Ai primit factura cu întârziere? Ai dreptul să plătești eșalonat! Noi reguli ANRE

ANRE a întocmit un regulament prin care dorește să evite situațiile neplăcute cu care s-au confruntat consumatorii de gaze și de electricitate atunci când au primit facturi uriașe, din cauza întârzierii emiterii lor.

În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului de reglementare din data de 03.02.2023, ANRE a făcut modificări consistente la Regulamentul de furnizare a energiei electrice la cererile finale.

Noul Regulament introduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind următoarele:

 • furnizorul are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare
 • clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fărăpenalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi
 • clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de
  modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale
 • clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică
 • clientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă
 • furnizorul are obligația de a deține o pagină de internet prin care pune la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii.
  Cele mai relevante elemente care vor fi cuprinse în viitoarele facturi ale clienților finali de energie electrică sunt următoarele:
 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă
  pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită
  înregistrarea automată a solicitării;
 • informații referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit,
  care nu poate fi mai mic de 5 zile;
 • numărul de telefon pus la dispoziție de către operatorul de distribuție la care este racordat
  locul de consum la care clientul poate sesiza direct operatorului de distribuție întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;
 • data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;
 • intervalul de citire (în cazul clienților casnici se va specifica “maxim 3 luni”).

Totodată, pentru o mai bună înțelegere a facturii la energie electrică, clienții finali vor primi și o anexă care va cuprinde, obligatoriu, o serie de informații utile, cele mai relevante dintre acestea referindu-se la:

 • comparații între consumul actual de energie electrică al clientului și consumul clientului
  pentru aceeași perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la
  bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;
 • comparații cu un client mediu de energie, din aceeași categorie de consum, în cazul în care
  facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de
  distribuție;
 • date cumulative cel puțin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la
  începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai
  mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanță
  de către operatorul de distribuție. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au
  fost emise informațiile de facturare frecvente;
 • informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a
  disputelor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole