Ai turnat, ești premiat: până la 30% din prejudiciul recuperat

Publicat: 06 apr. 2021, 12:45, de Cezar Amariei, în ESENȚIAL , ? cititori
Ai turnat, ești premiat: până la 30% din prejudiciul recuperat

O inițiativă legislativă prevede recompensarea celor care oferă informații care duc la recuperarea unor sume de bani de către stat. În funcție de nivelul prejudiciului și de implicarea delatorului, procentul poate varia între 15% și  30%.

Scopul legii, conform inițiatorilor, este să asigure protecția avertizorilor, cum sunt numiți cei care oferă informațiile, precum și recompensarea lor dacă autoritățile publice din România au recuperat un prejudiciu, în urma delațiunii.

Informațiile, inclusiv suspiciunile rezonabile, se referă la încălcări potențiale sau reale care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul companiilor cu capital privat sau mixt.

Sunt vizate infracțiuni de corupție, de fals, împotriva intereselor financiare ale statului și Uniunii Europene dar și folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane, încălcări ale legii în privința accesului la informații, încălcarea prevederilor legale privind accesarea și administrarea fondurilor europene și finanțările guvernamentale.  

Pe lângă acestea pot fi reclamate și evaluări  neobiective  ale  personalului  în  procesul  de  recrutare,  selectare,  promovare, retrogradare și eliberare din funcție, inclusiv discriminarea personalului; încălcări  ale  procedurilor  administrative  sau  stabilirea  unor  proceduri  interne  cu nerespectarea legii; încălcarea altor dispoziții legale și care privesc fapte de natură contravențională așa cum sunt stabilite de lege și oricare alte încălcări ale legislației penale.

 „În cazul în care plângerea efectuată de avertizor a determinat sancționarea de natură civilă contravențională sau penală a entității juridice și respectiva sancțiune reprezintă o amendă, inclusiv  penalități,  dobânzi  și  alte  sancțiuni  pecuniare,  precum  și  hotărâri  judecătorești finalizate cu confiscarea de sume de bani sau bunuri mobile sau imobile având o valoare echivalentă în cuantum de cel puțin 100.000 lei, avertizorul are dreptul la o recompensă reprezentând  30%  din  valoarea  prejudiciului  recuperat  efectiv  și  a  amenzii  aplicate  de autoritățile competente entității juridice, după caz”, se arată în proiectul de lege.

În cazul în care avertizorul este autor, instigator sau complice al încălcărilor, recompensa va fi în cuantum de 15%.

Pentru a preveni un exces de delațiuni nefondate, autorii legii au decis ca, în cazurile în care s-a stabilit că  avertizorii  au  furnizat,  în  cunoștință  de  cauză,  avertizări  false  sau  au  divulgat  public informații false, vor răspunde conform Codului Penal.