2020-04-09 04:58

Facultatea de Drept, peste 160 de ani de istorie

 |  18:46
Facultatea de Drept, peste 160 de ani de istorie

În anul 1832, în urma reformeişcolare a lui Petrache Poenaru, la Colegiul Naţional „Sf. Sava“ sunt createcursuri superioare juridice şi ştiinţifice. La 17 octombrie 1850 ia fiinţă Facultateade Drept, în cadrul grupului de studii de la Colegiul Naţional „Sf. Sava“,prima promoţie de jurişti fiind consemnată în anul 1854. La 25 noiembrie 1859,prin , Facultatea deDrept devine instituţie independentă, primul său decan fiind ConstantinBoşianu. La 4/16 iulie 1864, prin , domnitorulAlexandru Ioan Cuza aprobă înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, prinreunirea celor trei facultăţi existente: Facultatea de Drept, Facultatea deŞtiinţe şi Facultatea de Litere şi Filozofie. Facultatea de Drept a avut laînceputurile ei 9 catedre, 9 profesori şi 30 de studenţi. În primii aniuniversitari, disciplinele predate au fost: dreptul român, dreptul civil românşi procedura dreptului civil, dreptul penal român şi procedura dreptului penal,dreptul comercial, dreptul constituţional, dreptul administrativ şi economiapolitică. Durata studiilor era de 4 ani. Legea din 1864 de înfiinţare aUniversităţii din Bucureşti a prevăzut o autonomie morală a Universităţii.Astfel, conducerea era asigurată de un rector, ajutat de Senatul universitar,iar facultăţile erau conduse de un decan, ales de profesori şi ajutat la rândulsău de Consiliul de Facultate, organizare internă care s-a păstrat până înzilele noastre.

Primul titlu de doctor în drept

În anul 1908 a fost decernat primul titlu de doctor în drept. Între anii1921şi 1933, conform statisticilor vremii, 43,1% dintre studenţii României Marierau înscrişi la Facultatea de Drept, în statistică fiind incluşi studenţii dela toate universităţile existent în România. Pentru instruirea unui număr aşade mare de studenţi, la Facultatea de Drept din Bucureşti s-a urmărit crearea uneibaze materiale deosebite. Între anii 1934 şi 1936, cu fondurile colectate lainiţiativa decanului Nicolae Basilescu şi cu subvenţii din partea Regelui Carolal II-lea şi a ministerului de resort, s-a construit, după proiectele marelui arhitectPetre Antonescu, sediul actual, Palatul Facultăţii de Drept. Acest lucru nu arfi fost posibil fără strădania profesorilor, a absolvenţilor şi a studenţiloracestei facultăţi, constatare ce se regăseşte şi pe frontispiciul Auleiclădirii.

Arhitectura de expresie neoclasică a clădirii este severă, concepută înunghiuri drepte; corpul central este precedat de o scară largă. Pilaştri înalţiritmează faţada. Deasupra intrărilor, în golurile dintre pilaştri, suntaşezate statui ce îi înfăţişează pe marii jurişti din vremurile vechi: Licurg,Solon, Cicerone, Papinian, Justinian. Autorii statuilor sunt sculptorii IonJalea şi Costin Georgescu. Pe laterale sunt dispuse reliefuri sculptate de MacConstantinescu, ale căror subiecte sunt: pe stânga „Eliberarea unui sclav înfaţa magistraţilor din Forul roman“, pe dreapta „Justinian înconjurat demagistraţi” după cum explica SilviaColfescu în „Bucureşti: ghid turistic, istoric, artistic”.

Din anul 1962, Facultatea de Drept a organizat cursuri postuniversitare înscopul perfecţionării juriştilor din aparatul de stat, administraţie şieconomie, cursuri care se organizează, pe alte baze şi în prezent. Din anul 1975, în spiritul specific acelei epoci, deunificare a activităţii de învăţământ superior cu activitatea de cercetareştiinţifică, decanul Facultăţii de Drept a început să asigure şi conducereaInstitutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, înfiinţat în anul 1954,coordonare care s-a menţinut până la începutul anului 1990.

În perioada 1968-1989, în cadrul Facultăţii de Drept au funcţionat douăsecţii: drept şi drept economic-administrativ, cu un număr aproximativ de 120de studenţi la prima secţie şi 30 la cea de-a doua, la cursuri de zi. Din anul1990, Facultatea de Drept şi-a amplificat prestigiul de care se bucură. Numărulde studenţi a crescut considerabil, iar cursurile sunt organizate în cadrulunui profil unic - Ştiinţe juridice, cu o unică specializare - Drept, 4 ani lacursuri de zi şi 5 ani la cursuri cu frecvenţă redusă. Începând cu anul universitar2004-2005 se organizează cursuri în sistemul de învăţământ la distanţă,renunţându-se la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 639250-01-21Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine