2020-02-19 18:14

Toţi şefii de arme şi secretarii de stat din MAI stau cu demisiile în buzunar

 |  20:23

Surse din cadrul MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor ne-au declarat că, ieri-dimineaţă, când au aflatde intenţia ministrului Vasile Blaga de a demisiona din funcţie, toţisecretarii de stat şi şefii de arme din MAI au semnat demisiile. Acestea nu aufost înaintate conducerii instituţiei, deminisonarii stând în aşteptare. Esteposibil ca toţi cei în cauză să revină asupra intenţiei de demisie, însă numaidupă ce vor fi încunoştiinţaţi cu privire la intenţiile noului ministru, TraianIgaş. Cinci dintre “greii” ministerului aufost convocaţi în cursul zilei de ieri la Palatul Cotroceni, unde au purtatdiscuţii timp de două ore cu ministrul demisionar Vasile Blaga, dar şi cupreşedintele Traian Băsescu. Aceştia sunt Valentin Fătuloiu, Petre Tobă,Olimpiodor Antonescu, Ştefan Pop şi Liviu Popa. Toţi cei cinci au un numitorcomun:au venit odată cu Blaga şi riscă să plece din MAI odată cu acesta.

Vasile Blaga nu a apucat din acest aldoilea mandat nici măcar un an, având în spate o experienţă bogată în ceea ceînseamnă ministerul administraţiei şi internelor. A căpătat-o în perioada2005-2007, când a fost numit în această funcţie de Alianţa Dreptate şi Adevăr.La vremea respectivă, Blaga s-a făcut remarcat după ce a înfiinţat DirecţiaGenerală Anticorupţie. Aceeaşi direcţie avea să îi aducă un capital negativ deimagine în momentul în care o anchetă DGA a scos la iveală faptul că mai mulţiangajaţi ai MAI, cu multe grade pe umăr, dar şi rudele acestora au beneficiatde case de la instituţie deşi nu aveau acest drept. Scandalul care s-adeclanşat a dus la demisia şefului DGA de la vremea respectivă, procurorulMarian Sântion, care l-a acuzat pe ministru că ar fi intervenit pentru stopareaanchetei. Ulterior, după ce s-a produs marea schismă dintre PNL şi PDL, Blaga aplecat din această funcţie. Avea să revină anul trecut, în decembrie la şefiaacestui minister, după ce a trecut pe la Ministerul Dezvoltării Regionale şiLocuinţei, unde a fost înlocuit de Elena Udrea. Venirea lui Blaga la MAI s-afăcut pe fondul unui scandal declanşat de declaraţiile ministrului de atunci,Liviu Dragnea, privind fraudele electorale. Dragnea a fost remaniat şi a atacatîn instanţă această decizie.

Demisia de onoare a ministrului separe că va fi urmată de un val de demisii din rândul şefilor de arme şi alsecretarilor de stat.

Primulvizat, chestorul Petre Tobă

Chestorul de poliţie Petre Tobă esteacuzat de faptul că el este cel care coordonează toată Poliţia Română şiimplicit pe cei care au participat la mitingul spontan din faţa PalatuluiCotroceni. Petre Tobă este singurul şef care a rămas în funcţie la venirea luiVasile Blaga în funcţia de ministru. Tobă a fost numit în funcţia de şef alInspectoratului General al Poliţiei Române de predecesorul lui Blaga, pesedistulLiviu Dragnea. Chestorul Petre Tobă este absolvent al cursului postuniversitarde perfecţionare în domeniul securităţii naţionale "Securitate şi bunăguvernare", organizat în cadrulUniversităţii Naţionale de Apărare "Carol I" Bucureşti - ColegiulNaţional de Apărare şi al Masteratului pe probleme de Siguranţă şi ApărareNaţională, organizat de Uniunea Naţională de Apărare “Carol I”. Lucrează în Poliţiedin anul 1990 ca ofiţer operativ pe linie de judiciar şi ordine publică, înPoliţia Capitalei. Între 2000-2002 a fost şef al Secţiei 10 Poliţie din cadrulPoliţiei Capitalei, între 2002-2003

a fost şef la Direcţia Străini -Probleme de Migraţie. Ulterior, a fost numit adjunct al şefului PoliţieiCapitalei, având în directă resposabilitate Ordinea Publică şi Poliţia Rutieră.Din octombrie 2007 şi până în ianuarie 2009 a fost adjunct al InspectoruluiGeneral al Poliţiei Române în cadrul Inspectoratului General al PoliţieiRomâne, iar din ianuarie 2009 a fost numit şef al IGPR.

Aldoilea vizat, şeful Jandarmeriei

Generalul locotenent doctor OlimpiodorAntonescu a fost acuzat de preşedintele Traian Băsescu că oamenii dinsubordinea sa nu au aplicat legea în cazul mitingului neautorizat din faţaPalatului Cotroceni. Generalul este un militar de carieră. După ce a absolvitŞcoala de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne în anul 1979 a fost numitcomandant de subunitate la Unitatea de Pază a Obiectivelor Diplomatice dinBucureşti. A urcat pe scara ierahică, iar în anul 1990, când a fostreînfiinţată Jandarmeria Română, a venit ca ofiţer specialist în pregătireafizică a personalului. În anul 2004 a fost numit şef al Direcţiei de OrdinePublică din Jandarmeria Română, după care a fostnumit prim-adjunct al comandantului Jandarmeriei Naţionale. A preluat comandaJandameriei Române după ce generalul Costică Silion a fost schimbat din funcţiede Vasile Blaga.

Altreilea vizat, şeful DGIPI

Al treilea personaj care este “acuzat” că nu şi-ar fi făcut treaba este şeful Direcţiei Generale deInformaţii şi Protecţie Internă din MAI, chestorul de poliţie doctor ŞtefanPop. Surse din minister ne-au declarat că lui i se reproşează faptul că nu arfi raportat starea de tensiune care domneşte în rândul poliţiştilor. Şi-a începutcariera de poliţist în anul 1982, timp de patru ani activând în cadrul PoliţieiCapitalei, iar apoi, din anul 1986, în cadrul Inspectoratului de Poliţie alJudeţului Sibiu, în calitate de şef de birou şi şef de serviciu, curesponsabilităţi pe linia combaterii şi prevenirii criminalităţii judiciare.Începând cu anul 2003, Ştefan Pop a îndeplinit funcţia de ataşat pentru afaceriinterne, cu rang de consilier diplomatic I, în cadrul Ambasadelor României dinSlovacia, Slovenia, Croaţia şi Austria. Din iulie 2006 a fost reprezentant alMinisterului Internelor şi Reformei Administrative la Organizaţia NaţiunilorUnite - Oficiul Naţiunilor Unite pentruDroguri şi Crime (UNODC) Viena, cu rang de consilier diplomatic I. Începând cu1 octombrie 2009 a fost numit în funcţia de Director General al DirecţieiGenerale de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, prin decizia primului-ministru, la propunereaministrului administraţiei şi internelor. Acesta a preluat această funcţie dupăscandalul declanşat de arestarea omului de afaceri Puiu Popoviciu.

Chematla ordin şi şeful DGA

Un al şef din MAI care a fost chematla ordin de către şeful statului a fost directorul Direcţiei GeneraleAnticorupţie. Surse din minister susţin că, şefului DGA, chestorul de poliţieLiviu Popa, nu i se reproşează ceva anume, ci i se traseză sarcini. Una dintreele ar fi cea de identificare şi tragere la răspundere penală a poliţiştilorcare au manifestat în faţa Palatului Cotroceni. Şi asta pentru că DirecţiaGenerală Anticorupţie este singura care poate întocmi dosare penalepoliţiştilor având în componenţa sa Direcţia de Integritate. Acesta a intrat înMinisterul de Interne în anul 1995 ca ofiţer specialist la Serviciul pentruCombaterea Criminalităţii Economico-Financiare din IPJ Bihor. În anul 1998 afost transferat la Biroul Poliţiei Economice din Poliţia Oradea, iar în anul2003 a fost detaşat la Parchetul Naţional Anticorupţie – Secţia Oradea. În anul2005 a fost numit şef al IPJ Bihor de către Vasile Blaga, iar pe 5 octombrie2009 este numit şef al Direcţiei Generale Anticorupţie.

Pelângă şefii de arme, şi secretarii de stat au demisiile pregătite

Primul şi cel mai ferm în declaraţii afost secretarul de stat pe probleme de Administraţie Publică din MAI, MihaiCapră. Acesta a declarat că el a fost adus de ministrul Vasile Blaga şi vapleca odată cu acesta. Mihai Capră a absolvit, în anul 2008, InstitutulNaţional de Administraţie, Program de formare specializată pentru ocuparea uneifuncţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, dupăce în anul 1975 a absolvit Institutul Politehnic Bucureşti – FacultateaEnergetică.

Secretarulde stat, chestor de poliţie Dan-Valentin Fătuloiu

Surse din Ministerul de Interne dau casigură şi demisia chestorului-şef de poliţie Dan-Valentin Fătuloiu. Acestarăspunde în minister de Departamentul de Ordine şi Siguranţă Publică, adicăeste pe linie ierarhică şeful peste Poliţia Română şi Jandarmeria Română.Fătuloiu a terminat în anul 1978 Academia de Poliţie, apoi în 1981 Facultateade Drept. În anul 1994 a fost numit şef al IPJ Dâmboviţa. Apoi, în 1997 a fostnumit şef al IPJ Argeş, funcţie în care a stat până în anul 2000, când a fostnumit şef al Poliţiei Capitalei. În anul 2004 a fost desemnat director adjunctal Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog din IGPR. În anul 2005 a fost pusşef al IGPR, funcţie în care a rămas până în anul 2007 când a fost trimis ministru-consilier,şef al Biroului Ataşatului de Afaceri Interne din cadrul Ambasadei României laWashington - SUA. În spetembrie 2009 a fost chemat în ţară, pentru ca, îndecembrie când a venit Vasile Blaga să fie numit secretar de stat.

Secretarulde stat Marian Tutilescu

Chestorul-şef de poliţie MarianTutilescu este cel care răspunde în MAI de implementarea măsurilor pentruaderarea la spaţiul Schengen. Este cel care, ieri, când ministrul Vasile Blagaşi-a anunţat public demisia într-o conferinţă de presă - a fost lăudat pentrumodul în care a reuşit să recupereze timpii pierduţi în procesul de aderare laspaţiul Schengen. Acesta în perioada 1978-1989 a îndeplinit funcţii de execuţiepe linie de cercetare penală în cadrul IPJ Mehedinţi. În 1989 a fost numit şefla Serviciul de Cercetări Penale al IPJ Alba. În 1991 se întoarce în Mehedinţica şef al inspectoratului de poliţie al acestui judeţ. În 1999 a fost numit şefal IPJ Caraş Severin, iar în 2001 a fost numit adjunct al şefului IGPR. În 2003a fost numit director general al Direcţiei de Poliţie a Municipiului Bucureşti,funcţie din care pleacă în anul 2009 în urma scandalului declanşat la MallPlaza între angajaţii firmei BGS sprijiniţi de trupe SPIR, pe de o parte, şimembrii ai clanului Preda. La vremea respectivă presa a dovedit faptul căPoliţia Capitalei ştia de un iminent conflict între angajaţii de la BGS şimembri ai clanului Preda şi nu a făcut nimic ca să împiedice acest lucru. Maimult, au permis faptul ca Serviciul de Poliţie pentru Intervenţie Rapidă să fiesubordonat firmei de pază BGS. I s-a făcut vânt din funcţia de şef al PoliţieiCapitalei fiind trimis Director al Direcţiei Regim Permise de Conducere şiÎnmatriculare a Vehiculelor. Anul acesta a fost numit secretar de stat în MAI -şef departament Schengen.

LazărNae


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638943-01-10Parerea ta...

OBSERV
28 Sep 2010

"Venirea lui Blaga la MAI s-a f?cut pe fondul unui scandal declan?at de declara?iile ministrului de atunci, Liviu Dragnea, privind fraudele electorale. Dragnea a fost remaniat ?i a atacat în instan?? aceast? decizie." - ce vorbesti frate? N-ai vrea matale sa te documentezi putin? Ai auzit de Dan Nica?
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine