2020-02-16 21:58

Poliţiştii din întreaga ţară au început protestele şi şi-au redus activitatea

 |  10:42
Poliţiştii din întreaga ţară au început protestele şi şi-au redus activitatea

Poliţiştii au începutprotestele, luni, şi şi-au redus activitatea, astfel că ei nu mai participă laaudieri în dosarele penale, nu mai dau amenzi, nu mai dirijează circulaţia,motivând că sunt plătiţi doar 75 la sută, situaţie în care au anunţat că îşivor limita activitatea tot la 75 la sută.

Poliţiştii defrontieră din Timiş protestează făcând controale amănunţite

Sindicatelepoliţiştilor şi poliţiştilor de Frontieră din Timiş protestează, începând deluni, prin reducerea programului de lucru sau prin controlul amănunţit alfiecărei maşini care trece graniţa.

Vicepreşedintele SindicatuluiPoliţiştilor din Timiş, Ionuţ Panţîru, a afirmat că, începând de luni, de la ora16.00, poliţiştii din Timiş nu vor mai primi sesizări şi reclamaţii şi vorinterveni doar la apelurile de urgenţă.

"Începând de laora 16.00, poliţiştii nu vor mai lucra cu publicul, în sensul că nu vor maiprimi niciun fel de petiţii, sesizări şi reclamaţii, îndrumând în acest senscetăţenii să depună aceste petiţii prin poşta electronică, la adresa de mail ainstituţiei, sau prin Poşta Română, cu confirmare de primire. Excepţie vorface, bineînţeles, cazurile grave şi apelurile de urgenţă. Colegii de laPoliţia Rutieră şi Poliţia de ordine publică nu vor mai patrula, ci vor sta înpuncte fixe, vor interveni numai la apelul de urgenţă 112 şi vor acordaavertismente", a afirmat Panţîru.

El nu a putut precizacâţi poliţişti din Timiş s-au alăturat acestui protest, afirmând doar că sperăcă toţi.

"Eu sper că toţivor participa la acest protest. Mă aştept să înţeleagă colegii mei că este înbeneficiul lor să participe la acest protest", a spus Panţîru.

La rândul său,vicepreşedintele Sindicatului Poliţiştilor de Frontieră din Timiş, Viorel Popa,a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că, începând de luni dimineaţă,poliţiştii de frontieră protestează prin controlarea amănunţită a fiecăruivehicul care intră sau iese din ţară pe la punctele de trecere a frontierei dinjudeţ.

"Protestul nostruse desfăşoară de astăzi (luni - n.r.) dimineaţă printr-un exces de zel lafrontieră. Practic, fiecare maşină care intră şi iese din ţară este supusă unuicontrol amănunţit. De asemenea, poliţiştii de frontieră nu vor mai participa lacursuri, la trageri şi vor respecta întocmai programul de lucru", aafirmat Popa.

El a spus că aceastăformă de protest se desfăşoară la fiecare punct de trecere a frontierei dinjudeţ.

Poliţiştii dinConstanţa, aşteptaţi la un miting de protest în faţa Prefecturii

Câteva sute depoliţişti sunt aşteptaţi să participe, luni după-amiază, la un miting în faţaPrefecturii Constanţa, principalele nemulţumiri ale acestora fiind reducereasalariilor cu 25 la sută şi restructurările şi disponibilizarile anunţatepentru perioada următoare.

Potrivit preşedinteluiBiroului Teritorial Constanţa al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şiPersonalului Contractual (SNPPC), comisarul şef Ion Vasilică, la mitingulorganizat, luni, între orele 14.00 - 16.00, în faţa Prefecturii Constanţa, suntaşteptaţi să ia parte aproximativ 200 de poliţişti de frontieră şi 200 deangajaţi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

"La miting se vorprezenta numai cei care sunt în afara orelor de program sau în concediu, nu vorveni poliţişti aflaţi în timpul serviciului. Nu vrem să afectăm în niciun felactivitatea instituţiei şi nici nu îndrumăm oamenii să săvârşeascăabateri", a declarat comisarul şef Ion Vasilică.

De asemenea,poliţiştii şi personalul contractual din Inspectoratul Judeţean al Poliţiei deFrontieră Constanţa şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa s-auraliat protestelor declanşate, luni, la nivel naţional prin limitareaactivităţilor specifice.

"Protestulpoliţiştilor se încadrează în prevederile Constituţiei, în sensulcorespondenţei dintre salarizarea afectată şi munca depusă. Adică 75 la sutăsalariu egal 75 la sută muncă. Astfel, munca poliţiştilor se va limita doar laactivităţile pentru care instituţia a asigurat şi asigură, în mod continuu,logistica necesară desfăşurării acestora. În cazul în care aceste acţiuni deprotest nu vor avea efectul scontat, luni, 27 septembrie, o delegaţie formatădin preşedinţii Birourilor Teritoriale ale SNPPC din toată ţara se va deplasala Bruxelles pentru a manifesta în faţa sediului Parlamentului European",a mai spus liderul sindical.

Peste 900 de poliţiştiprotestează în judeţul Cluj

Peste 900 de poliţiştidin Cluj au declanşat, luni, protestele prin reducerea activităţii, însăliderii de sindicat afirmă că siguranţa cetăţenilor nu va fi afecată.

Liderul biroului Clujal Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC),Dorel Gavril Frenţ, a declarat corespondentului MEDIAFAX că peste 900 depolişişti afiliaţi sindicatului îşi reduc activitatea proporţional cu scădereasalariilor.

"Nu va fiafectată siguranţa publică, se vor reduce alte activităţi care nu afecteazăsiguranţa publică, vom merge la urgenţe, furturi. Reducerea activităţii se vaface la patrulări, poliţiştii vor aplica sancţiuni nepecuniare", a spusFrenţ.

Conform sursei citate,poliţiştii de la circulaţie nu vor mai dirija traficul în anumite zone, se vordeplasa doar la accidentele cu victime şi, de asemenea, nu vor aplica sancţiunipecuniare.

Totodată, peste 50 depoliţişti din SNPPC vor participa, luni, la mitingul organizat de Cartel Alfala Cluj.

La rândul său, liderulsindical al agenţilor de poliţie din Cluj, Constantin Mandache, a afirmat că şiagenţii din sindicatul pe care îl conduce se solidarizează cu cei din SNPPC,chiar dacă sindicatul agenţilor este afiliat la BNS şi va începe protesteledoar în 28 septembrie.

Bistriţa: Peste 650 depoliţişti au declanşat protestele prin limitarea activităţii

Peste 650 de poliţiştidin Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud şi de la PoliţiaComunitară Bistriţa au început, luni, protestele, anunţând că se vor limita laactivităţile pentru care instituţia a asigurat şi asigură, în mod continuu,logistica necesară.

Liderul judeţean alSindicatului Prolex, Adrian Crăciunescu, sindicat din care fac parte peste 330de poliţişti, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX că poliţiştii vorrăspunde cererilor venite prin 112, adică se vor ocupa doar de cazurile celemai urgente, cum ar fi accidente, crime, violuri sau tâlhării.

"Nu suntemabsurzi să nu dăm curs cererilor venite prin 112 fiindcă vin din partea celoraflaţi în necaz. În rest fiecare va proceda aşa cum crede de cuviinţă ca să îşimanifeste nemulţumirea faţă de situaţia de acum", a declarat AdrianCrăciunescu.

La acest protest vorparticipa şi poliţiştii afiliaţi FSNPPC, conduşi, la Bistriţa, de PaulAndreica.

Potrivit unuicomunicat dat publicităţii de FSNPPC, limitarea activităţii de serviciipoliţieneşti este "forma superioară a protestelor poliţieneşti pe care auvotat-o sindicaliştii FSNPPC", ea nefiind îndreptată împotriva statului şinici a cetăţenilor, ci reprezentând "o luare de atitudine" faţă desubfinanţarea poliţiei şi faţă de alterarea relaţiilor de muncă din interiorulinstituţiei, produse prin abuzuri manageriale.

"Protestulpoliţiştilor izvorăşte din tensiunile mari care s-au acumulat în unităţile depoliţie, în urma reducerii şi anulării mai multor drepturi salariale şi,totodată, prin menţinerea unui management ostil faţă de personal şi careimpune, indiferent de consecinţe, munca forţată şi neplătită în sistemul deordine publică", se arată în comunicat.

Andreica a anunţat căpoliţiştii nu au declarat grevă şi nici nu participă la o astfel de formă deprotest, protestul lor fiind similar celui al magistraţilor din lunaseptembrie, 2009.

"Protestul poliţiştilorse rezumă la respectarea cât mai strictă a prevederilor legale, chiar dacăaceastă rigoare ar putea micşora fluenţa unor activităţi sociale. În tot acesttimp, poliţiştii nu vor munci suplimentar, peste programul normal de lucru,decât în situaţii excepţionale", a anunţat Andreica.

Potrivit ambilorlideri de sindicat, protestul va dura toată săptămâna.

În Mehedinţi, aproape1.700 de poliţişti au aderat la protestul declanşat la nivel naţional

Aproximativ 400 depoliţişti din cadrul Poliţiei Judeţene Mehedinţi şi alţi aproape 1.300 de laPoliţia de Frontieră au aderat la protestul declanşat, luni, de poliţişti lanivel naţional, nemulţumiţi de reducerile salariale şi de disponibilizări.

Iulică Dăogaru,liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual(SNPPC) din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei Mehedinţi, a declarat,luni, corespondentului MEDIAFAX, că cei 400 de membri ai sindicatului nu vor fiîn grevă, pentru că în acest fel ar fi încălcat Statutul poliţistului.

"Vom limitaactivităţile, încercăm să nu trecem în sfera penalului, reducem activitatea.Poliţiştii de la Rutieră nu vor dirija traficul şi nu vor aplica sancţiunicontravenţionale, ci doar avertismente, iar poliţiştii de la Ordine Publică,din mediul urban, nu vor executa patrulări, ci vor sta în puncte fixe executândsolicitările venite prin 112", a explicat liderul SNPPC Mehedinţi.

Potrivit acestuia,începând de luni poliţiştii de la Posturile Rurale vor lucra între orele 8.00şi 16.00, după încheierea programului urmând să răspundă doar solicitărilorvenite prin 112.

La proteste vor aderaşi cei 1.283 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei deFrontieră (IJPF) Mehedinţi şi din cadrul Şcolii Poliţiei de Frontiră Orşova.

Potrivit lideruluiSNPPC din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi,Gheorghe Păunescu, poliţiştii de frontieră vor face exces de zel, astfel că vormări timpii de control.

"Începând de lunipoliţiştii de frontieră se prezintă la sediul IJPF Mehedinţi la începereaprogramului şi de aici vor pleca în sectoarele în care lucrează cu maşinile deserviciu, nu le vor mai folosi pe cele personale, aşa cum făceau până acum. Deasemenea în Vama Porţile de Fier I, în Porturile Comerciale Drobeta Turnu Severinşi Orşova poliţiştii de frontieră vor face exces de zel, vor mări timpii decontrol", a explicat Gheorghe Păunescu.

,că liderii sindicali care au anunţat protestele poliţiştilor nu cunosc Statutulpoliţiştilor şi a afirmat că aceştia trebuie să-şi facă datoria, pentru căaltfel vor suporta rigorile legii.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-10-20Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine