2020-02-24 06:15

A început anul şcolar şi în penitenciare. Peste 2.000 de elevi la primul curs

 |  14:21
A început anul şcolar şi în penitenciare. Peste 2.000 de elevi la primul curs

Peste 2.000de persoane private de libertate încep de luni şcoala în sistem penitenciar,însă în acest an "şcolarii" nu vor mai primi şi sume de bani, urmândsă beneficieze de echivalarea unui an de cursuri cu o lună de închisoare.

Majoritateaunităţilor penitenciare au organizat festivităţi de deschidere a anului şcolar2010 - 2011, la care au participa t, alături de persoanele private de libertatecuprinse în programele de şcolarizare, şi personalul unităţilor de detenţie, şireprezentanţi ai unor instituţii relevante din cadrul comunităţilor locale,precum şi colaboratori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, se aratăîntr-un comunicat de luni al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).

Pentru aîncuraja şi sprijini educaţia în rândul persoanelor private de libertate, încazul participării la cursuri de şcolarizare sau de calificare ori recalificareprofesională, se consideră 30 de zile executate pentru absolvirea unui anşcolar sau pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificareprofesională, precizează sursa citată.

Spredeosebire de anii anteriori. persoanele condamnate la pedepse privative delibertate care participă la cursuri de şcolarizare sau de calificare orirecalificare profesională să primească lunar, pe durata cursurilor, oremuneraţie egală cu salariul minim pe economie.

"S-aconsiderat că educaţia primită şi zilele considerate ca executate din duratapedepsei constituie facilităţi suficiente pentru a face atractivă participareapersoanele private de libertate la acest gen de activităţi", explică ANP.

La nivelulsistemului penitenciar, în anul şcolar 2010 - 2011, au fost înscrise peste1.000 de persoane private de libertate în învăţământul primar, peste 1.000 înînvăţământul gimnazial şi 271 în învăţământul liceal.

O partedintre persoanele private de libertate va urma cursurile şcolare în cadrulProgramului educaţional "A doua şansă". Data de începere a anuluişcolar pentru Programul "A doua şansă" este 1 octombrie, acesta fiindun proiect de combatere a marginalizării şi excluderii sociale şi profesionalea tinerilor şi adulţilor care nu au început sau nu au finalizat învăţământulobligatoriu.

Şcolarizareaconstituie una din condiţiile de bază ale recuperării persoanelor care executăsancţiuni privative de libertate, prin faptul că urmăreşte transmiterea unorvalori fundamentale, contribuie la formarea de deprinderi şi atitudiniprosociale şi prin acestea, la reintegrarea ulterioară în comunitate.

Şcolarizareapersoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale aPenitenciarelor se realizează în baza Legii 275/2006 privind executarea pedepselorşi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penalmodificată şi completată prin Legea 83 din 13 mai 2010 privind executareapedepselor privative de libertate şi a Protocolului încheiat între MinisterulJustiţiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Înconformitate cu prevederile protocolului, administraţia locului de deţinereasigură spaţiile necesare activităţii, dotarea acestora, precum şi materialeledidactice necesare desfăşurării procesului de învăţământ, inspectorateleşcolare asigurând manualele şcolare şi salarizarea cadrelor didactice. Programaşcolară cuprinde aceleaşi materii şi bareme de evaluare ca în toate şcolilesimilare din sistemul educaţional românesc, iar în diplomele primite nu se facereferire la absolvirea cursurilor în penitenciar.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-07-31Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine