2020-05-25 09:19

Programele de formare continuă - un real avantaj pentru psihologii specializați în problematica integrării copiilor cu TSA în mediul şcolar

 |  19:25
Programele de formare continuă - un real avantaj pentru psihologii specializați în problematica integrării copiilor cu TSA în mediul şcolar

Un factor esenţial pentru o incluziune reușită în mediul social și şcolar a copiilor cu tulburări de spectru autist este reprezentat de formarea profesională continuă a specialiștilor ce oferă intervenții de specialitate. Programele de formare continuă pot fi reprezentate de cursuri de specializare, workshopuri, practică supervizată, seminarii sau schimburi de exprienţă.

„Pentru un psiholog clinician care lucrează cu copii cu TSA dar și cu alte tulburări, formarea continuă este esențială în oferirea unor servicii profesionale de calitate, articulate practicilor internaționale în domeniu. Este un domeniu insuficient explorat și cunoscut care necesită o mai mare atenție din partea factorilor decizionali, iar specialiștii implicați în recuperarea copiilor cu TSA au nevoie de acces permanent la informații profesionale pertinente și cu valoare terapeutică probată.”

Specialiștii susțin că existența programelor de formare continuă reprezintă un real avantaj pentru îmbunătățirea calității serviciilor profesionale. Participând la acestea, psihologii află care sunt noile informații și practici din domeniu și au ocazia de a interacționa și învăța de la specialiști cu renume internațional. Nu în ultimul rând, este o modalitate pentru participanți de a-și depăși limitele și de a-și crea un stil propriu de abordare și gestionare a problemei copiilor cu TSA.

“Formarea continuă mi-a oferit acces la informații de ultimă oră din domeniu, mi-a facilitat interacțiunea cu specialiști de renume internațional și colegi implicați în activități de recuperare din aproape toată țara.  Și, poate cel mai important lucru, mi-a întărit convingerea că, deși abordarea terapeutică în TSA presupune consecvență și o anumită predictibilitate, terapeutul trebuie să dovedească permanent flexibilitate și să fie dispus să încerce căi noi, nebătătorite.”

Am întrebat profesioniștii beneficiari ai programelor de formare care sunt componentele de succes ale formării și care sunt efectele pozitive ale acesteia. Conform relatărilor lor, cel mai util tip de formare pentru activitatea unui cadru specializat în problematica integrării copiilor cu TSA în mediul şcolar este reprezentat de un mix între formarea teoretică şi monitorizarea activității practice. Această îmbinare duce necontenit la o îmbunătăţire a aptitudinilor deja existente, dar şi la dobândirea de noi cunoştinţe, extrem de folositoare pentru domeniul de activitate. Faptul că, după orele de curs şi seminarii, profesioniștii sunt atent monitorizați în cadrul unor sesiuni de practică reprezintă un avantaj în pregătirea acestora. Noile cunoştinţe dobândite sunt sedimentate prin intermediul practicii. Cele două modalităţi de formare sunt interdependente deoarece, fără baza teoretică, în practică se pot omite anumite elemente de înțelegere a comportamentelor  copiilor, iar etapa teoretică, necompletată de experienţa practică, îşi pierde din finalitate. De asemenea, practica supervizată oferă ocazia identificării și îmbunătățirii modului personal de lucru și șansa găsirii unor soluții personalizate pentru cazurile discutate individual. Soluţiile sunt găsite într-un mod mai rapid şi mai eficient, iar şansa de reuşită a acestor soluţii este mult mai ridicată.

„Formarea continuă, atât teoretică, cât mai ales practică, mă ajută în identificarea unor noi modalităţi de lucru, dar şi în îmbogăţirea informaţiilor referitoare în special la cazuistica copilului cu autism.”

“Consider că mixul dintre curs şi seminar m-a ajutat să clarific multe dintre lucrurile care păreau confuze, oferindu-mi totodată idei pentru activităţile pe care aş putea să le folosesc în practica zilnică.”

“Cea mai valoroasă metodă de formare este cea care îmbină cunoștințele teroretice cu practica. În acest sens, am beneficiat de două supervizări profesionale în cadrul proiectelor  ”Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”(2015) și ”Și ei trebuie să aibă o șansă – program de sprijin pentru integrarea socială și profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist”(2011). Supervizarea a constat în vizionarea secvențelor de terapie 1 la 1 filmate cu copiii  cu TSA și oferirea de feedback în acest context.”

O altă componentă importantă este intervizarea profesională. De altfel, abordarea terapeutică a copiilor cu tulburări de spectru autist trebuie realizată în cadrul unei echipe multidisciplinare formată din kinetoterapeuţi, educatori, maseuri, logopezi şi pedagogi de recuperare, fiecare dintre aceştia beneficiind de experiența și cunoașterea celorlalți colegi.

„As propune o evaluare a celor mai recomandate tipuri de formare in domeniu - Makaton, TEACCH, PECS etc, care să reunească fie specialiști din centre diferite, fie să se desfășoare local, la nivelul fiecărui centru. De asemenea, consider că este utilă și formarea de tip e-learning și posibilitatea supervizării online.”

În cadrul proiectelor ce vizează domeniul autismului derulate de Fundația Romanian Angel Appeal, activitatea de formare profesională a ocupat un loc important.

“În mare parte, formarea profesională continuă în domeniul TSA am desfășurat-o prin intermediul Fundației Romanian Angel Appeal. Începând cu anul 2011, odată cu primul proiect în care DGASPC Botoșani a fost partener al fundației, aceasta a oferit specialiștilor an de an cursuri, workshopuri și activități de supervizare a practicii, în mod gratuit, un aspect rar întâlnit în practica psihologilor. Cursurile și workshopurile au fost moderate de specialiști din străinătate, recunoscuți în domeniu, oferindu-ne în acest fel o perspectivă internațională în ceea ce privește abordarea terapeutică a tulburărilor din spectrul autismului.”

Un astfel de program de formare profesională continuă care îmbină latura teoretică cu monitorizarea practică a fost oferit și prin intermediul proiectului „Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, finanțat din granturile SEE 2009-2014 și desfășurat de Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu State Diagnostic and Counselling Center din Islanda și cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București – sector 4 și din Bacău, Botoșani, Brăila, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea, județe în care se înregistrează un număr mare de copii cu TSA.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-04-12Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine