19 iunie: Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor armate

Publicat: 19 iun. 2021, 16:30, de Eliza Popa, în ACTUALITATE , ? cititori
19 iunie: Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor armate

La 19 iunie este marcată, de către Organizaţia Naţiunilor Unite, Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor.

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a instituit la 19 iunie 2015 prin Rezoluţia 69/293 marcarea, în fiecare an, a zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor pentru creşterea gradului de conştientizare în rândului publicului larg asupra acestei drame şi pentru a se pune capăt formelor de violenţă sexuală legate de conflicte, pentru a aduce un omagiu victimelor şi supravieţuitorilor violenţei sexuale de pe mapamond, precum şi pentru a aduce un omagiu tuturor acelora care şi-au dedicat în mod curajos viaţa sau şi-au pierdut-o luptând pentru eradicarea acestor crime, potrivit www.un.org.

Data a fost aleasă pentru a marca şi adoptarea de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite la 19 iunie 2008 a Rezoluţiei 1820/2008 în textul căreia Consiliul condamnă violenţa sexuală ca o modalitate de război şi ca un impediment împotriva construcţiei păcii.

A fost lansată în 2007

Pentru a răspunde ferm creşterii fenomenului extremismului violent, Consiliul de Securitate a adoptat Rezoluţia 2331/2016 care vizează legătura dintre violenţa sexuală, terorism, crima organizată transnaţională şi traficul de fiinţe umane. Rezoluţia recunoaşte violenţa sexuală ca fiind o tactică de terorism.

La nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite funcţionează Acţiunea Naţiunilor Unite împotriva violenţei sexuale în conflict, ce reuneşte 14 entităţi ale Naţiunilor Unite cu scopul de a pune capăt violenţei sexuale în timpul sau la debutul unui conflict armat. Lansată în 2007, această iniţiativă reprezintă un efort comun al Naţiunilor Unite de îmbunătăţire a coordonării şi a responsabilităţii, de amplificare a consilierii şi de susţinere a eforturilor la nivel de ţară pentru prevenirea violenţei sexuale legate de conflicte armate şi de a răspunde mai eficient la nevoile supravieţuitorilor. În anul 2015, Acţiunea Naţiunilor Unite a furnizat finanţare consistentă pentru dezvoltarea consilierii privind protecţia femeilor în Coasta de Fildeş şi Republica Democrată Congo şi a finanţat un proiect comun de sprijinire a justiţiei tranziţionale în Bosnia Herţegovina.

Termenul de ”violenţă sexuală legată de conflict” se referă la viol, sclavie sexuală, prostituţie forţată, sarcină forţată, avort forţat, sterilizare forţată, mariaj forţat sau oricare altă formă de violenţă sexuală de gravitate comparabilă, comisă împotriva femeilor, bărbaţilor, fetelor sau băieţilor, care sunt direct sau indirect legate de un conflict. Termenul include de asemenea traficul de fiinţe umane comis în situaţii de conflict cu scopul violenţei sexuale sau cu scopul exploatării, indică www.un.org., potrivit Agerpres.