2020-03-30 15:15

Preşedintele Rompan, Aurel Popescu, are previziuni sumbre pentru următoarea perioadă: „Vom asista la creşterea evaziunii fiscale şi la falimente”

 |  16:18
Preşedintele Rompan, Aurel Popescu, are previziuni sumbre pentru următoarea perioadă: „Vom asista la creşterea evaziunii fiscale şi la falimente”

Care este poziţia Rompan faţă de situaţia actuală economico-financiară,în special cea creată de la 1 iulie, prin promulgarea legilor austerităţii,respectiv mărirea TVA?

Considerăm că prin promulgarea legilor austerităţii, Guvernul a greşitde două ori: în primul rând, prin reducerea veniturilor de la populaţie (dinprima decadă a lunii mai ne-am exprimat opoziţia cu privire la reducereapensiilor cu 15%), şi în al doilea rând, prin mărirea taxei pe valoareaadăugată. Din experienţa anului 2000, când taxa pe valoarea adăugată laalimente a crescut de la 9 la 19%, s-a constatat că în 3 luni producţia deproduse de panificaţie înregistrată legal a scăzut cu 30% şi aproape în acelaşiprocent a crescut evaziunea fiscală. Acelaşi lucru se va întâmpla şi acum şipreviziunile noastre sunt că aproximativ 10-15% din producţia înregistrată seva muta în sfera producţiei neînregistrate fiscal.

Care suntpreviziunile dumneavoastră în privinţa nivelului de trai şi a puterii decumpărare a populaţiei?

Coroborat cu răspunsul de la prima dvs. Întrebare, e clar că nivelul detrai al populaţiei va scădea, că puterea de cumpărare a populaţiei se va reduce,implicit consumul de produse alimentare se va modifica substanţial în sensulreducerii acestuia şi orientarea populaţiei către produse mai ieftine şi bineînţelesmai slabe calitativ. Reducându-se consumul implicit se reduce producţia cuinfluenţe directe în vărsămintele către bugetul statului pe care le efectueazăcei care mai rămân să respecte legea.

Cum se reflectă nouasituaţie economico-financiară în activitatea societăţilor membre ale Rompan,dar şi în nevoia/cererea populaţiei pentru produsele specifice acestorsocietăţi?

Societăţile membre Rompan vor avea cel mai mult de suferit, deoareceele fac parte din categoria celor care respectă legea şi atunci e clar că vorlucra într-o piaţă în care concurenţa e nedreaptă,în care unii fură TVA de 24%, iar alţii vorefectua vărsămintele la bugetul statului pentru această taxă. Vom asista în perioada următoare la o reducere aproducţiei şi vânzării de produse specifice, reduceri de activitate şi depersonal şi chiar multe falimente.

Ce plan de măsurisau recomandări are Rompan faţă de noile măsuri legislative ale Guvernului?

Noi considerăm că Guvernul avea la îndemână o măsură simplă de aplicat.Nu trebuia să procedeze la reducerea veniturilor nici a bugetarilor, nici apensionarilor şi nici la mărirea taxei pe valoare adăugată, ci pur şi simpludacă reducea evaziunea fiscală pe total economie cu 2% sau se reducea evaziuneafiscală la jumătate în domeniul vânzării cerealelor, a producţiei de făină,pâine şi produse de panificaţie putea să strângă banii necesari care compensaucu aceste reduceri de venit şi majorări de taxe. Aici vreau să-mi permiteţi sădezvolt puţin acest subiect pentru că este inadmisibil să scoţi un act normativîn care să spui că intră în vigoare dacă şi după ce primesc aprobarea de laBruxelles. Vorbesc despre taxarea inversă, operaţiune pe care noi o solicitămMinisterului Finanţelor de mai bine de un an şi sperăm ca această Ordonanţă deUrgenţă pe care a aprobat-o Guvernul României să intre în vigoare înainte de începerearecoltării cerealelor de vară, astfel încât evaziunea fiscală să se reducăsubstanţial.

De curând, aţicâştigat o licitaţie internaţională organizată de APIA, asupra căreia au planatacuze de “aranjament” spunându-se că a fost o “licitaţie cu dedicaţie”. Esteadevărat sau sunt doar acuzaţii gratuite lansate de competitori?

Da, este adevărat, am câştigat o licitaţie internaţională organizată deAPIA cu privire la furnizarea unor produse specifice sectorului de morărit şi panificaţiecătre persoanele defavorizate din România. Licitaţia a fost organizată conformnormelor legale în vigoare, a fost o licitaţie electronică, au participat 4competitori şi vreau să vă spun sincer că a fost cea mai grea licitaţie la caream participat vreodată, atât noi, Rompanul, cât şi societăţile care participăla acest program. Ideea noastră a fost că trebuie să câştigăm această licitaţiepentru a furniza românilor produsele realizate de firmele noastre româneşti, sănu vină marfa din afară, iar unităţile noastre de producţie să nu lucreze lacapacitatea lor de producţie. Nu a fost nici un aranjament, nu putea să fie olicitaţie cu dedicaţie pentru că, repet, a fost electronică (prin SEAP), iarcantităţile pe care noi le-am oferit în cadrul acestei licitaţii pentru toate cele4 produse: faină, mălai, paste făinoase şi biscuiţi, au fost aproape duble faţăde minimul stabilit prin Caietul de sarcini. Vreau să punctez faptul că grupulde firme din cadrul Rompan care realizează acest program este singurul dinRomânia care poate îndeplini cerinţele de producţie, ambalare şi calitate aleproduselor ce vor fi realizate în cadrul acestui proiect şi, nu în ultimulrând, trebuie să adaug faptul că pentru realizarea acestui program am depus ogaranţie bancară de bună execuţie de aproape de 100 de miliarde lei vechi.

Cred că e interesant să subliniez efortul din punct de vedere logistic,pentru transportul acestor produse urmând a fi folosite peste 4.000 de camioanecare transportau produse în toată ţara.

Probabil că cineva n-a ştiut să piardă această licitaţie şi a încercatsă denigreze nişte societăţi care respectă legea şi care realizând acestprogram în contextul întrebărilor dvs. precedente fac vărsăminte serioase labugetul de stat. Dacă nu câştigam aceastălicitaţie, vărsămintele către buget nu mai existau şi scădeau şi veniturilebugetare.

Cât de mult afectează calamităţile din ultimele zile agriculturaRomâniei, dar şi activitatea societăţilor de panificaţie şi morărit?

În legătură cu calamităţile care au apărut în ultimele zile vreau să văspun că în mod cert agricultura României va avea de suferit, în primul rând vorsuferi producătorii agricoli, apoi procesatorii şi bineînţeles consumatorii deproduse agroalimentare. Din cauza inundaţiilor şi a cantităţilormari de apă care s-au înregistrat în ultima perioadă, cultura de rapiţă este destulde afectată, iar dacă aceste fenomene continuă cu precipitaţii multe, va avea de suferit şi culturagrâului, în sensul că grâul care se va recolta va da indici de panificaţie mai slabi, putându-se muta omare cantitate de grâu din sfera grâului de panificaţie către grâul destinatfurajării. Rompan arealizat în cursul anului 2009 şi prima parte a anului 2010 un “Studiu privindameliorarea parametrilor de calitate a făinurilor obţinute prin măcinareagrânelor cu calităţi panificabile slabe”, proiect MAKIS cu finanţare din partea Băncii Mondiale şi care vinefoarte bine acum în întâmpinarea atât a agricultorilor, cât şi a procesatorilorprin utilizarea unor cantităţi importante de grâu cu anumite defecte pentruproducţia de pâine şi produse de panificaţie. Aici vreau să remarc o chestiunelegată de asigurarea producţiilor agricole cu 2 componente: întâi faptul cămulţi agricultori nu îşi asigură producţiile şi în al doilea rând faptul căfirmele de asigurare nu respectă ceea ce s-au angajat prin contract şi cred căar fi bine ca Ministerul Agriculturii să intervină ca mediator pentrurezolvarea acestor conflicte.

V-aţi gândit laajutorarea sinistraţilor cu produse ale firmelor din cadrul Rompan, deşi seştie că aveţi de dus până la capăt un contract foarte greu pentru furnizarea deproduse persoanelor defavorizate?

De fiecare dată când au fost probleme cu sinistraţii, oameni afectaţide aceste nenorociri, atât Rompan, cât şi membrii noştri care activează înzonele afectate au procedat la ajutorarea sinistraţilor cu produse. Aminformaţii că deja în zona Iaşi, Suceava, Neamţ au început aceste acţiuni deajutorare din partea colegilor noştri şi sigur că ele vor continua în perioadaurmătoare.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638935-12-28Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine