2020-02-18 11:23

STUDIU. Radiografia sistemului de alimentare cu energie termică a Capitalei. Programele naționale relevante în domeniul energiei termice (IV)

 |  10:42
STUDIU. Radiografia sistemului de alimentare cu energie termică a Capitalei. Programele naționale relevante în domeniul energiei termice (IV)

Continuăm cu cel de-al patrulea episod privind problematica alimentării cu energie termică în București, realizat pe baza studiului „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică în Muncipiul București”, lucrare elaborată de firma de consultanță ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP).

Programul Termoficare 2006-2020 - Căldură şi confort

Obiectivele acestui program sunt:

-      Eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor prin reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

-      Promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele regenerabile.

               

Pentru atingerea acestor obiective, se asigură cofinanţarea de până la 70% din valoarea investiţiilor realizate în cadrul programului de către autorităţile locale, pentru:

    1. unitatea/unităţile de producere a căldurii;

    2. reţeaua termică de transport a căldurii;

    3. punctele termice sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;

    4. reabilitarea termică a clădirilor (reţeaua interioară a imobilului, contorizarea individuală şi robinetele termostatice, reabilitarea termică a anvelopei clădirii).

Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice

 

 

Prin Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică s-au transpus prevederile Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.

Art.19 din Legea nr.121/2014 stabileşte obligaţia actualizării Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE) în termen de 120 zile de la intrarea în vigoare a legii şi apoi la fiecare 3 ani.

Măsurile de economisire a energiei trebuie să se orienteze spre sectoarele cu cel mai mare potenţial de reducere a consumului final de energie:

- Sectorul de alimentare cu energie-transformare, transport şi distribuţie a energiei. În prezent, sistemele de alimentare centralizată cu energie termică reprezintă unul dintre sectoarele cu potenţial considerabil.

- Sectorul industrial.

- Sectorul rezidenţial şi cel al serviciilor, cu accent pe reabilitarea termică a clădirilor de locuit, a clădirilor guvernamentale şi a celor publice.  România are un patrimoniu important de clădiri realizate preponderent în perioada 1960 - 1990, cu grad redus de izolare termică, consecinţă a faptului că, înainte de criza energetică din 1973 nu au existat reglementări privind protecţia termică a clădirilor şi care nu mai sunt adecvate scopului pentru care au fost construite. Aceste clădiri au un potenţial important de reducere a consumului de energie.

 

- Sectorul transporturi.

În acest context, reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică şi reabilitarea termică a fondului de locuinţe reprezintă două măsuri necesare atât pe termen mediu (pentru atingerea obiectivelor naţionale referitoare la eficienţa energetică) cât şi pe termen lung (pentru atingerea obiectivelor Strategiei privind schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050).

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Axa Prioritară 7

 

 

POIM, Axa 7 este destinat obținerii de finanţare nerambursabilă pentru proiecte integrate de investiţii în sectorul creşterii eficienţei energetice la nivelul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică.

Proiectele integrate conțin următoarele tipuri de acțiuni (conform POIM):

-      Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea rețelei de transport şi distribuția va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului.

-      Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic.

-      Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET).

POIM are două obiective specifice:

-      Obiectivul specific 7.1: destinat unui set de oraşe care programul POS mediu 2007-2013 au primit finanțări în vederea reabilitării surselor de producere a energiei termice (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani), urmând ca prin POIM proiectul de reabilitare a SACET să continue cu rețelele de transport / distribuție și punctele termice.

-      Obiectivul specific 7.2 destinat creşterii eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti, pentru următoarele tipuri de proiecte:

Optimizarea / reabilitarea / extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică. Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic. Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii acestora. Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive. Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).

Pentru Municipiul București, bugetul maxim alocat prin POIM este 211.764.706 euro.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-05-07Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine