TERMENI SI CONDIŢII

Puterea.ro vă recomandă citirea cu atentie a termenilor şi condiţiilor pentru folosirea
în condiţii adecvate a site-ului. Vizitarea acestui site implică acceptarea termenilor şi
condiţiilor de mai jos.

TERMENI SI CONDIŢII:

Folosirea site-ului Puterea.ro presupune acceptarea de către utilizatori a tuturor
termenilor şi condiţiilor precum şi a dreptului Puterea.ro de a efectua modificări asupra
conţinutului site-ului fără vreo instiinţare prealabilă.

Conţinutul acestui website (text, grafica, logo, iconuri, imagini) cade sub incidenta
dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru materialele
partenerilor şi colaboratorilor noştri le aparţine acestora şi sunt reproduse cu acceptul
lor.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Puterea.ro prelucreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai
jos, datele personale pe care ni le furnizati cu respectarea cerintelor impuse de
Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si a legii
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când
interacționați cu noi prin orice mijloc (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin
completarea formularelor de pe site-urile noastre web sau prin corespondența prin
telefon, e-mail sau în orice altă modalitate. Aceasta include informații pe care le furnizați
atunci când vă înregistrați pe un website al nostru, când vă abonați la serviciile noastre,
atunci când vă înscrieți la concursuri, promoții sau studii/sondaje organizate de noi sau
când completati alte formulare pe website-urile noastre.

Tipul de informatii cu caracter personal pe care le colectam cuprinde, spre exemplu,
numele, adresa, data nasterii, genul, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte
informatii colectate la inregistrare. Prin furnizarea acestor date, sunteti de acord cu
procesarea lor.

Nu colectăm şi nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile (informații despre
origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingeri
filozofice, sănătate, viață sau orientare sexuală), cu excepția cazului în care ne-ați
furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. În cazul în care ne
furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal
sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu noi prin orice modalitate, din proprie
voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date din sistemele noastre dacă nu
considerăm că prelucrarea acestora este necesară in scop legitim, cu excepția cazului

în care ați făcut aceste date publice, caz în care vom șterge aceste date numai dacă
legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați website-urile noastre, colectăm automat următoarele date:
 datele tehnice, (acest lucru poate include Adresa IP utilizată pentru
conexiunea dumneavoastră la internet, informații de conectare, tipul și
versiunea de browser, fus orar, tipuri și versiuni ale extensiilor de browser
(plug-in), sistemul/platforma de operare, tipul și marca dispozitivului mobil)
aceste date putând fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele
de tip cookie ale terțelor părți;
 date despre vizita dumneavoastră, de exemplu: date URL complete,
secvență de clicuri către, prin și de la website-urile noastre (inclusiv data și
ora), informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele şi
categoriile de top citite/accesate, timpul de răspuns al paginilor, erorile de
descărcare, durata vizitelor pe pagini, timpul mediu petrecut într-o aplicație
și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole
vizualizate pe website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu
paginile, metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre
comportament și numere de telefon folosite pentru a apela sau orice adresă
de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții Puterea.ro.

Informatiile pot fi folosite de noi doar in scopuri asociate activităţii de informare publică,
executării unui contract sau, eventual, legate de anumite servicii si produse din
portofoliul nostru. De asemenea, datele pot fi utilizate in vederea:
 oferirii de produse si/sau servicii;
 solutionarii cererilor, intrebarilor si/sau petitiilor facute catre noi;
 trimiterii newsletter-ului zlnic.

CÂND PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
 in cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu
dumneavoastră,
 dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale,
 dacă este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale
unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru
detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a
rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră
fundamentale prevalează,
 dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau
interesele vitale ale altor persoane),
 si/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri
oficiale.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate pentru diverse
motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:
 pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient
pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră;
 pentru a îmbunătăți website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestora;
 pentru administrarea website-urilor noastre;
 pentru operațiunile interne, analiză a datelor, testare, statistică sau
cercetare, pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de
marketing specific, astfel încât să oferim inclusiv un conținut personalizat, de
interes mai mare pentru utilizator;
 pentru a păstra website-urile noastre în siguranță.
 In anumite cazuri, consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, va fi solicitat separat, în mod transparent.
Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin
intermediul adresei de e-mail office@puterea.ro. Totuşi, retragerea
consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări făcute înainte
de retragere.

Dacă vă vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau
contractuale, furnizarea acestor date de către dumneavoastră este obligatorie. În cazul
in care astfel de date nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale
sau să ne respectăm obligațiile impuse prin lege. În celelalte cazuri, furnizarea de date
cu caracter personal este opțională și nu aveți nicio obligație să le furnizaţi.

Totodată, datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare,
datele de contact și adresa, pot fi prelucrate în scopul unei posibile executări a
drepturilor noastre, pe baza interesului nostru legitim, fiind necesară exercitarea
drepturilor în cazul unor eventuale litigii.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru
scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi făcute publice.

Ne obligăm să nu transmitem terţilor bazele de date conţinând informaţii referitoare la
datele personale ale clienţilor şi utilizatorilor.

„Date necesare” – colectate la inregistrarea unui cont de utilizator:
 Adresa de email, necesara pentru:
-validarea contului
-resetarea parolei, in cazul in care a fost uitata
-comunicari newsletter in scop informativ (non-marketing, non-
comercial)
-NU este afisata public pe site, iar ceilalti utilizatori nu au acces la
ea

 Username, necesar pentru autentificare (login)

-este afisat doar utilizatorului si administratorului sitelui

 Parola, necesara pentru autentificare (login)

-NU este afisata nicaieri
-NU este stocata intr-o forma citibila (plain text), ci numai in
forma criptata

Motiv: fara aceste date nu este posibila crearea unui cont de acces, iar fara cont nu se
poate customiza interfata in functie de preferintele utilizatorului si nici trimiterea de
newsletter.
Temei: interesul legitim.
Durata: pe toata durata existentei contului de utilizator

„Date optionale” – pe care utilizatorii le pot completa doar daca doresc (se poate
opta pentru “–“ ):
 Varsta – 3 intervale
 Genul (Sex)

Motiv: n/a (date optionale)
Temei: consimtamantul (consent).
Durata: atat cat doreste persoana, datele pot fi introduse/modificate in orice moment
direct din cont

Introducerea acestor date este pur optionala, iar accesul la serviciile oferite de
Puterea.ro nu este conditionat in niciun fel de introducerea acestor date. Aceste date
sunt prelucrate exclusiv pentru scopuri statistice.

„Date colectate automat” – pentru fiecare accesare a sitelui Puterea.ro, indiferent
daca e vorba de un utilizator autentificat sau neautentificat (guest):
 Adresa IP
 User-Agent: sir de caractere prin care aplicatia de web browsing se
„recomandă” catre server (ex: Chrome, Firefox)
 HTTP Referer: pagina vizitata anterior celei curente

Aceste date NU sunt afisate public, utilizatorii nu au acces la ele.
Motiv: aceste date sunt colectate si procesate pentru indeplinirea unor obligatii legale
(ex: cooperarea in investigatii ale autoritatilor, conform legii) sau pentru implementarea
unor strategii de aparare impotriva unor atacuri informatice (ex: hacking, (D)DOS,
crawling neautorizat)

Temei: obligatia legala, interesul legitim
Durata: 30 de zile in jurnalele de acces ale serverelor care gazduiesc siteul
Agerpres (webserver logs).

DREPTURILE PE CARE LE AVETI IN CEEA CE PRIVESTE DATELE
DUMNEAVOASTRA PERSONALE:
 dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc;
 dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de exemplu
atunci cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile
mentionate mai sus);
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 dreptul la restrictionarea prelucrarilor;
 dreptul de a va opune prelucrarii si de a solicita stergerea datelor;
 dreptul de a fi notificat in caz de incalcari a securitatii datelor;
 dreptul de a va retrage consimtamantul;
 dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza
de date prin e-mail la office@puterea.ro sau prin posta.

Puterea.ro foloseşte măsuri de securitate impotriva pierderii, alterării sau folosirii
greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

Echipa noastră va face tot posibilul ca toate neinţelegerile privind orice tip de dispută
intre părţi să fie rezolvată pe cale amiabilă.