2020-02-28 14:58

Vicepreşedintele PC, Cătălin Bologa, face o radiografie a situaţiei politice şi economice şi consideră că regimul dictatorial nu a luat sfârşit în România: „PC este, ideologic, un liant intre PSD şi PNL”

 |  17:02

VicepreşedintelePartidului Conservator, Cătălin Bologa, a acordat ziarului „Puterea” primul săuinterviu. Cu această ocazie, a făcut o radiografie a sitaţiei actuale politice şieconomice, dar şi previziuni asupra viitorului ţării. Potrivit lui CătălinBologa, conservatorii sunt decişi, aşa cum a anunţat oficial, încă din vară,preşedintele partidului, Daniel Constantin, să meargă singuri, fără nici oalianţă, la alegerile locale din 2012. Despre relaţia cu PSD, liderulconservator susţine că aceasta ar putea fi una doar punctuală, la alegerileparlamentare, nu printr-o alianţă. Cu toate acestea, „în politică orice eposibil”.

Cum văd conservatoriisituaţia economico-financiară şi socială prin care trece ţara?

Sondajele de opinie arată că situaţia economică esteuna nefavorabilă mediului de afaceri şi ca 90 la sută dintre români apreciazăcă ţara are nevoie de noi reforme, iar 80 la sută dintre cetăţeni anticipează oînrăutăţire a situaţiei economice a României. În acest context, PartidulConservator a venit cu soluţii care să redreseze enonomia şi, implicit,imaginea ţării. În luna mai a acestui an, PC şi-a prezentat propria viziune,arătând că economia României are nevoie de o strategie pe cel puţin trei ani.

Situaţia economico-socială pe care o traverseazăRomânia în acest moment este catastrofală, iar de acest lucru se face vinovatExecutivul, mai precis premierul Emil Boc şi preşedintele Traian Băsescu. Dupămai multe discuţii cu membrii Executivului şi ai BNR, Băsescu a găsit soluţiaieşirii din criză prin reducerea drastică a cheltuielilor. Soluţia impusă deGuvern pentru acoperirea găurii financiare a fost aceea de mărire a TVA la 24%,de scădere cu 25% a salariilor bugetarilor, cu 15% a pensiilor, reduceri urmateşi de disponibilizări masive. Din toate acestea rezultă bonomia preşedinteluişi a premierului în a genera soluţii pe vreme de criză. În plus, datoriapublică a României în momentul de faţă este aproape de 34% din PIB, datoriecăpătată în urma jocului de-a economia practicat de Guvern.

Ţin să menţionez că Partidul Conservator a venit cuun set de măsuri în sprijinul economiei naţionale, mai precis: impozitarea peprofit să se facă progresiv; TVA diferenţiată; stimularea investiţiilor înproducţia de energie neconvenţională, prin scutirea de impozitul pe profit înprimul an de funcţionare, un grad mai mare de absorbţie a fondurilor europene.

Ce soluţii arepartidul pentru ieşirea din criza?

Conservatorii au adoptat, în urmă întâlnirii cuDepartamentele Profesionale din cadrul partidului, o serie de măsuri care,odată aplicate, i-ar da şansa economiei naţională să-şi revină. În acest sensexistă măsuri cu efect pe termen scurt, mediu şi lung. Am putea punctarestructurarea ministerelor şi a agenţiilor, cu efect în diminuarea număruluide salariaţi; înăsprirea pedepselor pentru evaziune fiscală şi atragerearăspunderii pentru funcţionarul care o aplică incorect sau discreţionar, dar şiinstituirea unui sistem fiscal motivant pentru mediul privat care să stimulezeînfiinţarea de firme noi.

Dorim un sprijin concret şi eficient pentruinvestiţii şi dezvoltarea sectorului IMM-urilor – instrumentul principal pentrucreşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi asigurarea de surse labugetul naţional, dar şi restructurarea şi profesionalizarea aparatului fiscal,concomitent cu clarificarea legislaţiei specifice pentru reducerea substanţialăa evaziunii fiscale. Un alt lucru important, de care Executivul nu a ţinut contpână acum, ar fi creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.Conservatorii susţin noi principii de impozitare a capitalului şi a resurseiumane, cât şi noi principii privind investiţiile în tehnologie, cercetare şiformare prefesională. Odată cu instalarea noului Guvern trebuie să instituimnoi modalităţi de funcţionare a achiziţiilor publice bazate pe criterii deoportunitate, prioritate, eficienţă şi eficacitate. Legat de TVA, trebuie săexiste o nouă politică privind plata şi colectarea sa.

Care este prognoza PCpentru viitorul apropiat economic şi social al României?

Dacă o parte importantă din măsurile PC nu vor filuate în considerare şi nu vor fi puse în aplicare, este de la sine înţeles căviitorul economic şi social se prefigurează a fi unul fără orizont, iar poartade ieşire din această criză adâncită de actualul Guvern se va îngusta din ce înce mai mult.

Sunt de părere că relaxarea fiscală este primul pascătre relansarea economică. Conservatorii doresc ca impozitarea pe profit să sefacă progresiv. Un sector foarte important pentru economia naţională, de careGuvernul nu a ţinut cont, este cel al agriculturii. Trebuie să existe măsuriconcrete pentru sectorul agricol. În acest sens, Partidul Conservator doreşte oreformă administrativă a Ministerului Agriculturii şi a instituţiilor dinsubordinea acestuia. Dorim plata în totalitate şi la termen a tuturorsubvenţiilor europene şi naţionale cuvenite agricultorilor români, dar şidemararea unui program amplu de restructurare funciară menit să ducă la ocomasare a terenurilor agricole cu suprafaţă redusă. Susţin reevaluarea ProgramuluiNaţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în funcţie de noilenevoi şi provocări ale agriculturii, dar şi demararea negocierilor cu ComisiaEuropeană pentru modificarea PNDR. Un alt lucru important, de care nu s-a ţinutcont până acum, rămâne dezvoltarea sistemului de consultanţă agricolă.

Cum luptăconservatorii, cel puţin pentru propriul electorat, dar şi pentru româniiafectaţi de politicile sociale şi economice ale actualului Guvern, şi ce lepromite acestora?

Conservatorii doresc ca impozitarea pe profit să sefacă progresiv, mai precis, în primul an impozitul să fie zero, în al doilea animpozitarea să fie de 8%, iar în al treilea an impozitarea să se facă normal,de 16%. O altă măsură ar fi ca în primii trei ani de la înfiinţareaIMM-urilor, salariile angajaţilor să fie impozitate cu 50% din impozitulcurent. În ceea ce priveşte plata taxelor şi a impozitelor, firmele trebuie săprimească o scădere din cuantumul datorat: cu 10 zile înainte de termen - 5%sau cu 20 de zile înainte de termen - 10%. Plata impozitului pe profit pentruIMM-uri să se facă o dată pe an, 30% din impozitul plătit în anul fiscaltrecut, urmând să se regularizeze la depunerea bilanţului fiscal în primultrimestru a anului următor. Pentru toate firmele care au plata la zi a asigurărilorde sănătate pentru salariaţii proprii, certificatele medicale să fie plătite deCasa de Sănătate. În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, sunt de părerecă trebuie să fie plătită la 30 de zile de la încasarea facturii, concomitentcu interzicerea deducerilor de către firme a facturilor de achiziţiineachitate. De ceva vreme, conservatorii se bat pentru un TVA diferenţiată - 0%la medicamente, 5% la alimentele de bază, 19% la servicii şi produse, 30% laprodusele şi serviciile de lux.

Ce mesaj aveţi pentrupremierul Emil Boc şi întregul Guvern?

Mesajul este unul cât se poate de scurt. Au doveditincompetenţă crasă, trebuie să lase locul celor competenţi, care au şi măsuride reabilitare a economiei, şi expertiza necesară să le pună în practică.

Sunt de părere că remanierea Guvernului Boc nu este omăsură suficientă pentru a da un răspuns electoratului. Avem nevoie de unGuvern capabil să deblocheze sectoarele importante din economia naţională.Măsurile luate de Executiv au fost şi sunt tot mai greu de suportat, ca deexemplu – mărirea TVA la 24% şi ca un bonus pentru angajaţii bugetari, guvernanţiiau luat în calcul reducerea cu 25% a salariilor, cât şi disponibilizărilemasive făcute în sistem; biletele CFR şi cele de la metrou s-au scumpit cu 8%.Legea drepturilor de autor este haotică şi făcută din răzbunare. A stârnitnumai proteste, a dus la restructurări în presă şi la cozi enorme la ghişee.Importurile în România, în acest an, sunt în procent de 70%, iar lista poate continuacu astfel de măsuri antieconomice. Îi dau un sfat prietenesc premierului, săplece de la Palatul Victoria împreună cu “tutorele” de la Cotroceni, numai aşaeconomia României ar intra pe făgaşul normal.

Dar pentru TraianBăsescu şi PDL?

PDL nu se poate desprinde de preşedintele TraianBăsescu, pentru că vorbim aici de un monolit, iar şeful statului nu poate fiprivit decât ca un formator şi întreţinător al ideilor democrat-liberale pecare le-a coordonat, din umbră, chiar dacă poziţia sa din ultimii ani, dinpunct de vedere constituţional, nu-i mai permitea să aibă favoriţi în spectrulpolitic. Ceea ce face Băsescu atunci când mai urechează din când în când PDLulpoate fi catalogat drept un gest părintesc şi nimic mai mult.

Nu am un mesaj personal pentru Traian Băsescu şi PDL,pentru că în aceste două direcţii care se unesc într-un singur punct nimeni nuaude şi fiecare face ce vrea, în detrimental unui întreg popor care asistă,consternat, la jocurile lor ieftine de culise. A avea un mesaj pentru PDLînseamnă a-l considera demn de un potenţial partener, iar şansele în acest senssunt extrem de mici, dacă nu chiar inexistente…..

Democrat-liberalii întotdeauna au făcut după cum lis-a dictat de la Cotroceni, acest lucru mă face să cred că regimul dictatorialnu a luat sfârşit. O serie de reproşuri pătează lista de promisiuni făcuteromânilor în campanie. Traian Băsescu ne-a promis o Justiţie corectă,nepolitizată, dar, din păcate, raportul Comisiei Europene pe Justiţie a fost dealtă părere. O altă dezamăgire produsă poporului român de către preşedinte estemodul în care interpretează domnia sa art. 80, alin. 2 din Constituţie: “Preşedintele exercită funcţia de mediereîntre puterile statului, precum şi între stat şi societate”. Pot spune că Traian Băsescu s-a aflat dintotdeauna la polul opus,a creat haos şi a rupt firava punte între partidele politice, în plus nu afăcut nimic în ceea ce priveşte acest “parteneriat” între stat şi societate.

Cum vedeţicolaborarea cu PSD în viitor, gândindu-ne la alegerile de peste doi ani?

Ultimele măsuri fiscale luate de Guvern, care augenerat atâta haos, nu sunt decât un motiv în plus pentru a exista o angajarede forţe din ambele partide şi pentru că puterea executivă să fie preluată deoameni capabili. De altfel, PC a convins de-a lungul timpului că are echipă şipoate să facă parteneriate viabile pentru ţară cu un alt partid care să-şiasume responsabilitatea guvernării în mod egal. Sigur, în politică, orice eposibil. E posibil să fi avut dreptate preşedintele PSD, Victor Ponta, cândspunea, acum câteva luni, că, la viitoarele alegeri parlamentare, PSD nu va maifi în alianţă cu PC şicolaborarea va fi doar una punctuală, aşa cum e posibil că alianţa să continuesub aceeaşi formă. Depinde. În primul rând, trebuie cunoscut faptul că PartidulConservator este un partid social-liberal, situându-se la centru-dreapta.Social-liberalismul prevede măsuri de dreapta în economie pentru ca aceasta săfuncţioneze conform regulilor de piaţă, şi măsuri de stânga, sociale, adicăpentru redistribuirea veniturilor către păturile defavorizate. Cu alte cuvinte,PC este un liant între PSD şi PNL. În acest moment, colaborarea cusocial-democraţii este una la nivel parlamentar, dar, prin reconstrucţiaorganizatorică şi politică a partidului, vom ajunge în primăvara anului 2012 sădemonstrăm faptul că suntem un partid care ştie să se impună pe scena politică.Partidul Conservator şi-a propus ca pentru alegerile locale din 2012 săcandideze singur, fără o alianţă politică.

Putemvorbi despre alegeri anticipate în acest an?

Da, se poate discuta despre necesitatea de a aveaalegeri anticipate anul acesta. Trebuie luate în calcul mai multe elemente,precum şi opiniile liderilor din partidele de opoziţie. Dacă moţiunea decenzură va trece de Parlament, şi să sperăm că va trece pentru că - aşa cum amai explicat şi preşedintele Daniel Constantin - este unica şansă de relansarea economiei, strategia PSD+PC va avea în vedere declanşarea de alegerianticipate. Există însă o reticenţă din partea multor parlamentari care ştiu cănu ar mai primi voturile necesare pentru a rămâne în Parlament, şi aceastapoate fi o barieră pentru anticipate.

Ce şanse de reuşităare cererea senatorului Dan Voiculescu de suspendare a preşedintelui României?Dacă nu va avea rezultatul scontat, pregătiţi un alt demers asemănător?

Toate partidele din Opoziţie susţin că, în cazul încare moţiunea de cenzură trece, preşedintele Traian Băsescu o să-şinominalizeze premierul după un criteriu foarte simplu, acela de a fidemocrat-liberal. Este firesc să se înceapă procedura de suspendare apreşedintelui României. Preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, în acestcontext, a susţinut ideea de a începe procedura de suspendare a preşedinteluişi după aceea înaintarea unei moţiuni de cenzură împotriva celui mai slabguvern din ultimii 20 de ani.

Are PC un candidat înpregătire pentru viitoarele alegeri prezidenţiale? Dacă nu, veţi sprijininecondiţionat un candidat al PSD, de care vă leagă o alianţă?

Până la acest moment nu este nimic bătut în cuie.Sunt discuţii, dar a vorbi la această oră despre un candidat al PC care să fielansat în lupta pentru Preşedinţia României este prematur. Iar sprijinulnecondiţionat al unui candidat PSD la aceste viitoare alegeri prezidenţialeeste condiţionat de decizia PC de a avea un candidat propriu. Asta nu înseamnăcă PC nu are oameni ale căror calităţi şi experienţă îi recomandă pentruaceasta candidatură. Subiectul rămâne deschis.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-12-29



Parerea ta...

Doresc sa comentez



PUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE





PUBLICITATE


STARBAG




Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine