2020-04-05 06:57

Statul a pierdut echivalentul a 15% din împrumutul la FMI

 |  18:43
Statul a pierdut echivalentul a 15% din împrumutul la FMI

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) produce găuri negre în bugetul asigurărilorsociale de stat, făcând „uitate” contribuţiile restante ale regiilor autonome,ale companiilor naţionale şi ale societăţilor comerciale. Reprezentanţiipensionarilor susţin în cazul în care ar fi colectate restanţele agenţiloreconomici, pensiile nu ar mai trebui îngheţate. Datoriile acumulate la bugetulasigurărilor sociale reprezintă mai mult de 15% din împrumutul României la FMI.

Federaţiilepensionarilor critică ProiectulLegii Sistemului Unitar de Pensii. “Comparând elementeleprincipale din expunerea de motive ce au stat la baza proiectului legiisistemului unitar de pensii prin care se va hotărî soarta pe termen lung (20-30ani) a celor 5,5 milioane de pensionari, cu situaţia reală, rezultă o mareeroare”, se menţionează într-oadresă a Federaţiei Naţionale “Unirea” a Pensionarilor dinRomânia, oferit ziarului “Puterea”. Reprezentanţii pensionarilor susţin, de asemenea, că “înţelegerea” dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi numeroasele regii autonome,companii naţionale şi societăţi comerciale ce nu şi-au achitat contribuţiileobligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. “Veniturilecare asigură sustenabilitatea bugetuluişi implicit creşterea pensiilor şi aputerii de cumpărare a acestora, ar fi fost mult mai mari dacă colectarea contribuţiilorde către ANAF nu ar fi fost redirecţionată, încălcându-se prin aceasta înmod deliberat legile anuale alebugetelor asigurărilor de stat. Numai în ultimii doi ani contribuţiileasigurărilor sociale au fost anulate, reeşalonate sau mai nou «compensate» decătre ANAF, în sumă totală de 9 miliardelei (din care 4,7 miliarde lei în 2008 şi 4,3 miliarde lei în 2009), «gaură» înbugetul pensiilor ce a trebuit să fie completată de la bugetul de stat în anul decriză 2009”, se arată în adresa Federaţiei “Unirea”.

Salariaţiiplătesc contribuţiile, dar banii nu ajung la buget

Potrivit pensionarilor, datoriile la bugetulasigurărilor sociale de stat, acumulate datorită indulgenţei ANAF, reprezintămai mult de un sfert din împrumutul României la Fondul Monetar Internaţional. “Înafară de această redirecţionare a contribuţiilor pentru pensii, câte 1-2 miliardede lei, s-au mai adăugat anual la datoria totală faţă de bugetul de asigurărisociale de stat, datorie ce a ajuns la31.12.2009 la peste 22 miliarde de lei, respectiv 5,4 miliarde de euro, cereprezintă mai mult de un sfert din împrumutul României pentru criză. Peste115.000 de contribuabili (companii SA, regii autonome şi SRL-uri) nu-şi plătesccontribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. Dintre aceştia circa80%, nu numai că nu-şi plătesc propriile contribuţii, dar îşi permit să nuplătească nici contribuţiile pe care le-a reţinut de la salariaţi”, se menţionează în acelaşi document.

Reprezentanţii pensionarilor acuză Executivulcă nu ţine cont de cerinţele UE pentru a proteja anumiţi agenţi economici. “DeşiGuvernul şi-a asumat obligaţia faţă de UE, de a nu mai acorda ajutoare agenţilor economici sub formă de: scutiri,eşalonări sau înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare restante, acestease acordă în continuare, cu motivareaaccelerării, finalizării sau consolidării privatizărilor societăţilor comerciale,aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi AdministrareaParticipaţiilor Statului, în baza unor legi, cum este Legea 137/2002, OU26/2004 şi altele, ce trebuiau anulate încă de la data preaderării României laUE”, se mai arată în adresapensionarilor.

Reprezentanţii pensionarilor consideră căANAF nu ar mai trebui să răspundă de colectarea contribuţiilor pentru bugetulasigurărilor sociale, această activitate fiind de competenţa Casei Naţionale dePensii. “Principiul autonomiei privind administrarea de sinestătătoare a sistemului public de pensii, prevăzut şi în proiectul sistemuluiunitar de pensii publice, nu s-a dovedit viabil prin cele două organisme: ANAFcare pe de o parte nu este interesat în colectarea integrală a contribuţiilorşi Casa Naţională de Pensii care pe de altă parte administrează numai cetransmite ANAF, fără a incrimina în nici un fel sumele redirecţionate. Sepropune să se facă de către Casa Naţională de Pensii şi colectareacontribuţiilor de asigurări sociale aşa cum s-a mai făcut până în anul 2004. De asemenea, executarea silită artrebui să fie severă şi eficientă, cu măsuri restrictive până la sancţiunipenale”, propun pensionarii.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-02-01Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine