2020-06-05 23:23

Băsescu cere Parlamentului reexaminarea OUG 1/2010 privind reglementarea stimulentelor

 |  16:51
Băsescu cere Parlamentului reexaminarea OUG 1/2010 privind reglementarea stimulentelor

PreşedinteleTraian Băsescu a trimis, miercuri, Parlamentului, cererea de reexaminare aLegii privind aprobarea OUG 1/2010 privind stimulentele, apreciind că aceastacreează discriminări în rândul salariaţilor din administraţia publică,încălcând în mod vădit principiile salarizării unitare.

Cererea dereexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului numărul1 din 2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii depersonal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi altemăsuri în domeniul bugetar, a fost transmisă preşedintelui Senatului, MirceaGeoană, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintelemenţionează că legea transmisă spre promulgare prevede, la Articolul I, punctul2, completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 1/2010 în sensul că"pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publicefinanţate integral de le bugetul de stat sau din bugetele de asigurări sociale,care beneficiază lunar de drepturi băneşti acordate din fondurile constituiteîn temeiul Ordonanţei Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază secalculează prin includerea în acestea a valorii medii a acestor drepturibăneşti acordate în cursul anului 2009 pentru fiecare funcţie publică pecategorii, clase şi grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcţie contractuală,în funcţie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale".

Preşedintelearată că, în opinia sa, existenţa unor fonduri precum cele la care facereferire această dispoziţie, reglementate de articolul 227 din OrdonanţaGuvernului 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală, alimentate prinreţinerea unor cote din sume destinate a se face venit la bugetul de stat, estede natură a produce dezechilibre şi inechităţi în colectarea şi distribuireafondurilor bugetare. "În acest sens, considerăm că se impune abrogareadispoziţiilor legale care reglementează instituirea unor astfel fonduri careprivează bugetul de stat de încasări în scopul stimulării personalului pentruîndeplinirea atribuţiilor de serviciu", se arată în cererea dereexaminare.

Preşedintelemenţionează de asemenea că Legea 330 din 2009 privind salarizarea unitară apersonalului plătit din fonduri publice impune ca, începând cu anul 2010, toţisalariaţii din administraţia publică centrală să fie reîncadraţi pe aceeaşigrilă.

"Având învedere acest aspect, considerăm că şi personalul vizat de prevederile Legii transmisespre promulgare trebuie să beneficieze de aceste prevederi şi, implicit, deaceleaşi drepturi de salarizare cu personalul din celelalte instituţii şiautorităţi din administraţia publică centrală", apreciază şeful statului.

Preşedintelespune că, ţinând cont de aceste aspecte, consideră că "prevederi de naturacelor cuprinse în Art. I pct. 2 din Legea transmisă spre promulgare creeazădiscriminări în rândul salariaţilor din administraţia publică, încălcând în modvădit principiile salarizării unitare în sistemul bugetar".


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638948-10-28Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine