2019-08-23 08:51

Directorul general al OSIM şi şefi de serviciu, acuzaţi de DNA privind plata unui program informatic

 |  16:12
Directorul general al OSIM şi şefi de serviciu, acuzaţi de DNA privind plata unui program informatic

Directorulgeneral al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi mai mulţi şefi deserviciu au fost trimişi în judecată pentru plata nejustificată a unor sume debani pentru mentenanţa unui program informatic achiziţionat în 2002,prejudiciind instituţia cu aproximativ 300.000 de euro, arată DNA.

Anchetatoriii-au trimis în judecată pe Gavril Alexandru Varga, directorul general alOficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), Irina Văleanu, directorultehnic al instituţiei, Marieta Delia Mărculescu, şef serviciu financiar, CarmenNarcisa Săndulescu, şef Birou Resurse Umane, Laura Elena Stancu, şef BirouFinanciar, Viorel Scurtu, şef Serviciu administrativ şi pe casiera Oficiului,Eleonora Liliana Dobre.

Înrechizitoriul procurorilor se arată că în anii 2007, 2008 şi 2009, Varga şiVăleanu şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu în legăturăcu încheierea a trei contracte de servicii informatice în favoarea firmeiECSO&EXO.

Prin celetrei contracte s-a acceptat ca OSIM să plătească anual licenţa de utilizare aprogramului informatic EXMAN 3.W.3., deşi acea versiune de program fuseseachiziţionată încă din anul 2002, fiind suficientă numai plata anuală aabonamentului pentru actualizarea programului şi asistenţă tehnică.

Preţulplătit de OSIM pentru licenţa acordată pentru anii 2008 şi 2009 a fost majoratde 5,71 ori faţă de anul 2007 şi totodată a fost acceptată, fără documentejustificative, plata unor servicii suplimentare abonamentelor stabilite princontract, servicii care reprezentau, de fapt, tot actualizări şi asistenţătehnică.

În aceeaşiperioadă, arată procurorii, Delia, în calitate de şef Serviciufinanciar-contabil, Săndulescu, şef Birou resurse umane şi Scurtu, şef Serviciuadministrativ au dat viză la controlul financiar preventiv şi au confirmatprestarea serviciilor suplimentare de actualizare a programului informaticEXMAN 3.W.3. şi de asistenţă tehnică precum şi corectitudinea sumelor de plată,fără documente justificative.

Pentru aascunde depăşirea limitelor maxime ale cheltuielilor aprobate prin bugetul devenituri şi cheltuieli pentru anii 2007 şi 2008, Irina Văleanu a înregistrattrei note contabile, fără documente justificative, denaturând astfeloperaţiunile economico - financiare real efectuate.

În cursulanului 2008, în repetate rânduri, mai arată anchetatorii, Văleanu, Mărculescu,Săndulescu şi Stancu şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciuprivind activitatea financiar - contabilă a Oficiului, ordonanţând şi vizândplăţi în sumă totală de 124.712 lei, sumă ce a fost virată în propriile conturide salarii, fără existenţa unor documente care să ateste că aceste drepturibăneşti li s-ar fi cuvenit.

În perioada6 iunie 2007 - 30 aprilie 2009, în repetate rânduri, Văleanu şi Liliana EleonoraDobre şi-au însuşit din casieria instituţiei, în mod nelegal, suma totală de128.191 de lei.

În acestscop, directorul economic Văleanu a determinat-o pe casiera Liliana Dobre săconsemneze în registrul de casă şi în notele contabile înregistrate în contabilitateaOSIM operaţiuni de plăţi efectuate cu titlul de "ajutoare", care nucorespund realităţii, se mai arată în actul procurorilor.

Gavril Vargaeste acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice, iar Văleanu de abuzîn serviciu contra intereselor publice, delapidare, fals intelectual şi uz defals, instigare la fals intelectual şi instigare la uz de fals, infracţiune laLegea nr. 500/2002 (privind finanţele publice).

Celelaltepersoane sunt acuzate de abuz în serviciu contra intereselor publice,delapidare, fals intelectual şi uz de fals.

Prejudiciulcauzat Oficiului pentru servicii informatice este în sumă totală de1.069.608,43 de lei, echivalentul a 291.521 de euro, reprezentând plăţileefectuate atât pentru licenţele aferente anilor 2007-2009 cât şi pentruserviciile suplimentare. Oficiul s-a constituit parte civilă în cauză pentruaceastă sumă, reprezentând prejudiciul cauzat instituţiei în relaţiilecontractuale cu societate ECSO&EXO.

Pentrurecuperarea banilor anchetatorii au luat măsuri asigurătorii, prin instituireaunor sechestre asupra unor imobile aparţinând directorilor Văleanu şi Varga.

Dosarul afost trimis pentru judecare la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638945-10-01Parerea ta...

IGNAT VASILE
11 Dec 2010

OSIM-ul a jacmanit pe fata Scoala de soferi SMART DRIVING prin membrii comisiei de examinare respectiv ;Ovidiu Dinescu , Elena Elvira Marin si Mariana Nastase facand disparute Facturile si Chitantele platite, din CONTABILITATEA OSIM-ului ca apoi sa radiaze Marca SMART DRIVING ,si uite asa lasandu-se pacaliti de Ionel Popa de la Scoala de Soferi GET SMART Bacau inregistrandu-i acestuia SMART DRIVE .
IGNAT VASILE
11 Dec 2010

OSIM-ul a jacmanit pe fata Scoala de soferi SMART DRIVING prin membrii comisiei de examinare respectiv ;Ovidiu Dinescu , Elena Elvira Marin si Mariana Nastase facand disparute Facturile si Chitantele platite, din CONTABILITATEA OSIM-ului ca apoi sa radiaze Marca SMART DRIVING ,si uite asa lasandu-se pacaliti de Ionel Popa de la Scoala de Soferi GET SMART Bacau inregistrandu-i acestuia SMART DRIVE .
IGNAT VASILE
04 Iun 2011

Pe 29 iunie 2011 Tribunalul Bucuresti va face lumina vis-a-vis de comentariile noastre anterioare a cui va apartine Marca " SMART DRIVE " >
IGNAT VASILE
04 Iul 2011

SMART DRIVING Bacau .Un permis de conducere pentru o viata , O scoala de soferi pentru mai multe generatii !
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray