2020-05-31 21:11

Guvernul taie finanţarea şi obligă proprietarii de păduri să suporte integral costul de administrare

 |  13:48
Guvernul taie finanţarea şi obligă proprietarii de păduri să suporte integral costul de administrare

Guvernulnu va mai acoperi costurile de administrare şi pază a pădurilor private şi îiva obliga pe proprietari să îşi asume aceste cheltuieli, estimate în prezent laun total de cel puţin cinci milioane de euro anual, invocând că aceste plăţialocate de la buget contravin normelor Uniunii Europene.

CodulSilvic impune, în forma actuală, acordarea de la bugetul de stat a unor sumeanuale pentru gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate privată apersoanelor fizice şi juridice, daca suprafaţa proprietăţii forestiere este maimică sau egală cu 30 hectare.

Finanţareaadministrării celor circa 500.000 hectare păduri proprietate privată însuprafaţă mai mică de 30 hectare, la un cost minim estimativ de 10 euro/hectaranual implică un cost total de minimum 5 milioane euro pe an. La aceasta seadaugă şi cheltuielile de pază a pădurilor retrocedate,

Guvernulsusţine însă că această formă de sprijin nu este conformă liniilor directoarecomunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier şi, înaceste condiţii, a decis, printr-o lege de modificare a Codului Silvic, castatul să nu mai acopere integral costurile de administrare a pădurilor proprietateprivată, indiferent dacă suprafaţa este sau nu este cuprinsă într-o asociaţie.

Astfel,persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată fond forestier vorfi obligate să încheie contracte de administrare sau servicii silvice cu un ocolsilvic, dar şi să suporte, în calitate de proprietar, costurile administrăriisau serviciilor silvice.

Proprietariivor suporta şi costurile pentru serviciile de pază şi protecţie a vegetaţieiforestiere de pe terenurile retrocedate. Aceste costuri au fost acoperite pânăîn prezent tot de stat, inclusiv după punerea în posesie, până la formarea decătre proprietari a structurilor proprii de administrare/prestări de serviciisilvice ori până la încheierea contractelor cu un ocol silvic.

Ocoalelesilvice private înfiinţate de proprietarii pădurilor vor putea funcţiona subformă de societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii sau regii autonome.

Executivularată că proprietarii de păduri au deschis un număr semnificativ de acţiuni îninstanţă pentru a primi alocaţii din buget şi că aproximativ 500.000 hectarepădure nu sunt păzite deoarece proprietarii nu au încheiat contracte deservicii silvice, motivând că nu au primit bani de la stat.

"Acestesume însă nu au fost prevăzute în bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor peanul 2010 şi nu se pot prevedea nici în viitor, în primul rând din necesitateade conformare cu legislaţia europeană", arată Guvernul.

Actulnormativ aprobat de Guvern mai stabileşte că, prin derogare de la lege,terenurile folosite la lucrări din domeniul gospodăririi apelor şi de protecţieîmpotriva inundaţiilor, de interes naţional, judeţean şi local, pot fi scoase,definitiv ori temporar, din circuitul agricol şi din fondul forestier naţionalfără achitarea obligaţiilor băneşti şi îndeplinirea celorlalte obligaţiilegale.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638949-01-16Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine