2020-02-23 05:09

Apel pentru desfiinţarea consiliilor de administraţie ale spitalelor din România. Iniţiatorul Legii pacientului are o nouă iniţiativă

 |  18:07
Apel pentru desfiinţarea consiliilor de administraţie ale spitalelor din România. Iniţiatorul Legii pacientului are o nouă iniţiativă

MediculSorin Paveliu, fost deputat, a iniţiat Legea drepturilor pacientului înlegislatura trecută. Conf. dr. Paveliu, care a lucrat şi în administraţie, laCasa Naţională de Asigurări, dar şi în mediu privat, are o propunere inedităpentru reforma din sistemul sanitar. Aducând argumente care demonstreazăinutilitatea consiliilor de administraţie ale spitalelor, conf. dr. Paveliucere autorităţilor să elimine un contingent important de “clienţi” aisistemului, care au acces la poziţii ce le-ar permite traficul de influenţă, depildă, fără să aducă vreun beneficiu spitalelor.

-Sunt mulţi cei care fac parte din consiliile de administraţie alespitalelor?

-Spitalele din România beneficiază de serviciile apeste 3.000 de membri ai consiliilor de administraţie, în imensa lor majoritatemici clienţi ai celor care se află la conducerea ţării sau ai administraţieilocale. În pofida numărului lor mare, până în prezent nu au răzbătut până laurechile presei vreun protest public al acestor persoane care, cel puţin la oprimă vedere, sunt menite a asigura buna administrare a spitalelor publice, caşi cum întreaga activitate a acestor unităţi s-ar desfăşura în concordanţă cuaşteptările populaţiei şi cu respectarea tuturor normelor legale.

-Ce ar trebui să facă aceşti oameni? Care sunt atribuţiile lor?

-Puţini sunt cei care ştiu că această structură nupoartă nici un fel de răspundere, nu are atributul de a lua nici un fel deDECIZIE, menirea lor legală fiind aceea de a se aduna periodic într-un fel deşedinţă de... meditaţie. Orice asemănare între organul deconducere cu acelaşi nume al unui agent economic şi cel al spitalului estedeplasată. Dacă, în primul caz,administratorii reuniţi în consiliu sunt cei mandataţi de acţionari şi astfel sunt răspunzători material de buna desfăşurare a activităţii şi derealizarea misiunii unităţii, în cazul spitalului consiliul de administraţie estedoar un, cum să-i zic... grup dereflecţie.

-De ce mai există aceste structuri?

-Cel care face, astăzi, oprimă citire a Legii privind Reforma în sănătate ar putea avea surpriza săconstate că, pe lângă directori, în conducerea spitalelor se găseşte şiconsiliul de administraţie – “care are rolul de a dezbate principalele probleme destrategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.” Dezbaterea nuse finalizează însă prin decizii sau hotărâri imperative, iar managerulnu are obligativitatea de a respecta nici una din opiniile acestui consiliu zis“de administraţie”. Nici nu s-ar putea altfel, de vreme ce, conform aceleiaşilegi modificate şi răs-modificate, managerul este ordonator de credite,fiind cel care poartă răspunderea administrativă, civilă şi chiar penală pentrumodul în care sunt cheltuiţi banii. Mai mult, aceiaşi lege prevede imperativfaptul că Managerul are obligaţia să respecte măsurile dispuse decătre conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sauprimarul unităţii administrativ teritoriale, primarul general al municipiuluiBucureşti sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în carese constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public”.

Înaceste condiţii, un consiliu de administraţie care nu se poate opune sub nici oformă reprezentantului administraţiei locale, proprietarul de drept al unităţiisanitare, se dovedeşte a fi cu atât mai inutil.

-Nimeni nu opreşte membrii consiliilor deadministraţie să semnaleze disfuncţionalităţile. Să le reflecte în presă, dacătot sunt grup de reflecţie. Având acces la datele din interior, ar putea,inclusiv, face sesizări penale, acolo unde se încalcă legea, sunt licitaţiitrucate etc.

-Tocmai, cănu s-a constatat nici o astfel de iniţiativă. Este, din acest punct de vedere,un organism cu totul inutil. În mod normal, nicinu ar fi justificată oanaliză a activităţii acestui organism dacă, pelângă inutilitatea lui, nu ar contribui semnificativ la mersul defectuos alspitalelor noastre. Astfel, prin prezenţa lor, membrii consiliuluilegitimizează mersul catastrofal al spitalelor. Pacientul care intra în camerade gardă, îngrozit de perspectiva că îşi trăieşte ultimele clipe ale vieţii, nuse poate ridica de pe brancardă să întrebe dacă spitalul are adrenalină,catgut, asistente medicale sau medici suficienţi. Dacă cei care veghează labuna funcţionare nu au tras un semnal de alarmă este probabil că toatelucrurile merg bine. Acest raţionament de bun-simţ este cât se poate fals, înacelaşi timp!

-Cum sunt numiţi membrii consiliului de administraţie?

-În realitate, membrii consiliului de administraţiesunt numiţi exclusiv pe criterii politice, iar dorinţa intrinsecă de a acceptaaceastă poziţie are legătură strict cu traficul de influenţă! Spitalele, oricâtde insuficient ar fi finanţate, rulează sume de ordinul milioanelor de lei.Fiecare membru al consiliului de administraţie are uşa deschisă pentru a facelobby pe lângă manager pentru a fi acceptată o anumită firmăpentru zugrăveli, reparaţii la instalaţii, curăţenie sau chiar pentru cateringsau spălătorie. În condiţiile în care spitalele amână plata datoriilor cătredistribuitorii de medicamente şi de materiale para farmaceutice şi reactivi culuni şi uneori ani, o vorbă bună, dar interesantă pe lângă un membru alconsiliului de administraţie se poate adăuga la demersurile făcute pe lângămanager. Desigur, facturile, plăţile trebuie făcute în ordine, dar cum aceastăcerinţă legală este adesea încălcată, un salt peste rând atrage evitarea unorpierderi semnificative. Aşa se face ca reprezentanţii numiţi în consiliul deadministraţie fac tot posibilul de a se da bine pe lângă persoana care decideasupra banilor şi nici nu le trece prin cap a sesiza publicului sauinstituţiilor care i-au numit vreo deficienţă, cât de mică.

-Descentralizarea poate schimba ceva?

-Procesul de descentralizare a presupus trecerea întotalitate a spitalelor în administrarea consiliilor judeţene sau orăşeneşti –care sunt consilii de administraţie adevărate, mandatate de votul populaţiei!Importanţa reprezentanţilor diferitelor instituţii în consiliile deadministraţie ale spitalelor este atât de mică încât, la transferarea “pilot” a18 spitale din administrarea Ministerului Sănătăţii în cea a Primăriei Generalea Capitalei, nimeni nu a sesizat că spitalelor respective ar fi trebuit să senumească noi conduceri! Acest fapt a fost sesizat abia după tragedia de lamaternitatea “Prof. Panait Sârbu”, în prima săptămână fiind numiţi “pe tăcute”noii manageri şi noi consilii de administrare. Pescurt organismul care ar trebui să contribuie la bunul mers al spitalului esteîn fapt o frână, unmecanism inutil şidăunător.

-Cine ar trebui să decidă reforma radicală a acestei instituţii?

-În calitate de potenţial beneficiar al serviciilor desănătate oferite de spitale mi-aş dori că ministrul sănătăţii să citeascăaceste rânduri şi să elimine din reglementarea legală a spitalelor consiliilede administraţie. M-aş bucura dacă, cu aceiaşiocazie ar găsi modalitatea de a deschidă o uşă largă către ONG-urile pentruapărarea drepturilor pacienţilor pe post de santinelă, care ar putea fi cuadevărat interesate de binele persoanelor bolnave şi de loc de dijmuireabugetului acestei unităţi sanitare. Nu în ultimul vreausă mai semnalez opiniei publice un fapt: decizia Consiliului Judeţean Braşov dea îmbraca spitalul judeţean cu un baner gigantic de protest faţă de starea jalnică în care afost nevoit să preia unitatea. Asta arată cu adevărat diferenţa dintre un pseudoconsiliu de administraţie al spitalului şi administratorii de drept!


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-06-04Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine