Administrația Patrimoniul de Stat: Hotelul Triumf va fi renovat

Publicat: 24 ian. 2021, 19:30, de Ziarul Puterea, în ESENȚIAL , ? cititori
Administrația Patrimoniul de Stat: Hotelul Triumf va fi renovat
Hotel Triumf

Administrația Patrimoniului de Stat a decis să facă precizări legate de Hotelul Triumf, despre care au apărut informații că este lăsat în paragină pentru a putea fi demolat și folosit terenul pentru circuitul imobiliar.

„Urmare informaţiilor apărute în spaţiul public, referitoare la actuala situaţia a imobilului „Hotel TRIUMF”, imobil ce se află în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, dorim să facem anumite precizări, edificatoare, prin care să aducem la cunoştinţa opiniei publice, toate acţiunile legale pe care R.A.-A.P.P.S. le-a demarat sau sunt în curs de a fi întreprinse:

Acoperişul şi o parte din podul imobilului „Hotel TRIUMF”, situat pe Şos Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 12, a fost afectat de incendiul izbucnit în data de 12 septembrie 2020.

Imediat după stingerea incendiului şi după evaluarea pagubelor, în vederea limitării extinderii unor posibile daune cauzate de infiltraţiile de apă provocate de intemperii, R.A.-A.P.P.S. a luat măsuri de conservare, montând în interiorul podului o membrană impermeabilă care să preia funcţia acoperişului distrus in incendiu.

Pentru a obţine autorizaţiile/avizele necesare efectuării tuturor reparaţiilor, am demarat următoarele proceduri:

– Depunere notificare către Primăria Municipiului Bucureşti, în vederea reparaţiei acoperişului Hotelului TRIUMF, având numărul de înregistrare 1883501/21.09.2020;

– Avizul Ministerului Culturii, cu nr. 1105/Z/21.09.2020, pentru punere în siguranţă 21.09.2020;

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, imobilul „Hotel TRIUMF”, clădire emblematică pentru capitala României ridicată în perioada interbelică, este astăzi un important monument istoric ce se regăseşte înscris pe Lista Monumentelor Istorice, actualizată în anul 2015, la poziţia 1274 (Blocul Funcţionarilor BNR, azi hotel Prezident, prima jum. A sec. XX lea), cod LMIB – II – m – B – 18990.

Conform legislaţiei în vigoare, proprietarul unui monument istoric (indiferent dacă este statul, prin reprezentanţii săi sau un proprietar privat), are obligaţia de a întreţine monumentul istoric, de a nu face intervenţii fără un aviz prealabil, de a asigura paza, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare, prin mijloace adecvate.

– Depunere documentaţie pentru avizul Ministerului Culturii, în vederea efectuării reparaţiilor în regim de urgenţă la acoperiş, din data de 21.09.2020;

Menţionăm faptul că, intervenţiile propuse fac parte din categoria lucrărilor de conservare/reabilitare/restaurare, păstrează aspectul arhitectural originar al monumentului şi nu modifică indicatorii urbanistici existenţi, caracteristici zonei protejate.

Contract proiectare nr. 14046/6, din data de 26.10.2020;
– Depunere Certificat Urbanism
– înlocuire acoperiş şi cornişă, din data de 20.11.2020;
– Proces – Verbal de predare/primire documentaţie proiectare – Faza I – Intervenţii de Urgenţă, din data de 24.11.2020;
– Avizul Ministerului Culturii cu nr. 1660/M/24.12.2020 – reparaţii în regim de urgenţă la acoperiş, eliberat în data de 24.12.2020;
– Întrunire a Consiliului Tehnico – Economic al R.A.-A.P.P.S., din data de 06.01.2021, pentru avizarea proiectului de execuţie a lucrării;
– Proces Verbal în urma întrunirii Consiliului Tehnico – Economic al R.A.-A.P.P.S., din data de 07.01.2021;
– Avizul R.A.-A.P.P.S. nr. 1/2021 pentru „Lucrări de punere în siguranţă şi reparaţii în regim de urgenţă”;

– Autorizaţie de Construire pentru punerea în siguranţă în regim de urgenţă nr. 13/1905681, eliberată de Primăria Municipiului Bucureşti, în data de 20.01.2021.

Având în vedere obţinerea Autorizaţiei de Construcţie în cursul săptămânii trecute (20.01.2021 ), R.A.-A.P.P.S., prin Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol TRIUMF (S.R.P.Triumf) lucrează, în prezent, la întocmirea documentaţiei necesare atribuirii contractului de execuţie, urmând ca în cursul săptămânii 25.01. – 29.01.2021 să publice, pe platforma Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP/SIAP), documentaţia necesară atribuirii contractului menţionat.