2019-11-15 00:29

Rata de angajare a tinerilor crește ușor. Strategia educației și formării profesionale din România pentru 2016-2020

 |  21:01
Rata de angajare a tinerilor crește ușor. Strategia educației și formării profesionale din România pentru 2016-2020

Obiectivul general declarat al Strategiei educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, aprobată în ședința de guvern de miercuri, este adaptarea programelor de educație și formare profesională la nevoile de competențe și la tendințele de pe piața muncii, astfel încât să răspundă priorităților de dezvoltare economică și socială națională.

Se vizează, în principal, creșterea ratei de ocupare a tinerilor, creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul profesional și tehnic, reducerea abandonului școlar și creșterea promovabilității examenului de bacalaureat de către absolvenții acestei forme de învățământ, precum și facilitarea accesului adulților la învățământ pe tot parcursul vieții.

Obiectivele strategiei

1. Îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru piața muncii, având ca țintă creșterea ratei de ocupare a tinerilor între 20 și 34 de ani necuprinși în forme de educație și formare la 63% până în 2020 (față de 57,2% în 2014);

2. Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională, având ca ținte strategice creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal tehnologic și în învățământul profesional la 60% în 2020 (față de 49,8% în 2014) și creșterea ratei de participare a adulților la învățământul pe tot parcursul vieții la 10% în 2020 (de la 1,5% în 2014);

3. Îmbunătățirea calității formării profesionale, având ca ținte strategice reducerea ratei abandonului școlar din învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional la 2% în 2020 (de la 4,2% în 2014) și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat în rândul absolvenților învățământului liceal tehnologic la 60% în 2020 (de la 45% în 2014);

4. Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice creșterea numărului total de elevi implicați în programe de inovare și dezvoltare a spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020 (de la 40.000 în 2014) și creșterea numărului total de elevi implicați în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020 (de la 2.800 în 2014).

Măsurile propuse în cadrul strategiei urmăresc crearea de rețele parteneriale între școli pe domenii specifice de formare profesională și stimularea parteneriatelor public-privat printr-o implicare activă a firmelor și furnizorilor de formare profesională în procesele de reînnoire și inovare curriculară și în definirea competențelor și a calificărilor relevante pentru integrarea pe piața forței de muncă.

„Strategia propune o abordare corelată cu strategiile elaborate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice în domeniul ocupării și echității sociale, care să susțină grupurile sociale dezavantajate, subreprezentate și care nu au dobândit calificare profesională recunoscută, astfel încât acestea să fie integrare într-o formă de învățare inițială sau continuă, adaptată necesităților individuale. Printre grupurile-țintă vizate sunt tinerii între 15 și 24 de ani care nu sunt nici angajați, nici nu urmează un program de educație sau formare profesională, persoane confruntate cu perioade de tranziție pe piața forței de muncă și persoane cu vârstă de peste 50 de ani. Astfel, vor fi sprijiniți 30.000 de elevi prin finanțarea instruirii practice, 42.000 de elevi prin finanțarea nevoilor de cazare și masă, tineri din mediul rural și din medii defavorizate, tineri cu dizabilități sau cu deficiențe, populația roma, tineri cuprinși în învățământul profesional în campusurile școlare sau în centrele de formare. (...) Costul total estimat al implementării strategiei pentru perioada 2016-2020 este de 1,8 mld. lei.”, se mai arată în comunicatul biroului de presă al Guvernului.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-04-27Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray