2020-08-09 12:45

Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

 |  21:01
Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

Fiu al Galileei şi frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întai ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormântul tău din Patra chemi popoarele la Dumnezeu şi atunci ne-ai umplut de bucurie când în România iarăşi ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit. (Tropar al Sf. Apostol Andrei)

Întreaga lume ortodoxă prăznuieşte pe unul dintre cei 12 Apostoli ai lui Iisus Hristos, Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi chemat” la propovăduire.

Sfântul Andrei - mărturie a prezenţei şi vechimii creştinismului pe aceste meleaguri

Începuturile creştinismului în ţara noastră sunt în strânsă legătură cu Sfântul Apostol Andrei care după o veche tradiţie a predicat în Scythia Minor,  Dobrogea de astăzi. În secolele III-IV această învăţătură s-a răspândit ajungând la o mare înflorire. Este cunoscut faptul că în acea perioadă în metropola Daciei Pontice funcţiona o episcopie. Este una dintre cele mai vechi organizaţii bisericeşti de pe teritoriul ţării noastre condusă de mari şi iluştri ierarhi tomitani.

Începutul misiunii Sfântului

Sfântul Apostol Andrei era frate cu Simon Petru, cel mai în vârstă dintre Apostoli, tatăl lor fiind pescarul Ioan din localitatea Betsaida Galileei, situată pe ţărmul lacului Ghenizaret. Amândoi s-au numărat printre ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul. Începutul misiunii sale a avut loc a doua zi după Botezul Domnului. Astfel, pe când Ioan Botezătorul stătea pe ţărmul Iordanului, Mântuitorul trece pe lângă ei. Sfântul Ioan îl zăreşte şi spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”.  Cei  2 ucenici auzind această mărturisire au mers după Iisus.

Alegerea Sfântului Andrei ca Apostol (trimis) este relatată de către Sf. Evanghelist Matei: „Pe când umbla pe lângă Marea Galileei, a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreajă în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: «Veniţi după Mine şi Vă voi face pescari de oameni»”. Iar ei, îndată lasând mrejele, au mers după el.” (Matei cap. IV, vers. 18-20). Sfintele Evanghelii mai pomenesc de Sfântul Andrei cu următoarele prilejuri: la învierea lui Lazăr, când grecii l-au rugat pe Filip să le înlesnească întâlnirea cu Hristos şi la înmulţirea pâinilor, când este menţionat că unul dintre ucenicii lui Iisus, Andrei îi spune Învăţătorului că este un băiat aici care are cinci pâini şi doi peşti.

Andrei a fost în permanenţă alături de Iisus Hristos, L-a însoţit pe drumurile Ţării Sfinte, a ascultat cuvintele de învăţătură rostite în faţa mulţimilor, a fost martor la minunile săvârşite, a suferit împreună cu ceilalţi Apostoli atunci când fiul lui Dumnezeu a fost prins, judecat şi răstignit; s-a bucurat alături de Apostoli când a aflat minunea Învierii şi L-a văzut pe Hristos înviat în prima zi, apoi L-a văzut la arătarea din Galileea când au primit poruncă de a predica Cuvântul Evangheliei la toate neamurile.

După Pogorârea Duhului Sfânt şi Întemeierea Bisericii la Ierusalim în ziua Cincizecimii, Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor au început să predice. Sfântul Apostol Andrei a predicat întâi în Ierusalim, Samaria, Iudeea, apoi în Asia Mică, ţărmul Mării Negre, ajungând până în Sciţia Mică, dar şi în Sciţia Mare.

Sfântul Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei pentru strămoşii noştri, geto-dacii. A predicat însă şi în cetăţile de la Marea Neagră în care locuiau greci.

Mărturii în Scythia Minor

Tradiţia potrivit căreia Scythia Minor a fost evanghelizată de către Sfântul Apostol Andrei a fost subliniată pentru prima oară de către Origen, apoi de către părintele istoriei bisericeşti, Eusebiu de Cezareea. Într-o omilie a lui Pseudo Atanasie se arată că Sfântul Andrei a făcut misiune printre greci şi barbari, între care puteau fi socotiţi  şi sciţii. În doctrina siriacă se arată că printre teritoriile evanghelizate de către Apostolul Andrei, Nicomidia, Bithinia, Niceea se numără şi Gothia, denumirea regiunii de est a Daciei Carpatice.

Scriitorul Hipolit al Romei menţionează că Sf. Andrei a vestit Evanghelia sciţilor şi tracilor, iar Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane că acesta a predicat  în Pont, Tracia şi Sciţia.

Moartea martirică din Patras

De la noi, Sfântul Apostol Andrei, aşa cum ne informează Nichifor Calist, a predicat în cetăţile Pontului stâng locuit de greci, geto-daci şi români, trecând prin Tracia, a ajuns la Bizanţ, iar de aici, coborând prin Macedonia şi Tesalia, a ajuns în oraşul Patras din Achaia, aproape de golful Lepanto, unde avea să pătimească moarte martirică, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, care până astăzi se numeşte „ Crucea Sf. Andrei”.

Biserica a rânduit încă de prin secolul al  II-lea, ca dată de prăznuire a pătimirii sale ziua de 30 noiembrie.

În timpul fiului Împăratului Constantin cel Mare, Constanţiu al II-lea, pe la anul 350  moaştele Sfântului Andrei au fost mutate la Constantinopol, cu prilejul sfinţirii bisericii martirium a Sfinţilor Apostoli. Acestea se păstrează întregi până în jurul anului 850, când Vasile I Macedoneanul cedează rugăminţilor locuitorilor din Patras şi le înapoiază capul. În timpul Cruciadei a  IV-a, moaştele au ajuns la Amalfi, în apropiere de Napoli fiind păstrate în Domul San Andrea. În 1462 au fost duse la Roma din cauza pericolului turcesc. În secolul IV, Papa Pius al  II-lea, le-a mutat în Catedrala Sfântul Petru din Roma. La 26 septembrie 1964, capul Sfântului Andrei a fost restituit Bisericii Ortodoxe Greceşti, de către Biserica Catolică ca simbol al dragostei frăţeşti dintre cele două biserici.

Despre predica Sfântului Apostol Andrei se fac menţiuni şi în unele cărţi liturgice şi vieţi de sfinţi tipărite în ţara noastră precum Prologele Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, Vieţile Sfinţilor (1760), Sinaxarul Mineiului tipărit la Râmnic în 1778, Vieţile Sfinţilor tipărite la Mânăstirea Neamţ în 1881.

Apostolul Andrei în lumea ortodoxă

Sfântul Apostol Andrei se bucură de o aleasă preţuire în Bisericile greacă, rusă, ucraineană şi română. Patriarhia Ecumenică din Constantinopol îl socoteşte drept întemeietorul acestui scaun apostolic.

Cel Întâi chemat, Andrei, este ocrotitorul României, patron al Scoţiei, Spaniei, Siciliei, Greciei şi Rusiei. De asemenea este patronul oraşelor  Ravenna, Brescia, Napoli, Amalfi, Mantua, Bordeaux şi Patras.

Folclor şi tradiţii

O legendă care s-a răspândit şi prin Moldova arată că Sf. Andrei se lupta cu vânturile reci ce aduceau zăpadă, cu fiarele sălbatice, în special cu lupii. Apostolul avea darul vindecărilor, prin rugăciunile sale lega gura lupilor, apărând pe oameni şi vitele lor, toţi avându-l ca mare ocrotitor.

Este amintit în unele colinde dobrogene, iar după credinţa populară a românilor  -Noaptea Sfântului Andrei- este un fel de jubileu pentru lupi şi strigoi, fapt subliniat şi de Vasile Alecsandri în una din poeziile sale. Prin părţile Haţegului în ziua de Sf. Andrei nu se lucra de teamă ca lupii să nu mănânce oile şi caprele; în Moldova, în părţile Iaşiului exista credinţa că în această zi la răspântie de drum se strâng strigoii şi joacă Drăgaica.

Strigoii care apar în această noapte sunt acei oameni care în viaţa lor au jurat strâmb sau au fost vrăjitori şi după moarte au primit această pedepsă de a fi chinuiţi.

Legendele, datinile şi practicile religioase dovedesc vechimea creştinismului la români cât şi apostolicitatea Bisericii strămoşeşti şi ne ajută la întărirea unităţii şi continuităţii noastre în acest loc binecuvântat de Dumnezeu.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-11-27

Mai multe imagini:
Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
zoom
Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
zoom
Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
zoom

Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz