2020-01-29 13:11

STUDIU. Radiografia sistemului de alimentare cu energie termică a Capitalei. Rețeaua termică de transport și sistemul de distribuție (II)

 |  10:31
STUDIU. Radiografia sistemului de alimentare cu energie termică a Capitalei. Rețeaua termică de transport și sistemul de distribuție (II)

Continuăm cu al doilea episod privind problematica alimentării cu energie termică în București, bazat pe studiul „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică în Muncipiul București”, elaborat de firma de consultanță ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP).

Reţeaua termică de transport

 

Conceptual, sistemul de reţele termice primare din municipiul Bucureşti, alimentate cu căldură din sursele sistemului (6 CET-uri şi o CT) este de tip bitubular închis, iar din punctul de vedere al configuraţiei este de tip mixt, buclat-arborescent.

Sistemul de reţele termice primare prezintă un inel magistral principal, care permite funcţionarea interconectată a tuturor surselor de căldură, şi o serie de inele secundare rezultate din condiţii de alimentare sigură a consumatorilor. Această configuraţie prezintă următoarele aspecte:

-      permite alimentarea consumatorilor şi în caz de avarie (cu excepţia zonei dintre vanele care izolează defectul);

-      permite reducerea perioadelor de nealimentare cu căldură în cursul reviziilor surselor;

-      permite o repartiţie optimă a sarcinii între surse, în special în timpul verii, când consumul scade foarte mult;

-      investiţiile în reţea sunt mai mari decât în cazul unor reţele pur arborescente, datorită investiţiei mari în inelul magistral care are un diametru mare, practic constant pe lungimea inelului;

Sub aspectul stării tehnice a reţelei termice primare, pe baza datelor primite de la beneficiar (anexa 4T la Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică), cca. 80% din RTP are o vechime de peste 30 ani.

Sistemul de distribuţie

 

Sistemul de distribuție este compus din:

-      punctele termice centralizate care alimentează cu căldură consumatorii urbani și terţiari (social-administrativi, culturali, etc.) prin intermediul unei reţele de distribuţie;

-      modulele termice (punctele termice descentralizate) care alimentează cu căldură consumatorii urbani și terțiari;

-      reţelele termice secundare sau de distribuţie pentru încălzire şi acc aferente punctelor termice aflate în exploatarea RADET.

Rețelele termice secundare au o configurație arborescentă, cu diametrele lin descrescătoare, atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum. Reţeaua secundară este cu patru conducte şi anume:

-      o conductă tur şi o conductă retur de încălzire;

-      o conductă de apă caldă de consum;

-      o conductă de recirculare.

        Lungimea totală a rețelelor de distribuție aferente punctelor termice este cca. 741 km traseu.

Consumatorii deserviţi de SACET

 

        Structura consumatorilor deserviţi de SACET este compusă din 562000 apartamente din blocuri și cca 5100 instituţii, obiective sociale şi agenţi economici.

               

                                Caracteristicile globale ale SACET

                                                                                   

nr.

crt.

Mărimea

U.M.

Valoare

1

2

3

4

1

Reţele termice de transport – primare (RTP)

sursa: anexa 5T la Caietul de sarcini al serviciului (date pe CD)

km traseu

493

(987 km conducte)

2

Reţele termice de distribuţie aferente PT-lor

sursa: anexa 3D la Caietul de sarcini al serviciului (date pe CD)

km traseu

741

(2964 km conducte)

3

Puncte termice (PT), total din care:

sursa: prelucrarea datelor din anexa 4

buc

708

3.1

PT ale RADET care alimentează consumatori urbani

buc

592

3.2

PT ale altor consumatori, alimentate din RTP a SACC

buc

116

4

Module termice (MT)

sursa: prelucrarea datelor din anexa 4

buc

267

5

Centrale termice de zonă (CTZ)

buc

46

6

Nr. de locuitori alimentaţi cu căldură din SACET şi cele 46 CT

sursa: radet.ro

pers.

cca. 1210000

7

Nr. total de locuinţe branşate la SACET, inclusiv cele 46 CT

sursa: ANRE și radet.ro

nr.

562000

8

Clienți terțiari: instituţii, agenţi economici branşaţi la SACET, inclusiv cele 46 CT, sursa: radet.ro

nr.

5100

9

Cota de piață la nivelul MB

%

72

10

Structura consumatorilor

10.1

Populația

%

90

10.2

Clienți terțiari

%

10

 

Consumul anual de energie termică din SACET

 

Date anuale cu privire la funcţionarea SACET al Municipiului București în anul 2016

nr.

crt.

Mărimea

U.M.

Obs.

1

2

3

4

1

 Căldura intrată în RTP, total din care :

 Tcal

5024

1.1

Centralele ELCEN

 Tcal

4567

1.2

CET Vest Energo

 Tcal

166

1.3

CET Grivița

 Tcal

145

1.4

CT Casa Presei

 Tcal

146

2

 Căldura vândută din RTP

Tcal

210

3

 Căldura intrată în PT

Tcal

3818

4

 Căldura vândută din RTS, total din care:

Tcal

3417

4.1

 Cantitatea totală vândută pentru încălzire

Tcal

2352

4.2

 Cantitatea totală vândută pentru a.c.c

Tcal

1065

5

 Cantitatea totală de căldură vândută

Tcal

3627

6

 Eficienţa globală a STDC

 %

68

7

Pierderi totale, din care :

%

32

7.1

In sistemul de transport (RTP)

%

20

7.2

In sistemul de distribuție

%

8

Concluzii privind consumul anual de energie termică din SACET:

-      Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul București acoperă 72% din consumul de energie termică la nivelul orașului.

-      Structura consumatorilor deserviţi este compusă din 562000 apartamente din blocuri și 5100 clienți terțiari (instituții publice, agenți economici).

Cantitatea totală de energie termică intrată în SACET: 5024 Tcal, din care:

-      4567 Tcal (91%) livrată în RTP, sub formă de apă fierbinte, din centralele de cogenerare ale Elcen (CET Sud, CET Vest, CET Progresul, CET Grozăvești);

-      457 Tcal (9%) din celelalte surse respectiv din CET Grivița, CET Vest Energo și CT Casa Presei.

Cantitatea totală de energie termică vândută din SACET: 3627 Tcal, din care:

-      210 Tcal vândut sub formă de apă fierbinte din RTP;

-      3417 Tcal vândut din SDC sub formă de energie termică pentru încălzire şi acc, din care: 2352 Tcal pentru încălzire și 1065 Tcal pentru acc.

Obiectivele în funcţionarea SACET pe termen lung

Funcţionarea SACET pe termen lung urmăreşte două obiective principale:

-      Funcţionarea SACET la parametrii optimi d.p.d.v tehnic şi economic.

-      Menţinerea la SACET a consumatorilor de energie termică.

Pentru atingerea acestor obiective, sunt necesare următoarele acţiuni:

-      Redefinirea şi delimitarea zonelor unitare de încălzire în noile condiţii.

-      Accesarea fondurilor UE pentru continuarea reabilitării reţelelor termice de transport prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

 

Investiţiile necesare finalizării reabilitării SACET

       

Ţinând seama de investiţiile realizate până în prezent  pentru reabilitarea SACET d.p.d.v al eficienţei şi al încadrării în normele de mediu, Planul de investiții prezintă valorile investiţiilor necesare pentru finalizarea investițiilor programate până în anul 2026. Pe baza aspectelor prezentate mai sus, s-a realizat o analiză SWOT.

 

  

Analiza SWOT a SACET

S

W

O

T

- existenţa unei infrastructuri la nivelul ansamblului SACET;

- grad redus de debranşare  a consumatorilor de la SACET.

- vechimea şi starea tehnică a RTP şi RTS (pierderile mari în RTP şi RTS);

- lipsa fondurilor pentru investiţiile necesare reabilitării integrale a sistemului de transport şi distribuţie.

- accesarea unor fonduri nerambursabile destinate SACET pentru reabilitarea RTP prin programul operaţional POIM 2014-2020;

- branşarea de noi consumatori în limita capacităţii sursei de producere şi a sistemului de transport şi distribuţie.

- extinderea agresivă a centralelor de apartament ca urmare a unor oferte avantajoase ale furnizorilor (pachete de servicii compuse din centrala de apartament, serviciul de furnizare a gazului, servicii de mentenanță și revizii a centralei și instalațiilor de utilizare a gazului) concomitent cu menținerea unui preţ reglementat la gazul natural pentru consumatorii casnici.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-05-05



Parerea ta...

Doresc sa comentez



PUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE





PUBLICITATE


STARBAG




Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine