2020-02-28 15:03

Tribunalul București a motivat decizia de arestare a lui Vântu. VEZI MOTIVAREA ARESTARII LUI SOV

 |  15:34
Tribunalul București a motivat decizia de arestare a lui Vântu. VEZI MOTIVAREA ARESTARII LUI  SOV

Tribunalul București și-a motivat, ieri, decizia de arestare a lui Sorin Ovidiu Vântu precum și a omului de afaceri Octavian Țurcanu și a șoferului Alexandru Stoian. Avocații celor trei au formulat și au depus cererea de recurs, iar dosarul a fost trimis Curții de Apel București, ai cărei magistrați au fixat ca termen de judecată ziua de miercuri, 15 septembrie.

SorinOvidiu Vântu, Octavian Ţurcan şi Alexandru Stoian au continuat, după arestarealui Nicolae Popa la Jakarta, să îngreuneze în mod direct şi indirect extrădareaacestuia către România, acordându-i sprijin material şi moral, se arată înmotivarea instanţei privind arestarea preventivă a lui SOV.

"Potrivitprobatoriului administrat în cauză s-a confirmat că şi după data de 2 decembrie2009, când autorităţile poliţieneşti internaţionale (INTERPOL) au reuşitarestarea acestuia (lui Nicolae Popa, n.r.) la Jakarta - Republica Indonezia,inculpaţii Sorin Ovidiu Vântu, Octavian Ţurcan şi Alexandru Stoian aucontinuat, în mod direct şi indirect, să îngreuneze procedurile legale deextrădare desfăşurate de către autorităţile judiciare indoneziene ca urmare asolicitării de extrădare formulată de către Ministerul de Justiţie din România.În acest sens, pentru ca Nicolae Popa să nu execute din pedeapsa de 15 ani uninterval prea mare de timp în arestul autorităţilor indoneziene sau în cazul încare nu se putea obţine acest rezultat, momentul extrădării sale în România săfie amânat cât mai mult cu putinţă , inculpaţii Sorin Ovidiu Vântu, OctavianŢurcan şi Alexandru Stoian au derulat o serie de demersuri şi acţiuni. Acesteaau fost concretizate în sprijin material şi moral acordat condamnatului atâtpersonal, cât şi prin intermediul fratelui său Popa Virgil, care s-a deplasatîn acest scop la Jakarta - Republica Indonezia", arată instanţa înmotivarea deciziei de arestare.

Astfel,inculpaţii ar fi comis diverse infracţiuni, însă cel care lua deciziile eraSorin Ovidiu Vântu, care şi-a concentrat acţiunile pe două paliere. "Unprim palier al interesului l-a reprezentat evoluţia cercetărilor efectuate înacest dosar de către procurori şi stadiul audierilor la parchet a inculpaţilorStoian şi Ţurcan şi al doilea palier era cel referitor la stadiul demersurilordin Indonezia efectuate în favoarea condamnatului Popa Nicolae cu scopulîngreunării executării pedepsei", se mai arată în documentul citat.

Magistratularată că SOV era ţinut la curent privind situaţia juridică a lui Popa,telefonic, prin conversaţii şi SMS-uri "cifrate", dar şi prinintermediul lui Alexandru Stoian, care era informat, la rândul său, de fratelecondamnatului, Virgil Popa, aflat şi el în Indonezia. "Interesul şiimplicarea inculpatului Vântu Sorin Ovidiu în activităţile ilicite deîngreunare a executării pedepsei de către Popa Nicolae sunt dovedite prinprobele din care rezultă că la interval de câteva zile cunoaşte stadiuldemersurilor din Indonezia prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru careeste contactat de către Popa Virgil. Aceste activităţi sunt concentrate îndirecţia «unor soluţii» prin care Popa Nicolae să fie eliberat din penitenciarde către autorităţile indoneziene şi acestea să nu pună în executare extrădareaacestuia în România", se mai arată în motivare.

Înaceastă perioadă se remarcă o precipitare a întregii "situaţii" şi ocăutare insistentă a unor soluţii de trimitere a banilor la Popa Nicolae, motivpentru care inculpaţii au efectuat demersuri din ce în ce mai consistente.

"Acesteas-au concretizat în acţiuni ale inculpatului Ţurcan, care, prin intermediulunei persoane de încredere aflată în Elveţia, a discutat despre posibilitateaunui transfer de bani (convorbirea din data de 10.01.2010), dar şi prin deciziiale inculpatului Vântu Sorin Ovidiu de a trimite o persoană de încredere dinRomânia în Indonezia cu banii (convorbirea telefonică din data de13.01.2010)", notează magistraţii.

Astfelde activităţi au continuat şi în februarie 2010, când s-a decis trimiterea unorsume de bani în Indonezia pentru a îngreuna extrădarea lui Popa. SOV a încercatsă găsească o soluţie pentru a-i trimite banii lui Popa, apelând la un cetăţeanaflat în Republica Moldova, Dumitru Târă.

SOV a ignoratseriozitatea avertismentului dat prin interdicția de a părăsi țara

SorinOvidiu Vântu a avut încă din decembrie 2009 interdicţie de a părăsi ţara,conform declaraţiei procurorului care a susţinut în faţa instanţei cererea dearestare preventivă a omului de afaceri, citată în motivarea deciziei prin careinstanţa a decis arestarea omului de afaceri.

SorinOvidiu Vântu avea interdicţia de a părăsi ţara din 16 decembrie 2009. Şiceilalţi doi arestaţi alături de Vântu în acest dosar, Octavian Ţurcan şi AlexandruStoian, aveau interdicţii similare, primul din 7 decembrie 2009 iar cel de-aldoilea din 11 decembrie 2009, măsura fiind prelungită succesiv până la momentulpunerii în mişcare a acţiunii penale împotriva celor trei, în septembrie 2010.

Judecătoriisusţin că, deşi ştiau că sunt cercetaţi şi chiar aveau o interdicţie, cei treiau ales să ignore legea, lucru "deosebit de relevant" pentru instanţacare a decis arestarea lor.

"Tribunalulgăseşte deosebit de relevant faptul că începerea urmăririi penale şi mai mult,luarea unei măsuri restrictive de libertate nu a avut nici un impact asupraatitudinii inculpaţilor faţă de normele penale şi ordinea de drept, norme pecare aceştia au ales să le ignore şi în continuare cu indiferenţă dar şi văditădesconsideraţie faţă de capacitatea organelor judiciare române de a-i trage larăspundere penală Singurul efect al acestor măsuri a fost acela că cei treiinculpaţi şi-au luat anumite măsuri de precauţie la care Tribunalul a făcutdeja referire anterior", se arată în motivarea Tribunalului Bucureşti.

Judecătorula apreciat că, în acest mod, pericolul social al inculpaţilor "s-areliefat gradual odată cu perseverenţa manifestată de aceştia prin actemateriale succesive în scopul de a împiedica şi îngreuna executarea pedepseiaplicate condamnatului Popa Nicolae.

"Tribunalulreţine că inculpaţii aleg din acest moment să ignore seriozitateaavertismentului dat în acest mod de organele de urmărire penală şiinterpretează această măsură doar ca o împrejurare faţă de care trebuie să fiemai precauţi în continuarea activităţii ilicite", se arată în motivareadeciziei Tribunalului Bucureşti.

Judecătoriisusţin că cei trei nu par a fi foarte convinşi nici măcar de necesitatea unor"precauţii" suplimentare, modalitatea în care înţeleg să îşidisimuleze activităţile infracţionale remarcându-se în primul rând prin văditălipsă de utilitate şi în al doilea rând prin caracterul "oarecumilar" al metodelor la care apelează.

Astfel,cei trei identifică în Indonezia persoane care le promit ferm sprijinul înscopul împiedicării finalizării procedurii de extrădare, acestor persoanefiindu-le remise periodic sume importante de bani.

Au subestimat putereaautorităților române de a-i intercepta

TribunalulBucureşti arată că Sorin Ovidiu Vântu, Octavian Ţurcan şi Alexandru Stoian auconvenit ca în convorbirile telefonice să se refere la aceste sume cu termenulde "cisterne", însă în mod constant în aceste convorbiri se facereferire la "virarea cisternelor în cont", condiţii în care nici termenulde cisternă nici acela de motorină folosiţi nu mai sunt apţi a disimula sensulreal al conversaţiilor.

Dealtfel, nici o altă referire din convorbirile purtate de cei trei în aceastăperioadă nu conţine nici chiar vagi referiri la activităţi ce ar putea ficorelate, chiar indirect, cu o activitate ce ar putea avea ca obiecttransportul unor astfel de materiale. Dimpotrivă, apar referiri constante laautorităţile indoneziene şi discuţii purtate cu acestea.

"Folosireaîn convorbirile telefonice de către inculpaţi, care erau deja urmăriţi penal şiştiau acest lucru, a unui limbaj direct şi prin care aceştia discută deschis şidetaliat despre activităţi infracţionale de favorizare a infractorului esteoarecum surprinzătoare, dar ar putea fi explicată printr-o posibilă subestimarea posibilităţilor tehnice de interceptare ale autorităţilor române", maisusţin judecătorii în documentul citat.

Instanţamai arată că Alexandru Stoian devine, de la un moment dat, persoanăîmputernicită de Sorin Ovidiu Vântu pentru a prelua şi transmite telefonicmesaje către persoane din Indonezia implicate în procedura de extrădare.

Dinacest moment, Sorin Ovidiu Vântu nu a mai vorbit direct în Indonezia pentru aevita probabil alertarea autorităţilor. Însă, din convorbirile purtate deStoian instanţa a înţeles cert că acesta nu are decât calitatea de intermediar,nici o referire nefiindu-i făcută lui în mod direct, ci către o altă persoană,iar concluzia că această persoană este Sorin Ovidiu Vântu reiese clar atât dininterceptări, cât şi din calitatea lui Stoian de persoană de încredere şifoarte apropiată acestuia.

Maimult, numeroase telefoane sunt date şi primite de Stoian din reşedinţele luiSorin Ovidiu Vântu din Bucureşti şi comuna Corbeanca.

Oaltă metodă la care au apelat cei trei pentru a scăpa de autorităţi esteschimbarea telefoanelor utilizate, căroara Alexandru Stoian le spunea"jucării".

"Deşimetoda schimbării terminalelor ar fi teoretic aptă să asigure evitareaalertării autorităţilor penale, modalitatea la care inculpaţii au apelat înconcret lasă mult de dorit, întrucât înainte de schimbarea efectivă aterminalelor noile numere de telefon erau transmise prin mesaj tot petelefoanele vechi, neridicându-se astfel mari probleme în identificarea celornoi", mai arată instanţa.

SOV era interesat săcontroleze declaraţiile persoanelor care îl puteau incrimina

SorinOvidiu Vântu era interesat să controleze "comportamentul procesual"al persoanelor ale căror declaraţii îl puteau incrimina, fapt dovedit înmomentul în care îl critică pe Virgil Popa, fratele lui Nicolae Popa, pentru căs-a dus la sediul Parchetului. Instanţa susţine că Sorin Ovidiu Vântu a fostiniţiatorul întregul demers infracţional de sprijinire a lui Popa, fapt care arreieşi dintr-o discuţie telefonică interceptată. "Tribunalul găseştedeosebit de relevantă convorbirea telefonică din data de 4.01.2010, purtată deinculpatul Stoian cu o persoană necunoscută localizată în Indonezia, în cadrulcăreia se transmite inculpatului Sorin Ovidiu Vântu că numitul Nicolae Popa varespecta angajamentul luat «acum 9 ani de zile», iar temerile inculpatuluiSorin Ovidiu Vântu că cineva va spune ceva împotriva sa sunt neîntemeiate.Tribunalul deduce din acest context că stăruinţele inculpatului Sorin Ovidiu Vântuîn a împiedica finalizarea procedurii de extrădare nu par altruiste", searată în documentul citat. Un alt indiciu în acest sens este convorbirea din 3decembrie dintre SOV şi Virgil Popa, în care cel dintâi îl critică pe cel de-aldoilea pentru faptul că s-a dus la Parchet, la o zi după ce Nicolae Popa a fostarestat la Jakarta, se mai arată în motivarea deciziei instanţei de arestarepreventivă a lui Sorin Ovidiu Vântu.

Totodată,conform discuţiilor din acea perioadă (28 decembrie 2009, 2 ianuarie 2010, 11ianuarie 2010), reiese că Alexandru Stoian, arestat şi el în cauză alături deVântu, era însărcinat să primească din Indonezia informaţii privind rezultatulîncercărilor de a bloca procedura de extrădare a lui Nicolae Popa şi să letransmită omului de afaceri.

Înacest sens se fac numeroase referiri la discuţii purtate cu autorităţile dinIndonezia şi la faptul că nu se poate "rezolva" nimic dacă toată"motorina" nu este livrată odată, mai arată motivarea.

Magistratulnotează că, deşi inculpaţii vorbeau parţial, asocierile de termeni cu cele de"extrădare", "autorităţi" şi "ambasadă" nu lasăloc de dubiu privind sensul lor real - acela de bani. Potrivit judecătorului,sensul este vizibil chiar şi scos din context.

Înceea ce priveşte implicarea lui Octavian Ţurcan, în continuarea activităţiiinfracţionale după începerea urmăririi penale, "aceasta rezultă dincolo dedubiu din mesajele tip SMS transmise şi primite în data de 15 decembrie 2009,în care acesta indică numărul contului din care trebuie transferaţi banii şicodul de referinţă al expeditorului şi convorbiri telefonice şi mesaje smsulterioare, din lunile decembrie 2009 - ianuarie 2010, din care rezultă căacest inculpat depune diligenţe pentru a găsi noi modalităţi de transfer,printr-o persoană din Elveţia".

Datelece reies din interceptări sunt confirmate, susţine instanţa, şi de probelemateriale obţinute ca urmare a cererii de asistenţă judiciară adresateautorităţilor din Cipru, pe care autorităţile române le-au primit în 23 august.

Totodată,prin declaraţia martorei Maria Rousoinidou, funcţionar bancar al Marfin PopularBank CO LTD, şi analizând copiile documentelor contabile înaintate, rezultă căla această bancă deţineau conturi active Sorin Ovidiu Vântu (care a deţinut saudeţine mai multe conturi, dintre care unul confidenţial, şi un alt cont pe careeste împuternicit şi Ţurcan - drept de semnătură având ambii), Ţurcan Octavian(personal şi pe numele societăţii Comac LTD, al cărui administrator esteîmpreună cu martorul Nipomici Ghenadie, precum şi pe numele altor societăţi).

Documentelebancare transmise de autorităţile cipriote confirmă faptul că au fost efectuatetransferuri de fonduri chiar de pe contul al cărui număr Ţurcan Octavian l-atransmis prin SMS în 15 decembrie 2009.

Transmitereabanilor către Popa este confirmată şi de martora Anca Căciulă, fosta soţie alui Nicolae Popa, care a declarat, în cursul urmăririi penale, că imediatînainte de arestarea lui Popa în Indonezia, acesta a sunat-o şi i-a spus căaşteaptă să primească bani de la o anumită persoană. Martora a arătat că estevorba despre o persoană importantă de la Fondul Naţional de Investiţii, alcărui nume nu doreşte să îl precizeze.

TB: Popa a mințitcând a spus, în Indonezia, că nu a primit bani de la SOV

NicolaePopa, audiat ca martor în contextul cererii statului român de extrădare a sadin Indonezia, a afirmat că nu a primit bani de la Sorin Ovidiu Vântu, instanţaTribunalului Bucureşti care a judecat cererea de arestare a celui din urmăafirmând că declaraţia lui Popa este "evident nesinceră". "Înceea ce priveşte declaraţia numitului Popa Nicolae, audiat în calitate demartor în temeiul cererii de asistenţă judiciară adresată autorităţilorindoneziene, Tribunalul reţine că acesta recunoaşte faptul că este titularulunui cont deschis la o instituţie bancară din Indonezia, însă (spune că, n.r.)nu a primit sume de bani de la inculpatul Sorin Ovidiu Vântu. Această din urmăsusţinere va fi însă înlăturată întrucât este infirmată de întreg materialulprobator administrat până în prezent, poziţia acestui martor fiind una evidentnesinceră", se arată în motivarea Tribunalului Bucureşti.

OctavianŢurcan, arestat şi el în acest dosar alături de SOV, a declarat, cu ocaziaaudierii sale în calitate de învinuit, că nu îl cunoaşte pe Nicolae Popa şinici pe fratele acestuia. El a mai spus că nu a efectuat nici un transferbancar pentru acesta, însă şi aceste susţineri au fost înlăturate de instanţă,întrucât "sunt infirmate de toate datele şi mijloacele de probă din dosar".

Ceilalţidoi co-inculpaţi, Sorin Ovidiu Vântu şi Alexandru Stoian, s-au prevalat dedreptul la tăcere pe parcursul urmăririi penale, se mai arată în documentulcitat. "Urmărind datele rezultate din urmărirea penală efectuată până laacest moment şi analizate mai sus, Tribunalul concluzionează că la acest momentexistă indicii temeinice pentru a crea presupunerea rezonabilă că inculpaţii ausăvârşit, cu vinovăţie, fapta de favorizare a infractorului, iar în cazulinculpatului Stoian complicitate la această faptă", se mai arată înmotivare.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-07-31Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine