2020-08-04 14:34

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Vovidenia

 |  01:01
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Vovidenia

Biserica Ortodoxă pomeneşte viaţa Născătoarei de Dumnezeu prin mai multe praznice. Anul liturgic începe şi se sfârşeşte cu praznicele Maicii Domnului. Aşezată în sinaxar între cele patru mari sărbători, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prăznuită la 21 noiembrie, datează din secolul al –VIII-lea.

Intrarea în Templul din Ierusalim

Ziua de astăzi ne aminteşte de un moment de seamă din viaţa aceleia care avea să devină mai târziu Născătoarea de Dumnezeu, este ziua în care ne amintim de aducerea la Templul din Ierusalim a copilei de trei ani.

Viaţa Maicii Domnului este împodobită cu multe minuni. Naşterea ei din părinţii Ioachim şi Ana, cei doi soţi din Nazaretul Galileii, este o minune care mărturiseşte că Bunul Dumnezeu a împlinit rugăciunile lor ca să nu rămână fără copii. În speranţa şi dragostea lor de a avea moştenitori au făgăduit în faţa Tatălui Ceresc că primul copil îl vor închina în slujba Bisericii. Rugăciunile lor nu au rămas nerăsplătite şi când se aşteptau mai puţin au dobândit un copil, o fetiţă. Copila lor a primit numele Miriam sau Maria, care înseamnă „ cea aleasă”, „ cea plăcută”, sau „cea frumoasă”.

La vechii evrei se obişnuia ca pruncul întâi născut să fie închinat la templul din Ierusalim. Urmând acestei tradiţii, Ioachim şi Ana, în semn de mulţumire pentru binecuvântarea primită, au hotărît ca, la vremea cuvenită, copila lor să fie închinată lui Dumnezeu.

Când a împlinit vârsta de trei ani a fost adusă la templul lui Solomon din Ierusalim şi încredinţată mai marelui templului, arhiereului Zaharia, ca el să supravegheze în legea Domnului educaţia Mariei. Primind pe frageda copilă, a intrat cu ea în sfânta sfintelor, locul unde intra numai arhiereul o dată în an.

A cunoscut şi învăţat aici rânduielile postului, practicile bisericeşti şi rugăciunea. În această ambianţă, de meditaţie şi rugăciune a trăit Fecioara Maria timp de 12 ani.

Potrivit tradiţiei, la împlinirea vârstei de 15 ani, fecioarele părăseau templul pentru a se întoarce la familiile lor în vederea căsătoriei. Însă Fecioara Maria a făcut cunoscut tuturor faptul că îşi doreşte să ducă o viaţă sfântă, în feciorie.

Această zi de „Intrare în Biserică a Maicii Domnului”, a rămas în amintirea creştinilor drept sărbătoarea care marchează începutul pregătirii pentru marea şi unica misiune de răscumpărare a omului pierdut. În acelaşi timp ea arată importanţa si rolul Bisericii de a mântuii pe om din robia păcatului.

Deşi Templul din Ierusalim era numai o prefigurare a Bisericii lui Iisus Hristos, această instituţie avea rolul de a păstra credinţa şi călăuzirea credincioşilor.

Viaţa Feciorei Maria după încredinţarea ei bătrânului Iosif  din Nazaret, este cunoscută parţial. Îngerul Gavriil vesteşte că va naşte prunc, prin lucrarea Duhului Sfânt şi acesta va fi Fiul lui Dumnezeu; va urma Naşterea în Betleemul Iudeii, fuga în Egipt şi reîntoarcerea în Nazaretul copilăriei lui Iisus. Va participa la prima minune săvârşită de către Hristos la nunta din Cana Galileii şi va asista neputincioasă la patimile şi răstignirea fiului ei.

Intrarea în Biserica a Maicii Domnului este icoana vie a iubirii sale şi este pildă de urmat pentru familiile creştine. Dacă aşa a fost  voia lui Dumnezeu ca Fecioara Maria să fie adusă la templu, cu atât mai mult este necesar ca după acest model să fie aduşi în Biserica lui Hristos şi copii creştini. Maica Domnului îi ocroteşte.

Sfânta Fecioară trebuie să rămână un model vrednic de urmat pentru fiecare tânără. Astăzi sufletele acestora sunt răvăşite în faţa păcatelor, ispite la tot pasul încearcă să le abată de la principiile moralei. Mamele de astăzi au o datorie sfântă de a da o creştere aleasă fiicelor şi fiilor lor. Aceasta este chemarea pe care legea creştină o adresează tinerelor de astăzi.

Maica Domnului izbăvitoarea

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este simbolul intrării şi reînvierii noastre sufleteşti şi trupeşti. În planul iconomiei de desăvârşire şi de mântuire, Fecioara Maria ocupă primul loc între fiinţele omeneşti. Prin ea Dumnezeu se face om, ca pe om să îl dezrobească din robia păcatului, să îl urce până la demnitatea cea mai înaltă a slavei dumnezeieşti. Pentru fiecare dintre noi şi pentru întreg neamul omenesc, Maica Domnului se roagă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre. Se roagă neîncetat Fiului Său iubit ca în ziua judecăţii să nu îşi ia mila şi iubirea sa de la noi păcătoşii. Prin ea ne sfinţim noi toţi, în fiinţa noastră sufletească şi trupească şi prin ea lumea creată de Dumnezeu îşi dobândeşte desăvârşirea ei. Ea ne îndeamnă ca înăuntrul conştiinţei noastre să nu punem capăt niciodată rugăciunii noastre către Dumnezeu pentru a noastră izbăvire şi mântuire în desăvârşire. Numai Ea, prin rugăciunea şi mila ei către Dumnezeu ne poate ridica din mocirla păcatelor, ne poate scăpa de neputinţa legată de puţinătatea noastră. Înăuntrul inimilor noastre trebuie să zămislească neîncetat rugăciunile şi cântările către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ea va rămâne de-a pururi nădejdea bunătăţilor celor veşnice.

Tradiţii şi obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului în Biserica ( Ovidenia)

Intrarea în Biserica a Maicii Domnului, în calendarul popular corespunde cu celebrarea unei divinităţi a lupilor, Filipul cel Mare sau Filipul cel Şchiop. Bătrânii spun că cerurile se deschid de Ovidenie, iar animalele încep să vorbească. Noaptea se fac descântece, se pot efectua previziuni meteorogice deorece cum va fi vremea în această zi, aşa va fi toată iarna.

De Ovidenie se ung uşile şi ferestrele cu usturoi împotriva farmecelor. Se fac pomeni pentru cei înecaţi iar cei care au murit fără lumânare li se aprinde una. Cei care ţin sărbătoarea cred că vor avea belşug în case, de aceea este ţinută cu sfinţenie în special în zona rurală.

De ziua Intrării în Biserică a Maicii Domnului sau Sărbătoarea Luminii creştinii au dezlegare la peşte, vin şi ulei.

Rugăciune către Fecioara Maria

Preasfânta Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni, izgoneşte de la noi, smeriţii şi ticăloşii robii tăi, deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gândurile cele întinate, cele rele şi hulitoare de la ticăloasa noastră inimă şi de la întunecata noastră minte. Şi stinge văpaia poftelor noastre, căci săraci suntem. Şi ne izbăveşte de multe rele şi aduceri aminte de năravuri şi de toate faptele cele rele ne eliberează. Că binecuvântată eşti de toate neamurile în vecii vecilor.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2015-11-20

GALERIE MEDIA

Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz