2019-08-18 14:45

MECTS: ARACIP acordă salarii în baza legii şi a grilei de salarizare, fără stimulente

 |  14:13
MECTS: ARACIP acordă salarii în baza legii şi a grilei de salarizare, fără stimulente

AgenţiaRomână de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar alocă salariiconform Legii 330/2009 şi a grilei de salarizare aferente, fără ca angajaţii săprimească stimulente, informează, luni, ARACIP şi Ministrul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului.

ARACIPşi Ministerul Educaţiei dezmint categoric informaţiile referitoare la acordareapreferenţială a unor stimulente angajaţilor MECTS, potrivit comunicatului comuntransmis de minister şi de agenţie.

PreşedinteleAgenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar(ARACIP), Şerban Iosifescu, precizează că nu acordă stimulente angajaților săişi că în cadrul agenţiei, salarizarea este conformă Legii 330/2009 şi a grileide salarizare aferente. Mai mult, ARACIP implementează, din noiembrie 2008,proiectul strategic "Dezvoltarea sistemului de management şi de asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar" (ID 2984), în cadrul cereriide propuneri de proiecte strategice POS DRU "Educaţie mai bună pentrutoţi", din fonduri europene, a precizat sursa citată.

"Întrucâtveniturile provenind din prefinanţarea aferentă proiectului au fost epuizate,în perioada noiembrie 2009 - aprilie 2010 nu s-au mai putut efectua plăţi încadrul acestui proiect", se mai precizează în comunicatul de presă.

Iosifescua adăugat că datorită deblocării plăţilor aferente acestor proiecte, plăţilerestante corespunzând lunilor noiembrie - decembrie 2009 şi ianuarie - aprilie2010 au fost efectuate cumulativ, într-o singură lună, respectiv aprilie 2010.Acest lucru a fost făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare.

"Menţionămfaptul că venitul net lunar al experţilor implicaţi în derularea activităţiloracestui proiect variază între aproximativ 1.900 și 3.500 lei net, aceste sumefiind acordate în baza unor contracte de muncă, potrivit reglementărilor legaleîn vigoare privind implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale(Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, cucompletările şi modificările ulterioare). Prin urmare, sumele vehiculate înarticolul intitulat «Protejaţii lui Funeriu primesc stimulente de sute de milioane»nu reprezintă nici prime, nici stimulente, pe care ARACIP, de altfel, nu le-aacordat niciodată, ci venituri cumulate pe mai multe luni, in cadrul unorproiecte europene de succes, conducând astfel la creşterea ratei de absorbţie afondurilor europene", a precizat sursa citată.

MinisterulEducaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului monitorizează situaţiasalarizării şi orice abatere de la lege va fi sancţionată, conform prevederilorlegale în vigoare.

"ConducereaARACIP va demara procedurile de cercetare administrativă, în vedereaidentificării angajatului care a făcut publice date de natură să prejudiciezecelelalte categorii de personal din cadrul ARACIP, precum şi imagineainstituţiei.Precizăm faptul că protecţia datelor cu caracter personal estereglementată de Legea 677/2001", a precizat directorul instituţiei încomunicatul de presă.

ARACIPeste instituţie subordonată MECTS.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638945-12-09Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray