2020-08-09 12:44

Cioflină, Babiuc şi Becali - deferiţi justiţiei de DNA în cazul schimburilor de terenuri

 |  16:13
Cioflină, Babiuc şi Becali - deferiţi justiţiei de DNA în cazul schimburilor de terenuri

DumitruCioflină, fost secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale şi fost şef alMarelui Stat Major General, Victor Babiuc, fost ministru al Apărării, fiica acestuia,Ioana Babiuc şi finanţatorul Stelei, Gigi Becali, deferiţi în justiţiei încazul transferurilor de terenuri. Procesul va începe la 18 ianuarie 2011.

Dumitru Cioflinăeste acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formăcalificată, iar Victor Babiuc, fost ministru al Ministerului Apărării Naţionaleîn perioada decembrie 1997 - 2000, pentru abuz în serviciu contra intereselorpublice, în formă calificată şi luare de mită, respectiv 3.000 de dolari.

Ioana CristinaAnca Babiuc este acuzată de complicitate la luare de mită, iar George Becali,pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formăcalificată şi continuată.

Potrivitrechizitroiului, în perioada 1996 - 1999, în calitate de administrator alterenurilor domeniului proprietate publică a statului din zona Voluntari (fostaFermă Roşia), M.Ap.N. a efectuat două schimburi de terenuri cu inculpatulBecali George, suprafaţa totală cedată acestuia în urma celor două schimburifiind de 28,89 ha teren arabil intravilan, schimburi ce au avut dreptconsecinţă prejudicierea statului român cu suma totală de 892.758 de dolari.

Astfel,inculpaţii Cioflină Dumitru şi Babiuc Victor, uzând de prerogativele funcţiilorde conducere pe care le deţineau în cadrul acestui minister, au aprobatschimburile de terenuri dintre MApN şi Becali George cu încălcareadispoziţiilor legale ce reglementează proprietatea publică şi circulaţiajuridică a terenurilor, în defavoarea statului. Cei doi inculpaţi au făcutdemersuri pentru grăbirea finalizării schimbului, în condiţiile în careinstituţii ale statului şi funcţionari din cadrul MApN implicaţi atrăgeauatenţia cu privire la diferenţa de valoare dintre terenurile ce fac obiectulschimbului şi lipsa utilităţii terenului de la Ştefăneştii de Jos pentru MApN.Pentru a da o aparenţă de legitimitate acestor schimburi, cei doi inculpaţi auinclus în Planul de apărare al ţării pentru perioada 1997-2000 construirea unuipunct de comandă nou la Ştefăneştii de Jos.

În concret, înperioada 1995-1997, inculpatul Cioflină Dumitru, în calitate de secretar destat şi şef al Marelui Stat Major General, a exercitat în mod abuzivatribuţiile stabilite prin lege în sarcina ministrului, dispunând prin ordinverbal persoanelor din subordine să efectueze demersuri pentru identificareaunui teren în localitatea Ştefăneşti, judeţul Ilfov, în vederea unui schimb cuMApN şi să facă demersurile pentru realizarea schimbului. Pentru a motivarealizarea schimbului, Cioflină Dumitru a stabilit necesitatea unui obiectivmilitar nou la Ştefăneşti fără avizul Statului Major General - singurulabilitat prin

Legea deorganizare şi funcţionare a CSAT să stabilească obiectivele necesare pentrunevoile operative ale forţelor sistemului naţional de apărare. Cioflină Dumitrua aprobat schimbul de terenuri cu inculpatul Becali George fără informarea şifără acordul ministrului, în condiţii dezavantajoase pentru minister din punctde vedere valoric şi fără ca obiectivul de la Ştefăneşti să fie prevăzut înproiectul Programului de pregătire operativă a teritoriului pentru apărarepentru perioada 1997-2000.

Astfel, la datade 5 octombrie 1998, a fost încheiat un contract de schimb imobiliar întreMinisterul Apărării Naţionale şi Becali George, prin care se predau la schimb8,80 ha teren situat în intravilanul comuna Voluntari (Ministerul ApărăriiNaţionale) şi 9,36 de hectare de teren situat în comuna Ştefăneşti, judeţulIlfov (Becali George).

La rândul său,inculpatul Babiuc Victor, la câteva zile după numirea în funcţia de ministru alapărării naţionale, a aprobat Programul de pregătire operativă a teritoriuluipentru apărare pentru perioada 1997-2000 în care a fost inclus un obiectiv noula Ştefăneşti fără avizul Statului Major General şi fără o justificare anevoilor operative ale forţelor sistemului naţional de apărare intervenită înperioada iulie 1996-ianuarie 1997.

La data de 4iunie 1999, a fost încheiat un contract de schimb imobiliar între MinisterulApărării Naţionale şi Becali George prin care acesta din urmă a predatsuprafaţa de 21,58 ha teren în zona com. Ştefăneşti în schimbul a 20,9 ha înzona com. Voluntari, judeţul Ilfov.

InculpatulBabiuc Victor a aprobat efectuarea schimbului de terenuri cu inculpatul BecaliGeorge cu încălcarea dispoziţiilor legale privind regimul juridic al bunurilorproprietate publică şi cu încălcarea dispoziţiilor privind circulaţia juridicăa terenurilor, fără un aviz din partea Direcţiei Legislaţie şi Contencios dinMApN. De asemenea, schimbul a fost aprobat şi în condiţiile în care MinisterulAgriculturii şi Alimentaţiei a refuzat să se pronunţe cu privire la naturajuridică a terenurilor până la adoptarea Legii privind proprietatea publică iarMinisterul de Justiţie şi-a exprimat un punct de vedere ferm în sensul căterenul administrat de către MApN nu poate fi decât proprietate publică.

În plus,contractul a fost parafat şi în condiţiile în care terenurile date la schimb deBecali George aveau un regim juridic incert, în sensul că documentaţia ceservea la dovedirea titlului de proprietate avea la bază înscrisuri false iarunele suprafeţe erau grevate de sarcini.

InculpatulBabiuc Victor a aprobat încheierea acestui contract în condiţiile în careanterior, fiica sa, Babiuc Ioana-Cristina - Anca încheiase cu inculpatul BecaliGeorge, la un preţ simbolic, un contract de vânzare cumpărare pentru suprafaţade 700 metri pătraţi din terenul pentru care inculpatul Cioflină Dumitruaprobase efectuarea schimbului, tranzacţia fiind efectuată, cu acordul ambelorpărţi, în lipsa unui titlu valabil al inculpatului Becali George deoarececontractul de schimb nu se perfectase încă.

În aceastămodalitate, Babiuc Victor ar fi obţinut un folos necuvenit în sumă de 3.000 dedolari, reprezentând diferenţa dintre valoarea terenului stabilită prinexpertiză şi preţul achitat.

Prejudiciulcauzat statului prin efectuarea celor două schimburi de terenuri este de892.758 de dolari.

Ministerul deFinanţe s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 942.250 de dolari

În vedererearecuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupramobile şi imobile ale inculpaţilor Cioflină Dumitru, Becali George şi BabiucVictor.

De asemenea, învederea confiscării speciale s-a dispus instituirea sechestrului asigurătorasupra terenului în suprafaţă de 700 de metri pătraţi, aparţinând IoaneiBabiuc.

Având în vederecă inculpatul Babiuc Victor a îndeplinit funcţia de ministru al MinisteruluiApărării Naţionale, în data de 16 ianuarie 2008, în urma solicitării DirecţieiNaţionale Anticorupţie din 19 septembrie 2007, în temeiul articolului 109 -alin 2 din Constituţie şi a prevederilor articolelor 12 şi 18 din Legea115/1999 privind responsabilitatea ministerială, preşedintele României aadresat ministrului interimar al Justiţiei cererea privind declanşareaprocedurilor legale pentru urmărirea penală a lui Babiuc Victor. Cererea a fosttransmisă Direcţiei Naţionale Anticorupţie la data de 22 ianuarie 2008.

Dosarul a fosttrimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638948-08-08Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz