2020-05-31 20:34

Femeile rome, discriminate, nu se afirmă politic din cauza

 |  18:50
Femeile rome, discriminate, nu se afirmă politic din cauza

Femeilerome spun că resimt acut discriminarea, sunt excluse din domeniul educaţional,au probleme de sănătate, găsesc greu locuri de muncă, iar cele care au reuşitsă îşi facă o carieră povestesc că au trecut prin obstacole, "complexulElena Ceauşescu" fiind un impediment în afirmarea politică.

Zecide persoane de etnie romă participă, timp de două zile, la lansarea unuiproiect european a cărui noutate "absolută" constă, potrivitorganizatorilor, în abordarea strategică privind femeile rome, care reclamăfrecvent discriminarea, în timp ce unii bărbaţi le acuză că nu-şi asumăidentitatea.

Proiectul"Incluziunea socială a femeilor rome" este considerat de cătreAsociaţia Femeilor Rome din România o premieră în UE , întrucât ţara noastrăiniţiază prima politică publică cu focus pe această categorie de minorităţi."Este cutremurător să vezi că femeile rome sunt complet excluse din domeniuleducaţional, au probleme de sănătate, nu au locuri de muncă sau le găsescfoarte greu, în condiţiile în care ea este, de fapt, stâlpul familiei. Dacă easuferă, atunci toată familia suferă", a spus moderatorul evenimentului,Mihaela Zătreanu, directorul Centrului Naţional de Cultură a Romilor.

„Atrebuit să-mi scriu în frunte că sunt romă”

Eaconsideră că pentru femeia romă este destul de greu să aibă o carieră desucces. "Acum sunt director, dar am trecut prin foarte multe momentegrele. A fost nevoie, la un moment dat, să îmi asum identitatea şi chiar să îmiscriu în frunte că sunt romă. S-a întâmplat atunci când am dat concurs deadmitere la liceul pedagogic din Bucureşti. Am ales acel loc, deşi se intrafoarte greu la liceul pedagogic, pentru că am vrut să mă formez ca educatorpentru copiii romi. Pe lângă examenele destul de grele, trebuia să ştiu foartebine limba romani. Am înfruntat toate problemele cu fruntea sus", apovestit Mihaela Zătreanu.

Aceastacrede că, de fapt, toate problemele pe care le-a întâmpinat au reuşit s-oîntărească, pentru că avea un scop, să-şi ajute semenii, dar şi familia."Cred că am reuşit să mă întăresc, să ignor înţepăturile din stânga şi dindreapta pentru a avea un trai mai bun personal şi să fiu utilă şi celorlaţi. Credcă a trebuit să asum, să conturez foarte clar ce doresc pentru mine şi încercsă conturez cum aş putea să îi ajut pe ceilalţi. Nu am rămas la nivel deeducatoare. A fost doar o etapă din viaţa mea", a mai povestit directorulCentrului Naţional de Cultură a Romilor.

Muncade educatoare a ajutat-o să înţeleagă care sunt nevoile copilului rom şi cum artrebui el educat. Apoi, pentru că numărul cadrelor didactice de etnie romă aînceput să crească, şi-a mutat preocupările spre altă etapă. "Pentru cănumărul cadrelor didactice rome se mărea, am crezut că pot sprijini sistemul.Am scris manuale şcolare pentru predarea limbii romani, am lucrat inspector înMECTS, la rândul meu fac formare pentru profesorii romi şi chiar neromi. Acumsunt director la Centrul Naţional de Cultura Romilor din subordinea ministruluiculturii. Pe lângă programe culturale, facem cercetări pentru a identificanevoile grupurilor de romi, încerc să îmbin educaţia cu cultura", a maispus Zătreanu.

„Femeiaromă are foarte mari probleme, începând cu discriminarea"

Existăîntre 400 şi 600 de cadre didactice rome la nivel naţional, cele mai multe înînvăţământul primar, potrivit unor statistici mai vechi ale MECTS. "Dinpăcate, sunt puţine educatoare rome, mai multe fiind cadre didactice carepredau limba romani", a mai spus moderatoarea lansării proiectuluieuropean privind femeile rome.

Unsingur bărbat a luat cuvântul în deschiderea evenimentului, şi acesta a reuşitsă le supere pe participante spunând că "nu există nici o femeie romă caresă-şi asume cu mândrie identitatea". "Din păcate, nu avem femei romeîn Parlament. Nu există nici o femeie romă care să-şi asume cu mândrieidentitatea", a spus consilierul Vili Oaie, reprezentantul etniei rome pelângă Prefectura Ilfov. "Nu ştiu în Ilfov câte femei rome cu studiisuperioare sau cu studii medii sunt. Nu ştiu cum stăm", a mai spus ViliOaie.

Decu totul altă părere au fost însă femeile prezente la lansarea proiectului. Eleau spus că nu au dorit să intervină în timpul lansării proiectului, dar că suntîmpotriva afirmaţiei acestuia, subliniind că niciodată femeia romă nu şi-aascuns identitatea. "Nu, niciodată femeia romă nu şi-a ascuns identitatea.Mă refer la femeia care este promotoare de politici publice, care este coordonatoarede programe. Probabil femeia romă care este într-un partid politic, care nuaparţine de mişcarea romilor, poate da. Nu pot să comentez cele spuse de domnulOaie. Femeia romă are foarte mari probleme, începând cu discriminarea", afost de părere preşedintele Asociaţiei Femeilor Rome din România, Ioana VioricaDumitru. Ea nu a putut preciza cât de profundă este discriminarea femeilorrome. "Institutul pentru studierea minorităţilor naţionale va face unstudiu şi vom vedea. Avem modele de femei care au izbândit în carieră. Unadintre ele este Letiţia Marc, de origine romă, cadru didactic univeristar,preşedinta Asociaţiei Ţigănci pentru Copiii Noştri, din Timişoara", a maispus Ioana Viorica Dumitru.

"Femeiaromă este curajoasă, frumoasă, pasională”

Lafel de supărată pe Vili Oaie, care le-a acuzat public pe femeile rome că nu-şiasumă cu mândrie identitatea, a fost şi Letiţia Marc. "Femeia romă estecurajoasă, frumoasă, pasională. Nu ascunde identitatea. Cele care o fac,probabil nu se simt rome. Sunt multe intelectuale care vorbesc în spaţiulpublic", a susţinut Letiţia Marc. În opinia ei, cele mai grave probleme cucare se confruntă femeia romă în comparaţie cu femeile din celelalte minorităţirezidă în faptul că ele nu există în spaţiul politic. "Nu avem destulefemei în spaţiul politic. De fapt, nu există femei rome în spaţiul politic. Elesunt "service room". Am făcut mult această muncă de secretariat. Euam avut oportunităţi, dar am trecut peste obstacole. Acum sunt alte perspective,dar este o competiţie. Nici femeia română nu şi-a făcut un loc pe competenţe şipe reprezentare politică şi să vorbească în numele femeilor care au probleme.Nici ele nu au curajul decât în spaţii academice, prin cercetări, nu în spaţiulpolitic, din păcate", este de părere preşedinta Asociaţiei Ţigănci pentruCopiii Noştri. Ea crede că reţinerea femeilor de a se afirma în spaţiul politicare drept cauză "complexul Elena Ceauşescu". "Mai ales înRomânia a fost “complexul ElenaCeauşescu” şi foarte multe persoane nu au mai vrut să repete istoria, să intreîn politic. Apoi, mediul politic este poluat şi, dacă se promovează altecriterii, prea puţine femei rome ajung să le îndeplinească, să vrea să urmezeaceste criterii", a mai spus Letiţia Marc.

Proiectfinanţat de UE pentru incluziunea socială

Pentrufemeile rome prezente la lansarea proiectului, acest document dă speranţe.

Proiectuleste finanţat din Fondul Social European, prin programul Operaţional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 - "Promovareaincluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.3 - "Promovareaegalităţii de şanse pe piaţa muncii". Obiectivul general vizeazăpromovarea incluziunii sociale a femeilor rome şi îmbunătăţirea situaţieiacestora prin dezvoltarea structurilor şi mecanismelor de promovare aegalităţii de şanse. Ca obiective specifice, proiectul anunţă analizareasituaţiei femeilor rome din România în cele patru domenii prioritare incluse înStrategia Naţională de Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor, cu focus pe educaţie şimuncă, dezvoltarea şi consolidarea de politici, structuri şi mecanisme pentrugarantarea respectării aplicării principiului egalităţii de şanse pentrufemeile rome la nivel naţional şi local, dar şi promovarea la nivel european şinaţional a unui model de bună practică privind incluziunea socială, egalitateade şanse şi discriminarea multiplă, având ca model femeia romă.

Totodată,proiectul vizează asigurarea accesului egal la ocupare şi construirea uneicariere profesionale pentru femeile rome, precum şi la educaţie, în vedereacreării unei pieţe de muncă incluzive, prin crearea de structuri şi instrumenteocupaţionale şi educaţionale specifice pentru femeile rome. Proiectul a fostiniţiat de Asociaţia Femeilor Rome din România, în parteneriat cu Institutulpentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Agenţia Naţională pentruRomi şi European Roma Rights Center - Budapesta.

LetiţiaMarc

"Nuavem destule femei în spaţiul politic. De fapt, nu există femei rome în spaţiulpolitic. Ele sunt «service room»"

MihaelaZătreanu

"Estecutremurător să vezi că femeile rome sunt complet excluse din domeniuleducaţional”


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638949-05-24

Mai multe imagini:
Femeile rome, discriminate, nu se afirmă politic din cauza
zoom
Femeile rome, discriminate, nu se afirmă politic din cauza
zoom
Parerea ta...

TEODOR
29 Noi 2010

Cine vreodata i-a oprit pe tigani(si nu romi) de la educatie si de la frecventarea formelor de invatamant!Dimpotriva,piedica sunt tot ei!O femeie tiganca care are 8 clase nu e bine vazuta in comunitatea lor:celorlalti tigani li se pare ca e prea emancipata!Europa le-a cautat in coarne timp de 15 ani,europa sa sedescurce acum cu ei!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine