2020-07-09 05:53

Raportul Ministerul Educației după protestul elevilor din Pitești

 |  19:15
Raportul Ministerul Educației după protestul elevilor din Pitești

Ministerul Educației și ministerul Muncii reacționează în cazul protestului fără precedent care a avut loc la o școală din Pitești, unde părinții nu își lăsau copiii să intre la ore din cauza unui coleg de clasă cu probleme de comportament.

Conducerile celor două instituții condamnă atitudinea intolerantă și discriminatorie și atrag atenția că astfel de reacții nu pot fi o soluție în nicio situație de acest gen și creează premisele unui comportament discriminatoriu în rândul tinerei generații.

Redăm mai jos comunicatul integral emis de cele două instituții:

Precizările Ministerului Educației și ale Ministerului Muncii cu privire la educația și incluziunea copiilor cu nevoi speciale

Având in vedere situația creată la Școala Gimnazială “I. L. Caragiale", Pitești, Ministerul Educației și Ministerul Muncii fac următoarele precizări:

O echipă mixtă formată din reprezentanți ai Ministerului Educației și ai Ministerului Muncii s-a aflat luni, 24 octombrie 2016, la Pitești, pentru a evalua în teren măsurile luate la nivelul școlii, al Inspectoratului școlar Județean Argeș și al DGASPC Argeș, în vederea integrării elevului aflat în discuție. S-au purtat discuții cu reprezentanți ai inspectoratului școlar, ai Centrului Județean pentru Resurse Educaționale, ai DGASPC, ai conducerii școlii și ai corpului profesoral.

Astfel, în urma evaluării situației, au fost făcute mai multe recomandări, printre care: o adaptare reală a programei școlare la nevoile elevului, implicarea CJRAE în monitorizarea situației și consilierea profesorilor de la clasă, accentuarea dialogului cu familia, în sensul implicării acesteia și al asigurării unui ambient favorabil integrării și dezvoltării elevului. Reprezentanții celor două ministere au insistat asupra eforturilor care trebuie făcute de școală pentru integrarea copilului, profesorii fiind încurajați să ceară sprijinul specialiștilor pentru gestionarea situațiilor.

Ministerul Educației solicită Inspectoratului Școlar al Județului Argeș o monitorizare permanentă a evoluției elevului și implicarea necondiționtă pentru integrarea elevului. Mai mult, Ministerul Educației va solicita tuturor Caselor Corpului Didactic ca, în anul școlar 2016-2017, să pună accentul pe formarea cadrelor didactice pentru educație incluzivă.

În sensul mai larg al educației și incluziunii copiilor cu nevoi speciale, cele două instituții guvernamentale consideră că este nevoie de un efort susținut pentru ca școala să poată asigura un ambient optim în vederea valorificării unicității fiecărui copil.

Ministerul Educației și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice consideră legitime interesele reprezentanților societății pentru luarea tuturor măsurilor astfel încât educația și sistemul de protecție socială să asigure condițiile necesare incluziunii elevilor cu nevoi speciale. În egală măsură, conducerile celor două instituții condamnă atitudinea intolerantă și discriminatorie, în raport cu situația elevului G.I.R. și atrag atenția că astfel de reacții nu pot fi o soluție în nicio situație de acest gen și creează premizele unor comportamente discriminatorii în rândul tinerei generații.

Conștientizând necesitatea unor intervenții corelate și mult mai eficiente, cele două instituții, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, au inițiat, în cursul lunii septembrie, elaborarea mai multor măsuri menite să îmbunătățească procesul de incluziune a copiilor cu nevoi speciale. Aceste măsuri vor fi centrate pe trei paliere principale: acomodarea rezonabilă a mediului educațional, planurile individualizate de sprijin educațional, social și medical și sprijin general pentru o școală incluzivă.

Menționăm aici proiectul de Ordin comun privind Metodologia pentru evaluarea şi intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. Documentul, aflat în dezbatere publică în perioada 4- 13 octombrie, își propune asigurarea unui cadru unitar pentru evaluarea copiilor cu dizabilităţi și/sau cu cerințe educaționale speciale şi intervenţia integrată, în vederea asigurării dreptului la educație și a egalizării șanselor pentru acești copii. Nu în ultimul rând, măsurile propuse urmăresc abilitarea și reabilitarea acestora, prin asigurarea managementului de caz, respectiv intervenții inter-instituționale coerente.

Astfel, la inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a ANPDCA și ANPD, din comisia CES vor face parte și reprezentanți ai organizațiilor non- guvernamentale de profil, lucru prevăzut în ordinul mai sus menționat.

Pe de altă parte, la nivelul Ministerului Educației se va înființa, prin ordin de ministru, punctul de contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Rolul punctului de contact va fi, pe de o parte, de monitorizare a implementării Convenției, iar, pe de alta, de elaborare și înaintare de studii și politici publice în domeniu.

MENCS a încheiat consultarea publică asupra Foii de parcurs pentru desegregare și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România, care include criteriul CES și cel al dizabilității, între criteriile pe baza cărora segregarea școlară este interzisă. Prin acest document, Ministerul Educației își asumă mai multe măsuri, printre care redefinirea segregării școlare, modificarea mai multor acte normative specifice, inclusiv referitoare la copiii cu CES, măsuri de formarea inițială și continuă a cadrelor didactice și a managerilor școlari pentru prevenirea și eliminarea segregării, crearea școlilor și a claselor incluzive, respectiv implementarea de programe de consiliere a părinților.

”Situația de la Pitești nu este singulară, e îngrijorător că atât de mulți copii sunt în situații similare iar școala nu le oferă ceea ce au ei nevoie. Sunt copii extraordinari care merită fiecare efort de-al nostru pentru a fi alături de ei și familiile lor. Consider inacceptabilă orice atitudine de respingere sau discriminare a acestor copii iar școala este responsabilă de integrarea și educarea lor. Ce am constatat, și nu doar din această situație nefericită: profesorii nu știu să gestioneze astfel de cazuri, unde e evident necesară înțelegerea față de nevoile elevului, o implicare mai puternică a profesorului și a psihologului, dar și comunicarea cu familia. De aceea, în paralel cu celelalte măsuri, vom accentua formarea cadrelor didactice pentru educație incluzivă și o mai puternică implicare a consilierilor din cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională. Suntem datori să facem cu toții front comun pentru binele acestor copii”, a precizat Mircea Dumitru, ministru al Educației Naționale.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-10-25Parerea ta...

SUNT DEMENțI!
25 Oct 2016

MIN.DISTRUGERII MUNCII, DISTRUGERII FAMILIEI, INEFICIENȚEI ȘI INEXISTENȚEI PROTECȚIEI SOCIALE, ÎN SPECIAL A PERSOANELOR VÂRSTNICE, ALĂTURI DE MIN.ANTI-EDUCAȚIEI, ÎȘI ASCUND INCOMPETENȚA CRASĂ, LIPSA DE PERSONAL, LIPSA CADRELOR SPECIALIZATE CARE ȘI-AU LUAT DRUMUL, ALĂTURI DE DISPARIȚIA ȘCOLILOR SPECIALE PENTRU COPIII CU ASTFEL DE PROBLEME! AȘA CĂ, E UȘOR SĂ DAI CU BARDA ÎN MAJAORITARI, PENTRU CĂ MINORITATEA TREBUIE SĂ FIE LA PUTERE! PROȘTI OR FI PĂRINȚII SAU COPIII CARE O DAU LA ÎNTORS!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz