2020-02-18 21:46

STUDIU. Radiografia sistemului de alimentare cu energie termică a Capitalei. Reglementări legale privind zonele unitare de încălzire (V)

 |  09:10
STUDIU. Radiografia sistemului de alimentare cu energie termică a Capitalei. Reglementări legale privind zonele unitare de încălzire (V)

Continuăm cu cel de-al cincelea episod privind problematica alimentării cu energie termică în București, realizat pe baza studiului „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică în Muncipiul București”, lucrare elaborată de firma de consultanță ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP).

Reglementări legale privind zonele unitare de încălzire

 

În ceea ce priveşte modalitatea de determinare a zonelor unitare, nu există o metodologie specifică.

Legislaţia în vigoare – Legea 325/2006, „Legea serviciului public de alimentare cu energie termică” – menţionează că zona unitară de încălzire reprezintă arealul geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluţie tehnică de încălzire (art. 5).

În ceea ce priveşte racordarea la SACET, de noi condominii, conf. legii 325/2006, trebuie aplicat principiul „un condominiu: un sistem de încălzire” – conf. art. 54, alin (3).

Conf. art. 250, alin. a) din ord. ANRSC nr. 91/2007, în interiorul zonelor unitare alimentate din SACET, aprobate de autoritatea locală, nu se vor aproba debranşări de la SACET.

Ca urmare, metodologia aleasă trebuie să ţină seama pe de o parte de prevederile legii 325/2006 şi pe de altă parte de principiile politicii energetice şi de caracteristicile particulare ale fiecărui SACET.

        Până în prezent, lucrările similare elaborate pentru oraşele din România au avut drept unic criteriu de stabilire a zonelor unitare de încălzire, rata debranşărilor, respectiv dinamica acestora, însă acest criteriu nu poate fi aplicat în prezenta lucrare datorită faptului că la nivelul SACET al Municipiului București (MB) gradul de debranșare este nesemnificativ si net inferior majorității SACET-lor din alte orașe din România.

        Politicile energetice şi cadrul legal

 

 

Din punctul de vedere al principiilor de politică energetică, zonele unitare de încălzire se stabilesc pornind de la următoarele principii:

-      accesibilitatea populaţiei la încălzire şi apă caldă de consum;

-      îmbunătăţirea eficienţei energetice a producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice;

-      impactul redus asupra mediului;

-      reducerea pericolului de foc / explozii în locuinţe prin promovarea sistemelor de încălzire fără foc deschis: risc 0 de explozie.

Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat este unul dintre serviciile publice de interes local, conf. Legii 51 / 2006  - art. 1, alin. (2).

        Din punct de vedere legislativ, zonele unitare, propuse în prezenta lucrare, au în vedere aplicarea următoarelor principii importante din  Legea 325/2006:

-      utilizarea eficientă a resurselor energetice – art. 3, alin a);

-      dezvoltarea durabilă a localităţii – art. 3, alin b);

-      diminuarea impactului asupra mediului – art. 3, alin c);

-      promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi utilizarea regenerabile de energie– art. 3, alin d);

-      asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la serviciul public de alimentare cu energie – art. 3, alin f).

-      principiul „un condominiu – un sistem de încălzire” -  art. 3, alin. g).

-       

        Caracteristicile particulare ale SACET al municipiului București

 

 

Caracteristicile particulare ale SACET sunt:

-      Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul București acoperă cca. 72% din consumul de energie termică la nivelul MB.

-      Structura consumatorilor deserviţi: 90% - populația; 10% - clienți terțiari.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-05-08Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine