2019-10-15 19:41

Camera Deputaţilor a aprobat OUG 1/2010 privind reglementarea stimulentelor

 |  14:14
Camera Deputaţilor a aprobat OUG 1/2010 privind reglementarea stimulentelor

CameraDeputaţilor a adoptat, marţi, cu 209 voturi "pentru", 12"împotrivă" şi 66 de abţineri, OUG 1/2010 referitoare lareglementarea stimulentelor acordate bugetarilor, ministrul Finanţelor GheorgheIalomiţianu declarând, după vot, că a fost corectat un sistem de salarizarenedrept.

PNLa votat pentru această ordonanţă, a anunţat viceliderul grupului PNL EugenNicolăescu, arătând că este o lege proastă şi nedreaptă, dar care a fostcorectată, "în al 14-lea ceas", cu un amendament referitor lapersonalul bugetar din Ministerul Finanţelor.

Nicolăescua spus că cei din Ministerul Finanţelor erau uitaţi, erau la "coadalistei", dar, printr-un amendament la Ordonanţă, "se încearcă să secorecteze o gravă greşeală".

PSDs-a abţinut de la vot, a anunţat liderul grupului PSD Mircea Duşa, arătând căactuala lege a salarizării creează inechităţi, iar, după scandalul dinMinisterul Finanţelor, Guvernul a venit să corecteze. PSD s-a abţinut de la votpentru faptul că Guvernul intenţionează să vină cu o lege a salarizării care vagenera noi inechităţi.

MinistrulFinanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, a mulţumit deputaţilor pentru decizia de"a corecta un sistem de salarizare nedrept" şi care nu a fosttransparent.

"Acestsistem a dăinuit timp de 20 de ani. S-a făcut o dreptate, Toţi miniştriiFinanţelor au produs un sistem care nu a fost corect, nu a fost eficient.Oamenii din Finanţe care muncesc nu erau răsplătiţi", a afirmatIalomiţianu.

Ela arătat că toţi cei din Ministerul Finanţelor, 30.000 de oameni, "pot staliniştiţi că nu vor fi şantajaţi de şefii lor".

Comisiade muncă a propus plenului adoptarea unui amendament propus de deputatul PDLClaudia Boghicevici, potrivit căruia, după articolul 5 al actului normativ seintroduce un nou articol, articolul 5(1): "Pentru personalul din cadrulautorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul de stat sau din bugetelede asigurări sociale, care beneficiază lunar de drepturi băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernuluinr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, salariile de bază se calculează prin includerea înacestea a valorii medii a acestor drepturi băneşti acordate în cursul anului2009 pentru fiecare funcţie publică pe categorii, clase şi grade profesionalerespectiv pentru fiecare funcţie contractuală, în funcţie de nivelul studiilor,pe grade sau trepte profesionale".

Articolulprevede, de asemenea, că "valoarea medie prevăzută la alin.(1) secalculează pentru funcţiile identice, echivalente sau asimilate din punct devedere al salarizării, distinct la nivelul aparatului propriu al ministerelorcumulat cu aparatul propriu al celorlalte organe de specialitate aleadministraţiei publice centrale, ordonatori secundari de credite, aflate însubordinea ordonatorului principal de credite, respectiv cumulat la nivelul tuturorordonatorilor secundari de credite, alţii decât organe de specialitate aleadministraţiei publice centrale, din subordinea unui ordonator principal decredite şi cumulat la nivelul tuturor ordonatorilor terţiari de credite dinsubordinea unui ordonator principal sau, după caz, secundar de credite".

"Valorilemedii ale drepturilor băneşti acordate în cursul anului 2009 care se includ însalariile de bază ale personalului prevăzut la alin.(1) nu pot depăşi lanivelul ordonatorului de credite ierarhic inferior valorile medii stabilitepentru funcţiile echivalente de la nivelul ordonatorului de credite ierarhicsuperior", menţionează textul legislativ.

Totodată,"personalul încadrat pe posturile preluate în baza art.10 din Ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizareîn cadrul administraţiei publice centrale, se reîncadrează pe funcţii publicegenerale şi beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru acestefuncţii". Prin ordin al ordonatorului principal de credite se stabileşte procedura de aplicare a dispoziţiilor prezentului articol.

Actulnormativ precizează că prevederile acestui amendament se aplică de la dataintrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei.

CameraDeputaţilor are competenţă decizională în privinţa acestui act normativ.

MinistrulMuncii, Ioan Botiş, a salutat, joi, faptul că deputaţii PDL au propusmodificarea Ordonanţei de Urgenţă 1/2010, astfel încât o medie a stimulentelordin 2009 se va introduce în salariul brut, el arătând că aceasta va duce lacreşterera veniturilor lunare a angajaţilor din sistemul public.

Deasemenea, el a apreciat că aceasta va avea ca efect schimbări fundamentale laLegea salarizării unitare pentru anul 2011.

"Salutiniţiativa, în Parlament, a deputaţilor PDL, de a aduce modificări,amendamente, la ordonanţa 1/2010, iniţiativă care duce la modificareaarticolului 5, prin care o medie a stimulentelor din 2009 se introduce însalariul brut. Acest lucru conduce la creşterea salariului net, în final,pentru fiecare angajat", a spus ministrul Muncii, într-o conferinţă depresă susţinută joi.

Ela apreciat că, prin aceasta, se va trece de la un mod variabil de a acordaaceste stimulente la un mod fix.

"Prinintroducerea stimulentului în salariul brut, practic, vor creşte veniturilelunare, în mod constant, către angajaţii din sistemul public. Dacă prin deciziaParlamentului obţinem trecerea acestui amendament, legea salarizării unitarepentru 2011 va avea schimbări fundamentale", a explicat atunci ministrulMuncii.

Aproximativ200 de angajaţi ai Ministerului Finanţelor au protestat săptămâna trecută peholurile instituţiei, cerând să le fie acordate stimulentele. Alţi peste 500 deangajaţi de la administraţiile financiare de sector din Capitală şi de latrezorerii au protestat în faţa Ministerului Finanţelor Publice, aceştiaalăturându-se, joi dimineaţă, colegilor din instituţie. Protestele spontanes-au extins în toată ţara, mii de angajaţi de la administraţiile financiare,din trezorerii, din casele de pensii, din direcţiile de ocupare a forţei demuncă, din casele de asigurări de sănătate, din asistenţă socială şi dinbiblioteci oprind lucru, joi dimineaţă, în semn de solidaritate cu angajaţii dela Ministerul Finanţelor.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638945-12-09Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray