Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, licitație publică deschisă cu strigare

Publicat: 22 apr. 2024, 14:28, de Filon Stan, în ESENȚIAL , ? cititori
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, licitație publică deschisă cu strigare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Botosani, cu sediul în str. M. Kogalniceanu nr. 4, localitatea Botosani, jud. Botosani, scoate la vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare:

·      deșeu fier vechi tip 1 – conductă de fier vechi – tăiată în tronsoane, cantitatea estimată de 40.860,00 kg, cu preț de pornire 1,00 leu/kg;

Cantitățile de fier vechi se află în incinta Canton Ripiceni, comuna Ripiceni, jud. Botoșani.

Deșeurile de fier vechi vor fi ridicate, cântărite și achitate în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare ce se va încheia între ANIF – Filiala Teritorială Botosani și cumpărătorul stabilit în urma licitației.

Câștigătorul licitației va ridica deșeurile din locațiile specificate numai după achitarea în avans a valorii adjudecate: cantitate estimată înmulțită cu prețul licitat. Cântărirea fierului vechi se va face la cântar verificat metrologic în prezența delegaților ANIF – Filiala Teritorială Botosani. Cheltuielile aferente tăierii, încărcării și transportului fierului vechi sunt în sarcina cumpărătorului.

Licitația publică deschisă cu strigare va avea loc la sediul ANIF – Filiala Teritorială Botosani  str. M Kogalniceanu nr. 4, mun. Botosani, jud. Botosani, în data de 29.05.2024 ora 1000.  Taxa de participare la licitație este de 400 lei pentru fiecare participant, caietul de sarcini se transmite gratuit electronic solicitanților. Documentele necesare participării la licitație sunt specificate în caietul de sarcini a procedurii și se pot depune la secretariatul ANIF FTIF Botosani începând cu data de 14.05.2024 ora 900, până pe data de 24.05.2024 ora 1400.

Operatorii economici interesați trebuie să îndeplinească cerințele Ordonanță de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

În caz de neadjudecare, repetarea licitației va avea loc în data de 14.06.2024 și în data de 21.06.2024 ora 1000, la aceiași locație. Alte relații se pot obține la telefon tel. 0231 584.158, sau    e-mail botosani@anif.ro între orele 08:00 și 15:00, în zilele lucrătoare.