondajrealizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategii.

Sondajulrealizat pe 1.316 indivizi cu vârste peste 18 ani, în perioada 6-8 spetembrie,arată că aprecierea generală a românilor asupra învăţămîntului naţional estenegativă.

Cei maimulţi dintre români (61%) au în general o părere proastă şi foarte proastădespre scoala românească, în timp ce doar 36% au o părere bună şi foarte bună.De asemenea, 61% dintre români ar prefera să-şi trimită copii la studii înstrăinătate.

Comparativcu învăţământul din Uniunea Europeană, doar un sfert dintre români (26%) credcă în România este un învăţământ mai bun, în timp ce 55% cred că învăţământulromânesc este mai slab. Principalele motive invocate pentru a justifica aceastăevaluare negativă sunt legate de caracterul neaplicat, lispa de dotare aşcolilor şi calitatea scăzută a actului educaţional.

Totodată,învăţământul românesc este perceput ca fiind preponderent centrat pe informaţieşi rupt de realităţile de pe piaţa muncii.

Astfel că69% dintre români consideră că învăţământul românesc nu îi pregăteşte pe elevipentru viaţă, ceea ce demonstrează un caracter formativ scăzut alînvăţământului actual.

Concluziaeste întărită şi de faptul că 78% dintre români apreciază că învăţământul estecentrat prea mult pe informaţie şi mai puţin pe formarea de competenţe.Evaluarea se regăseşte şi atunci când 77% respondenţii afirmă că tinerii nusunt pregătiţi să facă faţă pe piaţa muncii, iar 95% dintre români consideră căreînfiinţarea şcolilor profesionale sau de meserii ar fi un lucru benefic.

Repondenţiisondajului IRES sunt de părere că şcoala românească scoate absolvenţi slabpregătiţi şi se confruntă cu o devalorizare a diplomelor.

"Rupturadintre actul educaţional şi cerinţele de piaţa muncii este confirmată şi defaptul că 71% dintre români consideră că absolvenţii de facultate sunt slabpregătiţi, iar 77% cred că diplomele nu mai au nicio valoare', arată acelaşidocument.

În opiniaparticipanţilor la studiu, prestaţia ministrului actual al Educaţiei esteapreciată drept "modestă".

Mareamajoritate a respondenţilor (86%) spun că schimbările frecvente ale legislaţieidin domeniul educaţiei sunt prea frecvente, iar 80% susţin că dotarea şcoliloreste deficitară.

Un alt motivde nemulţumire al românilor ţine de nivelul scăzut al siguranţei în scoli şiexigenţa scăzută a profesorilor.

Astfel că86% dintre părinţi sunt îngrijoraţi de nivelul scăzut al siguranţei în şcoli,97% dintre români consideră că disciplina în şcoli ar trebui crescută, iar 74%dintre aceştia nu sunt de acord că exigenţa ar fi prea mare. Ca o confirmare anevoii de disciplină, 84% dintre respondenţi doresc reintroducerea uniformelorşcolare, arată sondajul IRES.

Profesoriisunt percepuţi de către participanţii la sondaj ca angajaţi prost plătiţi şirelativ slab pregătiţi.

Aproape 80%dintre români consideră că profesorii sunt prost plătiţi, iar 51% apreciază căaceştia sunt slab pregătiţi, în timp ce doar 41% cred că sunt bine pregătiţi.

Totuşi,învăţământul de stat este perceput ca fiind mai bun decât cel privat (60%),doar 1/3 dintre respondenţi având o părere contrară.

Repondeţiiconsideră mult mai bun învăţământul din trecut, decât cel de azi.

Învăţământuldin trecut este idealizat şi considerat mai bun faţă de cel din prezent, 86%dintre români considerând că actualii elevi sunt mai slab pregătiţi decât ceidin trecut.

Actualulsistem de examinare este considerat ineficient, 71% dintre respondenţiapreciind ar că trebui reintrodus examenul la liceu, iar 79%, examentul detreapta a II-a în liceu.

Repondenţiispun că apelul la meditaţii sau la ore suplimentare este la modă, 50% dintrepărinţi fiind în situaţia de a îmbunătăţi actul educaţional formal prin oresuplimentare.

Un motivserios de îngrijorare pentru apelul la meditaţii este şi faptul că 43% dintreromâni consideră că profesorii nu îşi fac datoria la şcoală.

Părinţiielevilor apelează la meditaţii pentru că vor să aibă un copil bine pregătit(91%), la solicitarea profesorilor (43%) şi pentru că şi alţi părinţi facacelaşi lucru (42%).

Cei maimulţi dintre părinţii care îşi trimit copii la meditaţii sunt convinşi căelevii sau copii lor vor avea note mai mari (52%) şi că au şanse mai mari de aurma o facultate (57%). Matematica (88%) şi limba şi literatura română (60%)sunt materiile cel mai des invocate ca obiect al meditaţiilor.

În opiniarepondenţilor, prezenţa religiei în şcoli este considerată un act necesar.Numai 25% dintre români susţin că promovarea unui cult religios în şcoli artrebui interzisă, în timp ce 72% sunt în dezacord cu studiul religiei.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-08-01Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine