2020-07-11 12:12

UNICEF. Măsuri pentru protejarea copiilor şi familiilor grav afectate de criză şi reduceri bugetare

 |  15:14
UNICEF. Măsuri pentru protejarea copiilor şi familiilor grav afectate de criză şi reduceri bugetare

Valentina Grigore

Educaţia şi protecţia socială a copiilor, în special a celor vulneraibili, care locuiesc în zone foarte sărace, reprezintă un obiectiv prioritar în următorii cinci ani. Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu, şi reprezentantul UNICEF în România, Sandie Blanchet, au semnat vineri Planul de Acţiune pentru implementarea Parteneriatului dintre Guvernul României şi UNICEF pentru perioada 2013 – 2017.

Documentul stabileşte principalele direcţii de acţiune pe care Guvernul României le va dezvolta în parteneriat cu UNICEF în următorii cinci ani în beneficiul copiilor din România şi, în special, a celor mai vulnerabili dintre aceştia care locuiesc în zone urbane şi rurale foarte sărace, în comunităţi izolate. Se pune accentul pe continuarea reformei pentru realizarea deplină a drepturilor copilului în special în domenii ca educaţia şi protecţia socială, cu focus pentru copiii cu vârstă 0 - 3 ani şi pentru adolescenţi.

“În ultimii douăzeci de ani, România a făcut progrese considerabile în ceea ce priveşte respectarea şi implementarea drepturilor copilului, dar mai sunt încă mulţi copii care au nevoie de sprijin pentru a putea creşte într-un mediu familial şi pentru a se dezvolta armonios. Parteneriatul este o recunoaştere că mai sunt multe lucruri de făcut pentru copiii vulnerabili din România, dar şi a faptului că există oportunităţi de a identifica şi de a împărtăşi experienţa pozitivă şi modelele de succes ale României cu alte ţări”, a declarat Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România.

Implementarea fondurilor europene

În premieră, programul de parteneriat va include şi sprijinirea directă de către UNICEF a procesului de planificare şi implementare a fondurilor europene de către România, în vederea eficientizării eforturilor privind asigurarea ducerii la îndeplinire a recomandărilor privind respectarea drepturilor copiilor şi reducerea disparităţilor şi inechităţilor interne dintre România şi restul Uniunii Europene.

Astfel, UNICEF va folosi experienţa sa de la nivel internaţional, regional şi local pentru a oferi asistenţă tehnică României pentru mobilizarea resurselor în beneficiul copiilor vulnerabili, indiferent de unde vin resursele respective: din bugetul naţional sau bugetele locale, din fonduri structurale sau din alte surse. Valoarea totală a contribuţiei UNICEF în cadrul noului program de ţară pentru pentru perioada 2013 - 2017 depăşeşte 16 milioane de dolari.

„Ne luăm angajamentul că vor fi adoptate măsuri care să protejeze copiii vulnerabili și familiile lor care au fost grav afectate de criza financiară și de reducerile bugetare. În timp ce nevoia de echilibrare a indicatorilor macro-economici este general acceptată, vocea a mii de copii invizibili este rareori auzită: copii care nu merg regulat la școală, copii care ajung la spital foarte bolnavi pentru că serviciile de îngrijire medicală nu sunt accesibile în satul în care locuiesc, copii care sunt victime ale violenței sau ale unei sărăcii extreme, care cresc separați de familiile lor. Acest parteneriat reprezintă un angajament pe care atât Guvernul României, cât și UNICEF și-l asumă de a investi în copiii săi, în sănătatea, educația și protecția lor. Așa cum a recunoscut recent Uniunea Europeană, aceste cheltuieli trebuie văzute ca investiții cruciale în prezentul și în viitorul acestei țări, iar ruperea acestui lanț al sărăciei și excluziunii sociale începe pornind de la copii. Îndreptarea atenției asupra copiilor vulnerabili, cum sunt copiii din familiile sărace și care trăiesc în zonele rurale, comunitățile Roma și copiii cu dizabilități, nu este numai o problemă care ține de drepturile omului, ci are importanță și din punct de vedere economic”, a mai spus Sandie Blanchet.

Dezvoltarea timpurie a copilului

În domeniul dezvoltării timpurii a copilului, Parteneriatul România - UNICEF va pleda pentru integrarea serviciilor oferite de sistemele de sănătate, de asistenţă socială şi de educaţie într-un mod eficace şi cost-eficient cu scopul de a îmbunătăţi accesul şi calitatea, cu accent pe un continuum de servicii şi pe dezvoltarea capitalului uman. Comunicarea pentru dezvoltare va reprezenta o resursă în ceea ce priveşte creşterea nivelului de conştientizare şi crearea sentimentului de solidaritate la nivel local prin parteneriate ample şi inovatoare.

În cadrul strategiei naţionale privind educaţia parentală, activitatea se va concentra pe extinderea serviciilor prin programe de îngrijire a copilului şi de educaţie parentală la nivel local într-o manieră accesibilă, sustenabilă şi care să permită implementarea pe viitor la nivel naţional, acordând în acelaşi timp prioritate beneficiarilor din comunităţile cele mai marginalizate, inclusiv cele rome. Această componentă va creşte şi mai mult cooperarea autorităţilor naţionale şi locale în vederea conceperii unui pachet minim de servicii medicale publice, axat mai ales pe îngrijiri prenatale şi postnatale şi pe cele de prevenire. Vor fi susţinute în mod special autorităţile locale pentru a spori accesul la serviciile de îngrijire prenatală în comunităţile vulnerabile, cu ajutorul asistenţilor medicali comunitari şi al mediatorilor sanitari romi. Se va acorda atenţie deosebită prevenirii transmiterii verticale a HIV. Având în vedere că în timpul precedentului Parteneriat România – UNICEF 2010 - 2012, Iniţiativa Spital Prieten al Copilului s-a dezvoltat şi a atins deja o masă critică, actualul Parteneriat România – UNICEF 2013 - 2017 va susţine partenerii locali să continue şi să intensifice eforturile la nivel naţional.

Obiectivul este reducerea cu 30% a procentului de părinți care utilizează pedepse fizice. De asemenea, acționăm astfel încât 75% dintre comunitățile rurale să aibă o asistentă medicală comunitară.

Educaţie pentru toți copiii

 

Vor exista trei axe ce vizează educaţia: creşterea ratei de cuprindere şi menţinerea în sistem a copiilor vulnerabili, îmbunătăţirea calităţii educaţiei și consolidarea guvernanţei sistemului de învăţământ. Una din priorităţi va fi transformarea şcolii într-un mediu primitor pentru copiii de etnie romă, copiii cu dizabilităţi şi alţi copii excluşi. Pornind de la succesul obţinut deja de Iniţiativa de prevenire a absenteismului și abandonului școlar Hai la Școală!, Parteneriatul România – UNICEF va continua modelul de intervenţii pe plan local, testând şi documentând cele mai eficiente modalităţi de a asigura reducerea sustenabilă a absenteismului şcolar, a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, cu accent pe copiii săraci şi vulnerabili din comunităţile dezavantajate, în ideea de a influenţa cadrul normativ naţional.

În concordanţă cu Legea Educaţiei din 2011 şi pe baza evidenţelor locale, vor fi elaborate politici şi standarde naţionale vizând creşterea calităţii învăţământului şi va fi sprijinită dezvoltarea capacității sistemului de învăţământ de a include în şcolile de masă copiii vulnerabili, în special copiii cu dizabilităţi, copiii romi şi copiii din familiile cele mai sărace. Se doreşte implicarea mai multor parteneri de la nivel comunitar şi restabilirea rolului şcolii ca centru al comunităţii, dar şi abilitarea grupurilor locale, inclusiv a organizaţiilor societăţii civile rome, asociaţiilor părinţilor, copiilor şi adolescenţilor, pentru a participa şi a beneficia de un sistem de învăţământ inclusiv şi de calitate. În paralel, se va recurge la activităţi de comunicare pentru dezvoltare cu scopul de a ajuta comunităţile să treacă peste normele sociale şi să schimbe atitudini şi practici care împiedică accesul universal al copiilor la educaţie.

Obiectivul este reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii de la 16,6% la 12,8%, cu accent pe judeţele cele mai afectate, şi reducerea ratei abandonului şcolar în cazul copiilor de etnie romă de la 44% la 30%.

Protecţia copilului împotriva violenței, abuzului și a neglijării

 

Parteneriatul România – UNICEF va continua să susţină autorităţile naţionale şi locale să extindă intervenţiile alternative, cost-eficiente şi inovatoare axate pe prevenirea şi protecţia împotriva violenţei, abuzului şi neglijării. Modelele de la nivel local vor viza în special asistenţa acordată familiilor vulnerabile prin măsuri eficace de prevenire a separării copiilor de familiile lor şi, în cazul celor deja separaţi, de identificare a unor modalităţi de reintegrare în familiile naturale sau într-un mediu familial. Prin intermediul acestor modele locale şi prin managementul cunoştinţelor, eforturile se vor concentra pe furnizarea unor date care să contribuie la crearea unor servicii de prevenire sustenabile, cu accent deosebit pe copiii sub 3 ani şi pe copiii cu dizabilităţi.

„Dorim să dublăm numărul copiilor care beneficiază de servicii de prevenire, cu un accent mai mare asupra copiilor din zonele şi categoriile marginalizate, şi să reducem numărul de noi cazuri înregistrate în sistemul public de protecţie. În acelaşi timp, căutăm să reducem proporţia copiilor instituţionalizaţi cu 25%, concentrându-ne pe copiii sub 3 ani şi copiii cu dizabilităţi”, au mai spus reprezentanţii UNICEF.

Adolescenţii vulnerabili

 

Pe baza unei analize aprofundate a situaţiei adolescenţilor, cu accent pe cei marginalizaţi, noul parteneriat îşi propune să dezvolte la nivel local modele de intervenţii integrate menite să diversifice şi să sporească accesul fetelor şi băieţilor adolescenţi, în special al celor vulnerabili, la servicii de bază (educaţie, sănătate, protecţie socială) şi specializate. Adolescenţii vulnerabili vor fi de asemenea îndrumaţi să adopte comportamente mai sigure şi să beneficieze de intervenţii şi servicii care să le reducă riscurile şi vulnerabilitatea la alcool, droguri, sex neprotejat şi HIV/SIDA. 


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2013-08-23Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz