Admitere liceu 2021. Calendar și pașii care trebuie urmați de elevi și părinți

După ce susțin Evaluarea Națională 2021, absolvenții clasei a VIII-a mai au de parcurs un pas important înainte de a trece în a IX-a – admiterea la liceu 2021.

Liceul la care studiază un elev poate fi esențial pentru viitorul său, de aceea, părinții și absolvenții claselor a VIII-a știu cât de important este ca rezultatele la Evaluarea Națională să fie foarte bune pentru a putea ajunge la școala potrivită.

Potrivit calendarului admiterii la liceu 2021, procesul a început deja, deși abia spre sfârșitul lunii iulie se va face repartizarea computerizată a elevilor la școli.

Primul pas, extrem de așteptat de elevi și părinți, este publicarea broșurii de admitere în liceu.

Broșura de admitere liceu 2021

Broșura de admitere la liceu 2021 a fost tipărită de toate inspectoratele școlare județene până pe data de 10 mai 2021 și publicată pe site-urile proprii pentru a putea fi consultată de toți cei interesați.

Broșura de admitere la liceu cuprinde informațiile despre admitere. În broșură se vor regăsi toate informațiile de care au nevoie elevii și părinții pentru a se putea orienta către școlile potrivite. Aceasta conține pe lângă informațiile despre admitere și lista cu toate școlile din județ, numărul de clase pentru fiecare profil și specializare, numărul de locuri și codurile pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predarea.

Media de admitere la liceu 2021

Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.

Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci.

Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.

Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor la limba maternă.

Înscrierea și admiterea la liceu 2021

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini), se face prin repartizare computerizată (în două etape), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 • b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • c) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 • d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Admitere la liceu 2021 într-o clasă cu profil bilingv

Pentru admiterea la liceu pentru anul școlar 2021-2022 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea la liceu.

Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv depun la secretariatul unității de învățământ un portofoliu care va conține următoarele:

 • un text, redactat în maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa școlară pentru limba modernă 1, în vigoare;
 • înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat;
 • prezentarea orală a motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv.

Acte necesare pentru înscrierea la liceu 2021:

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală;

Calendar admitere la liceu 2021

Prima etapă de repartizare computerizată

 • 16 – 22 iulie 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
 • Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
 • 16 – 22 iulie 2021 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
 • 22 iulie 2021 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.
 • 23 iulie 2021 – Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.
 • 24 iulie 2021 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a.
 • 24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.
 • 24 iulie 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
 • 25 – 28 iulie 2021 – Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.
 • 29 iulie 2021 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022

A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în liceu

 • 29 iulie 2021 – Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES
 • 29 iulie 2021 – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 30 iulie 2021 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
 • 2 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații.
 • 29 iulie – 5 august 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații nu au fost repartizați computerizat în prima etapă.
 • 29 iulie – 5 august 2021 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
 • 6 august 2021 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapă a admiterii
 • 6 august 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal
 • 6 – 7 august 2021 – Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua
 • 9 – 13 august 2021 –  Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole

Cine este șeful de serviciu secret care s-a înrolat la AUR

Partidul lui George Simion a început să atragă ca un magnet o serie de rezerviști militari, iar de curând a făcut o achiziție de...
Eugen Teodorovici (INQUAM Photos Octav Ganea)

Un banner mai eficient decât diplomația română

Incidentul petrecut la meciul de fotbal dintre echipa naţională a României și o echipă a unei provincii din Republica Serbia (câștigat de noi cu...