2019-10-15 19:20

Guvernul continuă să taie pe bandă rulantă: bugetele locale,inclusiv pentru salarii în educaţie şi investiţii diminuate substanţial din 2011

 |  14:03
Guvernul continuă să taie pe bandă rulantă: bugetele locale,inclusiv pentru salarii în educaţie şi investiţii diminuate substanţial din 2011

Guvernul vadiminua substanţial fondurile bugetelor locale din TVA, tăind la jumătatealocaţiile pentru lucrări de infrastructură şi baze sportive, dar reducând şibanii pentru salarii din învăţământ şi ajutoare sociale, şi va reduce cu 50% şivolumul creditelor pentru înfiinţarea locurilor de muncă

Fonduriletotale care vor fi alocate anul viitor bugetelor locale din sume defalcate dintaxa pe valoarea adăugată vor fi limitate la 13,7 miliarde lei, în scădere dela bugetul total de 17 miliarde lei acordat pentru 2010, conform proiectuluibugetului de stat pentru 2011, obţinut de MEDIAFAX.

Sumelealocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti vor scădea de la11,5 miliarde lei, în 2010, la 8,8 miliarde lei, în 2011, fiind afectate atâtalocaţiile pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile şi contribuţiileaferente din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat (tăiate de la9,6 miliarde lei la 7 miliarde lei), cât şi sumele reprezentând ajutorul socialşi ajutorul pentru încălzirea locuinţei (diminute de la 844,6 milioane lei la791,6 milioane lei).

Bugetuldestinat finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor bazesportive din mediul rural va fi redus la jumătate, de la 813,5 milioane lei la440,3 milioane lei.

Fondurileprevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor sunt comparate cu alocaţiilestabilite la începutul acestui an în bugetul pentru 2010.

În lunaaugust, la rectificarea bugetară, Guvernul a diminuat cu 1,2 miliarde leisumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel localşi cu 388,5 milioane lei bugetul destinat lucrărilor de infrastructură şi bazesportive.

Proiectul debuget pentru 2011 indică totodată reducerea la jumătate a volumului total decredite care pot fi contractate, în condiţii avantajoase, de cătreîntreprinzători care înfiinţează noi locuri de muncă prin întreprinderi mici şimijlocii. Bugetul total alocat acestui program va fi diminuat anul viitor de la20,6 milioane lei, în 2010, la 10 milioane lei, cuantumul maxim al credituluicare poate fi acordat unui beneficiar fiind menţinută la 1,5 milioane lei.

Legea învigoare prevede că, pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea şidezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, de unităţi cooperatiste şiasociaţii familiale, pot fi acordate pentru investiţii credite din bugetulasigurărilor pentru şomaj, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, inclusivperioada de graţie de maximum 6 luni, cu o dobândă de 50% din taxa oficială ascontului stabilită de Banca Naţională a României.

Suma totalăcare poate fi utilizată pentru acordarea de credite şi cuantumul maxim alcreditului sunt stabilite anual prin legea bugetului asigurărilor sociale destat.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638945-10-24Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray